519. MEKTUP

MEVZUU : a) Rabıta nisbetine fütur vukuu.. b) Taat ile iltizaz..

***

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu, Hace Muhammed Eşrefe yazmıştır.

***

Allah'a hamd olsun. Selâm, onun seçilmiş kullarına.. Sizlere dahi dualar etmekteyim..

***

Bildirmek isterim ki.. Pek Aziz Kardeşimin mektubu ulaştı..

Sübhan Allah'a hamd olsun.. Bilhassa sıhhat ve afiyet üzere oldukları için.

***

Sormuşsun:

? Şunun sebebi nedir ki., rabıta nisbetine fütur gelmekte ve sair taatlardan dahi lezzet alınmamaktadır. Bilesiniz ki..

Rabıta nisbetinin füturuna sebeb olan cihet, taatla iltizaza dahi mani bulunmaktadır.

Fütur sebebi, bazen kabz olur; bazen da küduret olur ki: Bazı zellelerin irtikâbı yolundan gelir.. İsterse bu, az olsun..

Birinci cihet, (yani: Kabz) kötü değildir; hatta tarikat sülûkü levazimi arasındadır. Amma ikinci cihetin gelmesinden tevbe ve istiğfar ile kurtulmak gerek.. Bu tevbe ve istiğfara taa, Allah'ın keremi ile küdurâtın eseri dahi kalkıncaya kadar devam etmek gerek..

Küduretle kabz arasını ayırd etmek, dikkatli nazar istediğinden; her halde tevbe faydalıdır.

Sübhan Allah, istikametinizi devamlı kılsın.. Vesselam..

***