Sahih-i Buhari
1-TECRD'İN METNİ
2-KİTB'L-MN
3-KİTB'L-İLİM
4-KİTB'L-VUD'
5-KİTB'L-GUSL
6-KİTB'L-HAYZ
7-KİTB'T-TEYEMMM
8-KİTBU'S-SALT
9-KİTBU MEVKTİ'S-SALT
10-BBU BED'İ'L-EZN
11-CUM'A BAHSİ
12-SALT-İ HAVF BAHSİ
13-İYDEYN BAHSİ
14-VİTİR BAHSİ
15-İSTİSK BAHSİ
16-KSF BAHSİ
17-SCD-I KUR'N BAHSİ
18-TAKSR-İ SALT BAHSİ
19-TEHECCD BAHSİ
20-TERVİH NAMAZI
21-İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22-MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23-SEYYİD'L-MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24-NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25-NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26-CENZE BAHSİ
27-KİTB'Z-ZEKT
28-SADAKA-İ FITIR BAHSİ
29-KİTB'L-HAC
30-EBVB'L-MRE
31-EBVB'L-MUHSAR
32-CEZ-İ SAYD BBI
33-FAZİL-İ MEDNE
34-KİTB'S-SAVM
35-TERVH NAMAZI
36-KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37-MESCİDLERDE İ'TİKF
38-KİTB'L-BY'
39-İHTİKRIN ZEMMİ
40-HİBE BAHSİ
41-MENHA FASLI
42-ŞAHDET BAHSİ
43-SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44-ŞARTLAR BAHSİ
45-VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46-CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47-HR'L-YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48-BED'L-HALK BAHSİ
49-AHDS-İ ENBİY ALEYHİM'S-SALT VE'S-SELM BAHSİ
50-İBRET-MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51-KİTB'L-MENKIB
52-KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53-HUZA KISSASI
54-EB ZERR-İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55-PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56-PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L-ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57-İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58-AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59-EB BEKR ES-SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60-MER İBN-İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61-OSMN İBN-İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62-AL İBN-İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63-ZBEYR İBN-İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64-TALHA RADİYA'LLHU ANH
65-SA'D İBN-İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66-PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L-S
67-ZEYD İBN-İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68-ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69-AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70-EB UBEYDE İBN-İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71-HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72-ABDULLH İBN-İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73-HLİD İBN-İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74-SLİM İBN-İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75-İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76-MENKIB-I ENSR BAHSİ
77-RESL-İ EKREM'İN HAZRET-İ HADCE İLE İZDİVCI
78-MEB'AS'N-NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79-İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80-RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81-MEGZ BAHSİ
82-BYK BEDİR GAZSI
83-BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84-UHUD GAZSI
85-AHZB VE HENDEK HARBİ
86-BEN KURAYZA SEFERİ
87-HAYBER GAZSI
88-MRET'L-KAZ'
89-MTE GAZSI
90-MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91-HUNEYN SEFERİ
92-Z'L-HALASA GAZSI
93-SEYF'L-BAHR GAZSI
94-RESL-İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95-HACCET'L-VED'
96-TEBK GAZSI
97-PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98-NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99-KUR'N-I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100-EN'M SRESİ YETLERİ
101-KUR'N-I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102-NİKH BAHSİ
103-TEADDD ZEVCE BAHSİ
104-KİTB'TALK
105-NAFAKA BAHSİ
106-TAM BAHSİ
107-AKİKA BAHSİ
108-ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109-SAYD'L-BAHR=DENİZ AVI
110-KİTB'L-ADH
111-KİTAB'L-EŞRİBE
112-KİTAB'L-MERZ
113-KİTB'T-TIB
114-KİTB'L-LİBS
115-KİTB'L-EDEB
116-KİTB'L-LİBS;KİTB'L-EDEB
117-KİTB'L-İSTİ'ZN
118-KİTB'L-KADER
119-KİTB'L-EYMN
120-KİTB'L-KEFFRT
121-KİTB'L-FARİZ
122-KİTB'L-HUDD
123-KİTB'L-MUHRİBN
124-KİTB'D-DİYYT
125-R'Y TA'BRİ BAHSİ
126-KİTB'L-FİTEN
127-KİTB'L-AHKM
128-KİTB'D-DA'AVT
129-KİTB'R-RİKAK
130-KİTB'T-TEMENN
KİTB'L-GUSL
         Bu blmde toplam 18 Hadisi Şerif var.
Konu: Gusl (8)
Başlık: Resl-i Ekrem (s.a. Ve S.)in Ne Şekilde Guslettiğine Dir Rivyetler (7)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem cenbetten (ıkmak iin) yıkandığı zaman (işe) ellerini yıkamaktan başlardı. Sonra namaz iin abdest alır gibi abdest alırdı. Sonra parmaklarını taldırıp salarının dibini hilllardı. Sonra suyu başına avu dker, ondan sonra da btn bedeninin zerinden akıtırdı.

Hadis No: 184

Konu: Gusl (8)
Başlık: Resl-i Ekrem (s.a. Ve S.)in Ne Şekilde Guslettiğine Dir Rivyetler (7)
Ravi: mm'l-m'minn Meymne B. El-hris (5)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem yalnız ayaklarını (yıkamak zere) namaza abdest alır gibi abdestini aldı. Bacak aralarını ve oralarına isbet eden yıkanacak şeyleri de yıkadı. Sonra kendi zerine su dkt. Sonra ayaklarını uzatıp yıkadı. (Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in) cenbetten (ıkmak iin) gusl işte budur.

Hadis No: 185

Konu: Gusl (8)
Başlık: Resl-i Ekrem (s.a. Ve S.)in Ne Şekilde Guslettiğine Dir Rivyetler (7)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Mkerrem salla'llhu aleyhi ve sellem ile ben bir kaptan guslederdik. (Bu kap da) ferak denilen bir kadeh idi.

Hadis No: 186

Konu: Guslederken Gizlenmek;gusl (2)
Başlık: Resl-i Ekrem (s.a. Ve S.)in Ne Şekilde Guslettiğine Dir Rivyetler (7)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in (keyfiyet-i) gusl sorulmuş. (işe radiya'llhu anh) bir s' mıkdrı (su alır) bir kap istedi. Onunla yıkandı. Ve başının zerine su akıttı. Şu kadar ki, kendisi ile soranlar arasında (bedeninin aşağısını grnmemek iin ) bir perde vardı.

Hadis No: 187

Konu: Gusl (8)
Başlık: Resl-i Ekrem (s.a. Ve S.)in Ne Şekilde Guslettiğine Dir Rivyetler (7)
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Biri Cbir'e gusl(n keyfiyyetin)den sul etmiş. O da: Sana bir s' (mıkdrı su) yeter. cevbını vermiş. Bir diğeri Bana bu kadarı yetmez. demiş. Bunun zerine Cbir (radiya'llhu anh): Saı senden daha gr, kendisi de senden hayırlı olan zta (bu kadarı) yetiyordu. cevbını vermiş. -Sonra (Cbir radiya'llhu anh) oradaki cemate (stnde yalnız) bir para libas olduğu halde imm olmuş.

Hadis No: 188

Konu: Gusl (8)
Başlık: Resl-i Ekrem (s.a. Ve S.)in Ne Şekilde Guslettiğine Dir Rivyetler (7)
Ravi: Cbeyr B. Mut'im (11)
Hadis:

Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in: Başımın zerinden kere (de suyu avu avu) akıtırım. buyurup her iki eliyle de (ta'rf iin) işret buyurdukları rivyet olunuyor.

Hadis No: 189

Konu: Gusl (8)
Başlık: Resl-i Ekrem (s.a. Ve S.)in Ne Şekilde Guslettiğine Dir Rivyetler (7)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem, cenbetten (ıkmak iin) yıkandığında klek gibi bir şey isterdi. Sonra iki avucuyla (su) alıp başının sağ tarafından başlayarak sol tarafını (da) yıkadıktan sonra (yine) iki avucuyla başının ortasına (su) dkerdi.

Hadis No: 190

Konu: İhrama Girmek (2)
Başlık: İhramdan nce Resl-i Ekrem (s.a. Ve S.)in Gzel Koku Srnddğne Dir Hazret-i işe Hadsi (3)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'e ben ıtır srerdim. O da (gece) zevctını tavf ettikten sonra sabahleyin ıtır srı (daha) zerinde iken ihrma girerdi.

Hadis No: 191

Konu: Hz. Peygamber'in ilelerini Dolaşması
Başlık: İhramdan nce Resl-i Ekrem (s.a. Ve S.)in Gzel Koku Srnddğne Dir Hazret-i işe Hadsi (3)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem gecenin, yhud gndzn bir saatinde (btn) zevct (-ı thirt)ını devr ederdi. Bunlar da onbir ve diğer rivyetde dokuz (htn) idi. Buna tkat getirir mi idi? diye soran rv (Katde)ye: Biz, aramızda ona (yni Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'e) otuz erkek kuvveti verilmiştir diye syleşirdik. cevbını vermiş.

Hadis No: 192

Konu: İhrama Girmek (2)
Başlık: İhramdan nce Resl-i Ekrem (s.a. Ve S.)in Gzel Koku Srnddğne Dir Hazret-i işe Hadsi (3)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem ihramda iken (mbrek) başında ıtrın parıldaması sanki hl gzmn nndedir. dediği rivyet olunuyor.

Hadis No: 193

Konu: Gusl (8)
Başlık: Resl-i Ekrem (s.a. Ve S.)in Nasıl Guslettiğine Dir Hazret-i işe Hadsi (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem cenbetten (ıkmak iin) yıkanacağı vakit (iptid) ellerini yıkar ve namaz abdesti gibi abdest alırdı. Sonra gusle başlardı. Sonra salarını elleriyle hilllardı. Nihyet derisinin iyice ıslandığına kanat getirince kere su akıtır, btn cesed(-i şerf)ini yıkardı.

Hadis No: 194

Konu: Gusl (8)
Başlık: Resl-i Ekrem (s.a. Ve S.)in Nasıl Guslettiğine Dir Hazret-i işe Hadsi (2)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: (Bir def'a) namaz ikme edildi. (Herkes) ayakta iken saflar dzeldi. Ondan sonra Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem (hcresinden) yanımıza geldi. Namazghında durunca cnb olduğunu hatırladı. Bize: Yerinizde durun. (diye işret buyurdu. Sonra dnp yıkandı. Başı damlaya damlaya yanımıza ıktı. Tekbr aldı. Biz de birlikte namazı kıldık.

Hadis No: 195

Konu: Hay;hz.ms;ms (a.s.)
Başlık: Hazret-i Ms'nın Yıkanırken Elbsesini Kaıran Taşı Geri ağırma Mu'cizesi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem Buyurdu ki: Ben İsrl ıplak ve biribirine baka baka yıkanırlardı. Ms (aleyhi's-salt ve's-selm) ise (keml-i haysından) yalnızca yıkanırdı. Ben İsrl: Vallhi Ms'yı bizimle berber yıkanmaktan men' eden şey (mutlak) debbe, yni kasığı ıkık olmasıdır. der (ve bu guftug ile zt-ı cell-i Rislet-Penhına ez eder)lerdi. (Ms salla'llhu aleyhi ve sellem) bir def'a yıkanmağa gitti. Elbisesini de bir taşın stne koydu. Taş, elbisesini alıp katı. Ms (aleyhi's-selm): Aman taş, rubamı! Aman taş, rubamı! diyerek (ve alabildiğine koşarak) arkasına dşt. Ben İsrl onu (bu halde) grp de: Vallhi Ms'da bir kusur yokmuş. deyinceye kadar (ardınca gitti). (Ondan sonra Mus aleyhi's-salt ve's-selm) elbisesini alıp taşı dğmeye başladı.- Eb Hreyre (radiya'llhu anh) der ki: Vallhi o taşta dayaktan hl altı, yhud yedi bere izi kalmıştır.

Hadis No: 196

Konu: Eyyup (a.s) Kıssası
Başlık: Allh'ın Bereketinden Mstağn Kalamayan Hazret-i Eyyb'un Kıssası
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Eyyb (salla'llhu aleyhi ve sellem) ıplak yıkandığı sırada zerine altından ekirgeler şd. Eyyb (aleyhi's-selm) avu avu (alıp) rubasının iine (atmağa) başladı. Rabb(-i Kerm)i: Eyyb, şu grdğnden seni gan kılmamış mı idim? diye nid edince: Evet (Y Rabbi,) Senin İzzet (ve Celline) kasem olsun ki (beni gan kılmıştın.) Lkin Senin bereketinden mstağn kalacağım yok. cevbını verdi.

Hadis No: 197

Konu: Guslederken Gizlenmek;gusl (2)
Başlık: Yıkanırken Setredilmeğe Dir mm Hn Hadsi
Ravi: mm Hn-i Bint-i Eb Tlib (2)
Hadis:

Şyle demiştir: Feth(-i Mekke) senesi Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in yanına gittim. Baktım yıkanıyor. Ftım da onu setrediyor. (Selm verdim.) Bu (kadın) kimdir? diye sordu. Benim, mm Hn cevbını verdim.

Hadis No: 198

Konu: Cnp Durmamak;gusl
Başlık: Cenbet Olmakla Vcdun Necis Olmadığına Dir Eb Hreyre Hadsi (2)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Rivyet etmiş ki, cnb iken Medne sokaklarından birinde kendisine Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem tesdf etmiş. - (Eb Hreyre) der ki, yanından savuşup gittim. Ve gusledip geldim. (Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem): Y Eb Hreyre, nerede idin. diye sordu. Cnb idim. Tahretsiz olarak seninle birlikte oturmak istemedim. dedim. Bunun zerine Sbhana'llh M'min (hi) necis olmuz. buyurdu.

Hadis No: 199

Konu: Cnp Olarak Uyumuk
Başlık: Cenbet Olmakla Vcdun Necis Olmadığına Dir Eb Hreyre Hadsi (2)
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: mer b. el-Hattb radiya'llhu anh, Nebiyy-i Mkerrem salla'llhu aleyhi ve sellem'e: Birimiz, cnb iken uykuya varabilir mi? diye sordu. Evet. Herhangi biriniz abdest aldıktan sonra (canı isterse) cnb iken (de) yatsın. buyurdular.

Hadis No: 200

Konu: Gusl Gerektiren Haller
Başlık: İnzl Olmasa Bile Cins Mukrenetin Gusl Gerektirdiğine Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki, (erkek kadının) drt şu'besi arasına oturup da dokundurdumu (her ikisine) gusl vcib olur.

Hadis No: 201

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı