Sahih-i Buhari
1-TECRD'İN METNİ
2-KİTB'L-MN
3-KİTB'L-İLİM
4-KİTB'L-VUD'
5-KİTB'L-GUSL
6-KİTB'L-HAYZ
7-KİTB'T-TEYEMMM
8-KİTBU'S-SALT
9-KİTBU MEVKTİ'S-SALT
10-BBU BED'İ'L-EZN
11-CUM'A BAHSİ
12-SALT-İ HAVF BAHSİ
13-İYDEYN BAHSİ
14-VİTİR BAHSİ
15-İSTİSK BAHSİ
16-KSF BAHSİ
17-SCD-I KUR'N BAHSİ
18-TAKSR-İ SALT BAHSİ
19-TEHECCD BAHSİ
20-TERVİH NAMAZI
21-İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22-MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23-SEYYİD'L-MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24-NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25-NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26-CENZE BAHSİ
27-KİTB'Z-ZEKT
28-SADAKA-İ FITIR BAHSİ
29-KİTB'L-HAC
30-EBVB'L-MRE
31-EBVB'L-MUHSAR
32-CEZ-İ SAYD BBI
33-FAZİL-İ MEDNE
34-KİTB'S-SAVM
35-TERVH NAMAZI
36-KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37-MESCİDLERDE İ'TİKF
38-KİTB'L-BY'
39-İHTİKRIN ZEMMİ
40-HİBE BAHSİ
41-MENHA FASLI
42-ŞAHDET BAHSİ
43-SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44-ŞARTLAR BAHSİ
45-VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46-CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47-HR'L-YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48-BED'L-HALK BAHSİ
49-AHDS-İ ENBİY ALEYHİM'S-SALT VE'S-SELM BAHSİ
50-İBRET-MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51-KİTB'L-MENKIB
52-KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53-HUZA KISSASI
54-EB ZERR-İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55-PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56-PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L-ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57-İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58-AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59-EB BEKR ES-SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60-MER İBN-İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61-OSMN İBN-İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62-AL İBN-İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63-ZBEYR İBN-İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64-TALHA RADİYA'LLHU ANH
65-SA'D İBN-İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66-PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L-S
67-ZEYD İBN-İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68-ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69-AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70-EB UBEYDE İBN-İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71-HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72-ABDULLH İBN-İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73-HLİD İBN-İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74-SLİM İBN-İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75-İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76-MENKIB-I ENSR BAHSİ
77-RESL-İ EKREM'İN HAZRET-İ HADCE İLE İZDİVCI
78-MEB'AS'N-NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79-İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80-RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81-MEGZ BAHSİ
82-BYK BEDİR GAZSI
83-BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84-UHUD GAZSI
85-AHZB VE HENDEK HARBİ
86-BEN KURAYZA SEFERİ
87-HAYBER GAZSI
88-MRET'L-KAZ'
89-MTE GAZSI
90-MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91-HUNEYN SEFERİ
92-Z'L-HALASA GAZSI
93-SEYF'L-BAHR GAZSI
94-RESL-İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95-HACCET'L-VED'
96-TEBK GAZSI
97-PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98-NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99-KUR'N-I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100-EN'M SRESİ YETLERİ
101-KUR'N-I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102-NİKH BAHSİ
103-TEADDD ZEVCE BAHSİ
104-KİTB'TALK
105-NAFAKA BAHSİ
106-TAM BAHSİ
107-AKİKA BAHSİ
108-ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109-SAYD'L-BAHR=DENİZ AVI
110-KİTB'L-ADH
111-KİTAB'L-EŞRİBE
112-KİTAB'L-MERZ
113-KİTB'T-TIB
114-KİTB'L-LİBS
115-KİTB'L-EDEB
116-KİTB'L-LİBS;KİTB'L-EDEB
117-KİTB'L-İSTİ'ZN
118-KİTB'L-KADER
119-KİTB'L-EYMN
120-KİTB'L-KEFFRT
121-KİTB'L-FARİZ
122-KİTB'L-HUDD
123-KİTB'L-MUHRİBN
124-KİTB'D-DİYYT
125-R'Y TA'BRİ BAHSİ
126-KİTB'L-FİTEN
127-KİTB'L-AHKM
128-KİTB'D-DA'AVT
129-KİTB'R-RİKAK
130-KİTB'T-TEMENN
KİTB'T-TEYEMMM
         Bu blmde toplam 5 Hadisi Şerif var.
Konu: Teyemmm yetinin İnişi
Başlık: Teyemmm yetinin Nzl Hakkında Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in ettikleri seferlerin birinde birlikte (yola ıkmış idik. Ya Beyd'ya, ya Zt'l-Ceyş'e vardığımızda (nezdimde riyet olan) bir gerdağnlığım kop(up kaybol)du. Aransın diye Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem (o mahalde) bekledi. Herkes de berber bekledi. Halbuki bir su başında değillerdi. Halk, Eb Bekr (radiya'llhu anh)e gelip: (Y Eb Bekr,) işe'nin ettiğini grdn m? Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'i de, herkesi de (yollarından) alıkoydu. Su başında değiller. (Kimsenin) yanında da su yok. dediler. Eb Bekr (radiya'llhu anh benim yanıma) geldi. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem de uyumuş, (mbrek) başını dizime koymuştu. Eb Bekr: Sen, Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'i de, herkesi de yolundan alıkoydun. Su başında değiller, (Kimsenin) yanında da su yok. dedi. (işe radiya'llhu anh) der ki: Eb Bekr bana itb etti, birok sylendi. Eli ile de bğrme vurmağa başladı. (Byle iken yine) Resulu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in (mbrek) başı dizimde olduğu iin hi kıpırdamadım. Sabah olunca Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem kalktı. Hi su yoktu. Allhu Azze ve Celle Hazretleri teyemmm yetini inzl buyurdu. Herkes teyemmm etti. seyd b. Hudayr (radiya'llhu anh): Ey Eb Bekr hnednı, bu sizin ilk bereketiniz değildir. dedi. (işe radiya'llhu anh) der ki: (Sonra gideceğimiz sırada) zerine bindiğim deveyi kaldırdık. Gerdanlığı altında bulduk.

Hadis No: 222

Konu: Cevmiu'l-kelm;hz. Peygamber'in Diğer Peygamberlere Verilmeyen stnlkleri (2)
Başlık: nceki Peygamberlerin Hibirine Verilmiyen Şeylerin Resl-i Ekrem'e Verilmesi Hakkında Cbir Hadsi
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Benden evvel hibir kimseye verilmedik beş şey (hep birden) bana verilmiştir: Bir aylık yola kadar (dşmanlarımın kalbine) korku (salmak) ile mansr oldum. Yer (yz) bana namazgh ve sebeb-i tahret kılındı. Onun iin mmetimden namaz vakti gelip atmış her kim olursa olsun namazını kılıversin. Ganim bana hell edildi. Halbuki benden evvel kimseye hell edilmemiştir. Bana şefat verildi. Bir de (benden evvel) her Neb, hssatan kendi kavmine ba's olunurken ben umm-ı nsa ba's olundum.

Hadis No: 223

Konu: Selmlaşmak;teyemmm
Başlık: Reslullh'ın Teyemmmne Dir Rivyetler (2)
Ravi: Eb Cheym B. El-hris (b. Es-sımna) El-ensr (2)
Hadis:

Şyle demiştir: (Bir def'a) Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem Bi'r-i Cemel tarafından teşrf ediyorlardı. Kendilerini biri karşılayıp selm verdi. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (oradaki bir) duvara ynelip (ve duvara el dokundurup) yzlerine ve ellerine mesh etmedikce o kimseye redd-i selm buyurmadılar. (Ancak ondan) sonra selmını red buyurdular.

Hadis No: 224

Konu: Teyemmm
Başlık: Reslullh'ın Teyemmmne Dir Rivyetler (2)
Ravi: Ammr B. Ysir (2)
Hadis:

mer b. el-Hattb radiya'llhu anh'e şyle demiştir: Hatırlamaz mısın? (Bir def'a) ben, sen, ikimiz bir seferde idik. Sen namaz kılmadın. Ben ise (toprak stnde yuvarlandıktan sonra namazı kıldı idim. Bu (yaptığım) işi (muahharen) Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'e arzettim de Neb aleyhi's-salt ve's-selm Efendimiz: Sana bu kadarı yeter. buyurup ellerini yere vurdu ve (ellerine bulaşan toprağın) zerine fledikten sonra (iki avucu ile) yzne ve iki eline mesh buyurdu idi.

Hadis No: 225

Konu: Cnp Durmamak;teyemmm
Başlık: Teyemmmn Sıfat Ve Keyfiyeti
Ravi: İmrn İbn-i Husayn (10)
Hadis:

Şyle demiştir. (Bir def'a) Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyorduk. Gece gittik. hır-ı leyli bulduğumuzda yle bir dşş dştk ki, bir yolcu iin bundan daha tatlısı olamaz. (yle bir dalmışız ki,) bizi gneşin sıcağından başka uyandıran olmadı. İlk uyanan falanca, sonra falanca, daha sonra falanca oldu. Sonra mer b. el-Hattb (radiya'llhu anh) drdnc olarak uyandı. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (ise) uyuduğu vakit kendiliğinden uyanmadıka uyandırmazdık. Zr biz, esn-yı nevminde kendisine (vahiy mi nzil olur, başka bir hal mi rız olur, hsılı) ne olacağını bilemezdik. mer (radiya'llhu anh) -ki celdetli bir zt idi- uyanıp da herkesin başına geleni grnce tekbr, hem de yksek sesle tekbr almağa başladı. Yksek sesle muttasıl tekbr ala ala nihyet Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem onun sesinden uyandı. Uyanınca (Ashb-ı Kirm'ı) başa geleni (makm-ı şekvda) arzettiler. Zarar yok, buradan (başka tarafa) savuşun. buyurdu. Yola ıkıldı. (Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem) pek de uzak olmayan bir yere kadar yol aldıktan sonra konak etti. Abdest suyu istedi. Abdest aldı. Namaz iin nid edildi. (Yni ezan okundu.) Namazı (maiyyet-i Rislet-Penhdeki) halka kıldırdı. Namazdan (ıkıp) yzn dnnce bakmış ki, biri ayrıca (bir kenara) ekilmiş, (oradaki) cematle berber namazını kılmamış. Y fln, bunlarla birlikte namaz kılmana mni' ne idi? diye sordu. O da: Bana cnblk rız oldu, suyum da yok. dedi. (Bunun zerine): (Şu) yer yzndeki (temiz) toprağa bak, o sana yeter. buyurdu. Ondan sonra Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem Hazretleri yola revn oldu. (Lkin bu def'a) halk susuzluktan şikyet ettiler. (Yine) konak etti. Ve Al (kerrema'llhu veche) ile diğer birini ağırıp: (Haydi) gidin, su arayın. emrini verdi. (İkisi) gittiler. Devesi stned iki (byk) kırba arasına oturmuş bir kadına rast geldiler. Kadına: Su nerede? diye sordular. Dn bu saatde suyun başında idim. Adamlarımız (hl orada su almak iin) duruyorlar. cevbını verdi. yle ise yr. dediler. Nereye? diye sordu. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in huzruna. dediler. Şu sbi dedikleri adamın yanına mı? diye sordu. İşte o seni murd ettiğin ztın yanına. (Haydi) yr. dediler. Kadını Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem ('in huzrun)a getirip (aralarında geen) mceryı anlattılar. (Rv) der ki: Kadını devesinden indirdiler. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem bir kap istedi. Her iki kırbanın (baş taraflarındaki) ağızlarından oraya (biraz) su boşaltıp ağızlarını bağladı. Ve teki taraflardaki ağızlarını atı. Gelin (hayvanlarınızı) suvarın, (kendiniz iin) su alın. diye halka nid edildi. İsteyen (hayvanı iin), isteyen (kendisi iin) su aldı. En sonunda da (Resl-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem, cenbetle musb olan kimseye bir kap su verip: (Haydi) git, stne dk. buyurdu. O kadın (hep) ayakta, suyunu nasıl kullandıklarını (bel bel) seyredip duruyordu. Allh'a kasemler ederim ki, (artık su almaktan) vaz' geildi de hl kırbalar bize, işe başlamadan evvelki zamandan daha dolu grnyordu.

Hadis No: 226

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı