Sahih-i Buhari
1-TECRD'İN METNİ
2-KİTB'L-MN
3-KİTB'L-İLİM
4-KİTB'L-VUD'
5-KİTB'L-GUSL
6-KİTB'L-HAYZ
7-KİTB'T-TEYEMMM
8-KİTBU'S-SALT
9-KİTBU MEVKTİ'S-SALT
10-BBU BED'İ'L-EZN
11-CUM'A BAHSİ
12-SALT-İ HAVF BAHSİ
13-İYDEYN BAHSİ
14-VİTİR BAHSİ
15-İSTİSK BAHSİ
16-KSF BAHSİ
17-SCD-I KUR'N BAHSİ
18-TAKSR-İ SALT BAHSİ
19-TEHECCD BAHSİ
20-TERVİH NAMAZI
21-İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22-MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23-SEYYİD'L-MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24-NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25-NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26-CENZE BAHSİ
27-KİTB'Z-ZEKT
28-SADAKA-İ FITIR BAHSİ
29-KİTB'L-HAC
30-EBVB'L-MRE
31-EBVB'L-MUHSAR
32-CEZ-İ SAYD BBI
33-FAZİL-İ MEDNE
34-KİTB'S-SAVM
35-TERVH NAMAZI
36-KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37-MESCİDLERDE İ'TİKF
38-KİTB'L-BY'
39-İHTİKRIN ZEMMİ
40-HİBE BAHSİ
41-MENHA FASLI
42-ŞAHDET BAHSİ
43-SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44-ŞARTLAR BAHSİ
45-VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46-CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47-HR'L-YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48-BED'L-HALK BAHSİ
49-AHDS-İ ENBİY ALEYHİM'S-SALT VE'S-SELM BAHSİ
50-İBRET-MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51-KİTB'L-MENKIB
52-KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53-HUZA KISSASI
54-EB ZERR-İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55-PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56-PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L-ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57-İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58-AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59-EB BEKR ES-SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60-MER İBN-İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61-OSMN İBN-İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62-AL İBN-İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63-ZBEYR İBN-İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64-TALHA RADİYA'LLHU ANH
65-SA'D İBN-İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66-PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L-S
67-ZEYD İBN-İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68-ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69-AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70-EB UBEYDE İBN-İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71-HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72-ABDULLH İBN-İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73-HLİD İBN-İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74-SLİM İBN-İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75-İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76-MENKIB-I ENSR BAHSİ
77-RESL-İ EKREM'İN HAZRET-İ HADCE İLE İZDİVCI
78-MEB'AS'N-NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79-İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80-RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81-MEGZ BAHSİ
82-BYK BEDİR GAZSI
83-BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84-UHUD GAZSI
85-AHZB VE HENDEK HARBİ
86-BEN KURAYZA SEFERİ
87-HAYBER GAZSI
88-MRET'L-KAZ'
89-MTE GAZSI
90-MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91-HUNEYN SEFERİ
92-Z'L-HALASA GAZSI
93-SEYF'L-BAHR GAZSI
94-RESL-İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95-HACCET'L-VED'
96-TEBK GAZSI
97-PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98-NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99-KUR'N-I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100-EN'M SRESİ YETLERİ
101-KUR'N-I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102-NİKH BAHSİ
103-TEADDD ZEVCE BAHSİ
104-KİTB'TALK
105-NAFAKA BAHSİ
106-TAM BAHSİ
107-AKİKA BAHSİ
108-ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109-SAYD'L-BAHR=DENİZ AVI
110-KİTB'L-ADH
111-KİTAB'L-EŞRİBE
112-KİTAB'L-MERZ
113-KİTB'T-TIB
114-KİTB'L-LİBS
115-KİTB'L-EDEB
116-KİTB'L-LİBS;KİTB'L-EDEB
117-KİTB'L-İSTİ'ZN
118-KİTB'L-KADER
119-KİTB'L-EYMN
120-KİTB'L-KEFFRT
121-KİTB'L-FARİZ
122-KİTB'L-HUDD
123-KİTB'L-MUHRİBN
124-KİTB'D-DİYYT
125-R'Y TA'BRİ BAHSİ
126-KİTB'L-FİTEN
127-KİTB'L-AHKM
128-KİTB'D-DA'AVT
129-KİTB'R-RİKAK
130-KİTB'T-TEMENN
KİTBU'S-SALT
         Bu blmde toplam 88 Hadisi Şerif var.
Konu: İsr Ve Mi'rac;mi'rc;namazın Farz Oluşu
Başlık: Mi'rc Kıssası Hakkında Enes Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in (kıssa-i Mi'rc'ı) bervech-i t haber verdiklerini Eb Zer radiya'llhu anh sylerdi: Ben, Mekke'de iken evimin sakfı (ansızın) yarıldı. Cibrl alleyhi's-selm indi. Gğsm yardıktan sonra (iini) Zemzem suyu ile yıkadı. Sonra hikmet ve mn ile (leblep) dolu altın bir liğen getirip iindekini gğsmn iine boşalttı ve gğsm kapa(yıp zerini mhrle)di. Sonra elimden tutup beni semya doğru ıkardı. Sem-i dnyya (yni yere en yakın semya) vardığımda Cibrl aleyhi's-selm (O) semnın hzinine: - A! dedi. - Kimdir o? - Cibrl. - Berberinde kimse var mı? - Muhammed salla'llhu aleyhi ve sellem benimle berberdir. - Ona (gelsin diye) haber gnderildi mi? - Evet, dedi. Kapı aılınca sem-i dnynın stne ıktık. Bir de greyim ki bir kimse oturmuş, sağ tarafında bir takım karartılar, sol tarafında da diğer karaltılar var. (O kimse) sağ tarafına baktığında glyor, sol tarafına baktığında ağlıyor. (O zt): Hoş geldin, saf geldin Nebiyy-i slih; hoş geldin, saf geldin, slih oğlum. dedi. Cibrl'e Bu kim? diye sordum. dem salla'llhu aleyhi ve sellem'dir. Sağında, solunda olan bu karaltılar da evldının ruhlarıdır. Sağında onları ehl-i Cennet, sol tarafında olan karaltılar da ehl-i nrdır. Sağına bakınca gler, sol tarafına bakınca ağlar. dedi. Derken (Cibrl) beni ikinci semya doğru ıkardı. Hzini'ne: A. dedi. Hzini de evvelkinin sylediklerini syledikten sonra (kapıyı) atı. Enes (radiya'llhu anh) der ki: Eb Zer, Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in semvtda dem, İdris, Ms, İs, İbrhm salvtu'llhi aleyhim hazrtını bulduklarını sylediyse de (her birerlerinin) menziller(i nereleri olduğu)nu (ayrı ayrı) sylemeyip yalnızca dem'i sem-i dnyda, İbrhm'in altınca semda bulmuş olduklarını syledi. (Yine) Enes der ki: Cibrl aleyhi's-selm, Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem ile birlikte İdrs aleyhi's-salt ve's-selm'a uğradıklarında, İdrs aleyhi's-selm: Hoş geldin, saf geldin Nebiyy-i slih. Hoş geldin, saf geldin slih kardeş. demiş. (Neb aleyhi's-salt ve's-selm buyurmuş ki:) Bu kim? diye sordum. (Cibrl:) Bu, İdrs'dir. dedi. Sonra Ms'ya uğradım. (O da:) Hoş geldin, saf geldin Nebiyy-i slih. Hoş geldin, saf geldin slih kardeş. dedi. Bu kim? diye sordum. (Cibrl:) Bu Ms'dır dedi. Sonra İs'ya uğradım. (O da:) Hoş geldin, saf geldin slih kardeş. Hoş geldin, saf geldin Nebiyy-i slih. dedi. Bu kim? dedim. (Cibrl:) Bu, İs'dır. dedi. Sonra İbrhim'e uğradım. Hoş geldin, saf geldin Nebiyy-i slih. Hoş geldin, saf geldin slih oğlum. dedi. Bu kim? dedim. (Cibrl:) Bu, İbrhim salla'llhu aleyhi ve sellem'dir. dedi. (Muhammed b. Şihb-ı Zrh'nin İbn-i Hazm tarkından rivyetine nazaran) İbn-i Abbs ile Eb Habbe el-Ensr radiya'llhu anhm, Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem Efendimiz'in: Sonra (Cibrl aleyhi's-selm) beni yukarıya gtre gtre nihyet aklm (kaz ve takdr)in cızırtılarını duyacak yksek bir yere ıktım. buyurduklarını sylerlerdi.

Hadis No: 227

Konu: Namazın Farz Oluşu;namazların Rekt Sayısı
Başlık: Farz Namazlar Hakkında Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Allhu Tel (ve Tekaddes Hazretleri) namazı farz ettiği zaman seferde de, hazarda da, (Akşam namazından başka namazları) ikişer rek'at olarak farz etmişti. (Hicret-i Nebeviyyeden) sonra sefer namazları oldukları gibi bırakıldı da hazar namazlarına (ikişer rek'at) ziyde edildi.

Hadis No: 228

Konu: -
Başlık: Resl-i Ekrem'in Sevb-i Vhit İinde Namaz Kıldırdıklarına Dir mer İbn-i Eb Seleme (radiya'llhu Anhm) Hadsi
Ravi: mer B. El-hattb (32)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem Hazretleri (bir def'a) iki ucunu aprastvr bağladıkları sevb-i vhit iinde namaz kıldılardı.

Hadis No: 229

Konu: Duha Namazı (kuşluk Namazı);kuşluk Namazı (3)
Başlık: Reslullh'ın Kıldığı Duh Namazı Hakkında mm Hn (radiya'llhu Anh) Hadsi
Ravi: mm Hn-i Bint-i Eb Tlib (2)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yevm-i fetihde namaz kıldıklarını nakleder ki, bu (yukarıda) gemişti. Bu rivyette de şyle diyor: Resl-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem sevb-i vhid iinde mltehif (yni sırtındaki libsı aprastvr bağlamış) oldukları halde sekiz rek'at kıldılar. Namazdan ıktıkları zaman: Y Resl'llh, anamın oğlu benim ahd ve eman verdiğim flnı, İbn-i Hbeyre'yi katledeceğini sylyor. dedim. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem: Y mm Hn', senin ahd ve emn verdiğine biz de ahd ve emn verdik. buyurdular. O kıldıkları namaz Duh namazı idi.

Hadis No: 230

Konu: -
Başlık: Bir Kat Elbse İle Namaz Kılmanın Cevzına Dir Rivyetler (6)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre (bir gn) biri Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'e sevb-i vhid iinde namaz(ın sıhhatin)den sul etmiş. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem de: Her birinizin ikişer sevbi var mı ki? buyurmuş.

Hadis No: 231

Konu: -
Başlık: Bir Kat Elbse İle Namaz Kılmanın Cevzına Dir Rivyetler (6)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Hibiriniz zerinde sevb-i vhit var iken (libsının) bir mikdrını boynuna dolamaksızın namaz kılmasın.

Hadis No: 232

Konu: -
Başlık: Bir Kat Elbse İle Namaz Kılmanın Cevzına Dir Rivyetler (6)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in: Her kim sevb-i vhit iinde namaz kılacak olursa iki ucunu aprastvr iki omuzundan geir(ip bağla)sın. buyurduklarını (kulağımla) işittiğime şehdet ederim.

Hadis No: 233

Konu: -
Başlık: Bir Kat Elbse İle Namaz Kılmanın Cevzına Dir Rivyetler (6)
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in seferlerinden birine maiyyet-i Rislet-Penhsinde olarak ıkmıştım. Bir gece bir işimden dolayı (huzr-ı lsine) gittim. Baktım ki namaz kılıyordu. Benim de zerimde bir tek sevb vardı. Onunla iştiml edip (yni ihrma brnr gibi brnp) yanı başında namaza durdum. (Namazdan) ıktığında: Cbir, gece (ortasında bu) gelişin sebebi nedir? diye sordu. İşimi arzettim. (Szm) bitirdikten sonra: Ya şu grdğm iştiml ne oluyor? diye sul buyurdu. (Ma'lm ya, stmde olan yalnız) bir sevbdir. dedim. Bunun zerine buyurdu ki: (Libsın) geniş olursa ona brn. (Bunun gibi) dar olursa (izr olarak) beline bağla.

Hadis No: 234

Konu: Kadınların Namaz Kılışı
Başlık: Bir Kat Elbse İle Namaz Kılmanın Cevzına Dir Rivyetler (6)
Ravi: Sehl B. Sa'd (32)
Hadis:

Şyle demiştir: (Bzı kereler) Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem ile birlikte, birtakım kimseler (bellerindeki) futaları (dar oldukları iin) ocuklar gibi boyunlarına bağlamış olarak namaz kılarlardı da (cemate gelen) kadınlara: Erkekler doğrulup oturmadıka başlarınızı secdeden kaldırmayınız. denirdi.

Hadis No: 235

Konu: Mest zerine Mesh (6)
Başlık: Bir Kat Elbse İle Namaz Kılmanın Cevzına Dir Rivyetler (6)
Ravi: Muğre B. Şu'be (7)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem ile birlikte bir seferde idik Bana: Muğre, matharayı al. buyurdu. (Matharayı) aldım. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem gzmden nihn oluncaya kadar (uzağa gidip hcetini kaz etti. zerinde bir Şam cbbesi vardı. Elini (cbbenin) yeninden ıkarmağa davrandı. Dar(lığı mni') oldu. Bunun zerine (mbrek) elini cbbeni altından ıkardı. (zerine) su dktm. Namaz iin aldığı abdesti aldı. Mestleri zerine de meshetti. Sonra namaz kıldı.

Hadis No: 236

Konu: Edep Yerlerini rtmek;k'be'nin İnşsı
Başlık: K'be'nin Yeniden İnşsı Ve Resl-i Ekrem'in De Taş Taşıması
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem, Kureyş ile birlikte K'be('nin binsı) iin taş taşıyordu. Futası da zerinde idi. Amm (-i mkerrem)i Abbs (radiya'llhu anh): Kardeşimin oğlu, (şu) futanı zsen; omuzlarının stne koysan da (taşıyacağın) taşa siper etsen. dedi. Cbir (yhud Cbir'e haber veren) der ki: (Aleyhi's-salt ve's-selm Efendimiz) futasını zp omuzlarının zerine koyunca (hemen) bht olarak yere dşverdi. İşte o (g)nden sonra (hibir vakit) uryn grlmemiştir.

Hadis No: 237

Konu: Edep Yerlerini rtmek (2)
Başlık: Resl-i Ekrem'in İki Trl Alış-verişten (lims İle Nibzdan), A'rbın Brndkleri Gibi Brnmekten Ve Avret Mahallini Setretmiyecek Vechile Bir Tek Elbse Giymekten Nehyine Dir Eb Hreyre Hadsi (2)
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in iştiml-i samm'dan, insanın brndğ kumaşın bir parasını mahall-i avreti zerinde bulundurmaksızın sevb-i vhid ile ihtib etmesinden nehiy buyurduklarını rivyet ediyor.

Hadis No: 238

Konu: Edep Yerlerini rtmek (2)
Başlık: Resl-i Ekrem'in İki Trl Alış-verişten (lims İle Nibzdan), A'rbın Brndkleri Gibi Brnmekten Ve Avret Mahallini Setretmiyecek Vechile Bir Tek Elbse Giymekten Nehyine Dir Eb Hreyre Hadsi (2)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem iki trl alış verişten (yni) lims ile nibzdan, (insanın) iştiml-i samm' (ile libsa brnmesin)den, bir de sevb-i vhid iinde (mahall-i avretini setretmiyecek vehile) ihtib etmesinden nehiy buyurmuştur.

Hadis No: 239

Konu: Hz. Ebbekr'in Hac Emirliği;k'be'yi ıplak Tavaftan Men
Başlık: Dokuzuncu Sene-i Hicriyede K'be'nin ıplak Olarak Tavf Edilemiyeceğinin Mndler Tarafından Min'da Halka İ'lnı Hakkında Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Eb Bekr es-Sıddyk radiya'llhu anh şu (ma'lm olan) Hacda yevm-i nahirde birok mndlerle birlikte Min'da: (Artık) bu yıldan sonra hibir mşrik hac, hibir uryn Beyt'i tavf etmesin. diye i'lna beni de gnderdi. (Rv Hmeyd b. Abd'r-Rahmn b. Avf der ki:) Sonra Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem (Eb Bekr'in ardından) Al radiya'llhu anh'i gnderip Bere sresini i'ln etmesini emretmişti. Eb Hreyre der ki: Al de bizimle berber yevm-i nahirde Min'daki halk arasında: Bu yıldan sonra hibir mşrik hac, hibir uryn Beyt'i tavf etmesin. diye (bağıra bağıra) i'ln etti.

Hadis No: 240

Konu: Criye zad Edip Evlenmek;hayber Gazsı;sabah Namazının Vakti
Başlık: Hayber Gazsına ıkan Reslullh (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Fetihden nce Sabh Namazını Karanlık İken Kılması
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Enes der ki herifler (sabah vakti) işlerinin başına (gitmek zere evlerinden) ık(ıp da bizi gr)nce: Amanın, (işte) Muhammed!, (Rv Abd'l-Azz b. Sheyb'in bzılarından rivyetine nazaran da:) İşte Muhammed! İşte hams! Yni ordu! di(ye bağırış)dılar. Enes der ki: Hayber'i anveten (yni harben) ele geirdik. Seby toplandı. (Derken) Dihye (b.Halfet'l-Kelb) gelip: Y Nebiyya'llh, bana sebyden bir criye ver. dedi. (Haydi) git de bir criye al. buyurdu. (Dihye) Safiyye bint-i Huyey b. Ahtab'ı aldı. Biri, Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'e gelip: Y Nebiyya'llh, Dihye'ye (Ben) Kureyza ile (Ben'n-) Nadr'in seyyidesi olan Safiyye bint-i Huyeyy'i verdin. (Halbuki) o, Senden başkasına mnsib olamaz. dedi. Bunun zerine: Onu da, onu da ağırınız. buyurdu. Neb salla'llhu aleyhi ve sellem Safiyye'ye nazar edince (Dihye'ye): Bundan başka bir criyeyi sebiyden al. di(ye emret)di. Enes der ki: (Resl-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem) Safiyye'yi ı'tk ve tezevv buyurdu ve ztlığını kendisine sadk (yni mehr) etti. Nihyet yol zerinde iken mm Sleym, Safiyye'yi aleyhi's-salt ve's-selm iin cihazlayıp gece olunca gerdeğe koydu. Artık Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem gveyi olmuştu. Sabah olunca: Kimde bir şey varsa getirsin. buyurdu. Kimi yağ, (kimi başka şey) getirdi. (Rv der ki: Enes) Sevkı yni kavudu da saydı zannederim. Enes der ki: (Hazır olan) cemat, hays yap(ıp ye)diler ki, Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in velmesi bu olmuş oldu.

Hadis No: 241

Konu: rtnmek;sabah Namazının Vakti
Başlık: Reslullh'ın Salt-ı Fecri, Ortalık Henz Ağarmadan Kıldırıp Evlere Dnldğne Dir Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: (Şuna kasem ederim ki,) Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem (salt-ı) fecri kılarlardı da m'mintdan kadınlar (başlarını ve bedenlerini) mırtları ile rterek hazır bulunurlar, sonra evlerine dnerlerdi ki, (henz ortaklık ağarmamış, ve kendileri iyice rtnmş oldukları iin) onları kimse tanıyamazdı.

Hadis No: 242

Konu: Namazda Huşu'
Başlık: Namazda Huzru Bozacak Şekilde Elbse Giymenin Kerhetine Dir Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: (Bir def'a) Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem, stnde damgalar bulunan bir hamsa iinde namaz kılıp (esn-yı saltda) stndeki damgalara bir nazar (atf) buyurmuşlardı. Namazdan ıkınca: Benim şu hamsamı Eb Cehm'e (geri) gtrn de Eb Cehm'in enbicniyyesini bana getirin. Zr demin namazım (daki huzr)dan (az kalsın) beni alıkoy(acak)dı. buyurdu.

Hadis No: 243

Konu: Namaz Kılarken Resme Dnk Olmak
Başlık: Karşıda, zerinde Tasvr Bulunan Bir rt Olduğu Halde Namaz Kılmanın Kerhetine Dir Enese (radiya'llhu Anh) Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: işe (radiya'llhu anh) nın bir kırmı vardı ki onunla odasının bir tarafın rtmşt. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (ona): Şu kırmını karşımdan al. zerindeki tasvirler namazda iken hep bana grnp duruyor. buyurdu.

Hadis No: 244

Konu: İpekli Elbise Giymek (6)
Başlık: Erkeklerin İpekli Elbse Giymelerinin Menh Olduğuna Dir Ukbe Hadsi
Ravi: Ukbe İbn-i mir (7)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'e bir ipek ferrc (ferce) ihd edilmişti. Onu giyip iinde namaz kıldı. Namazdan ıktıktan sonra (giymiş olması) bedine gitmiş gibi (beden-i şerfinden) şiddetle ıkar(ıp at)dı ve: Bu(nu kullanmak) mttekne yaraşmaz. buyurdu.

Hadis No: 245

Konu: Sefer Namazı;stre
Başlık: Reslullh (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn n Tarafta Bir Harbe Olduğu Halde İki Rek'at Namaz Kıldırması
Ravi: Eb Cuhayfe (9)
Hadis:

Şyle demiştir: Bir (def'a) grdm ki, Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem kızıl sahtiyandan bir kubbe iinde idi. Grdm ki, Bill (radiya'llhu anh) Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in abdest suyunu al(ıp getir)di. Grdm ki, halk (kullandığı) o abdest suyunu (almağa) koşuşuyorlardı. (O sudan) her kimin eline bir şey getiyse (teberrk iin) zerine srd. Ele geiremiyenler ise arkadaşlarının elindeki ıslaklıktan hissemend oldular. Sonra grdm ki, Bill (radiya'llhu anh) bir harbe alıp (kubbenin dışında bir yere) dikti. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem kırmızı bi hulle giyinmiş ve emrenmiş olarak ıktı. Harbeye doğru (oradaki) halka (namazı) iki rek'at (olarak) kıldırdı. (Yine) grdm ki, (o) harbenin nnden insanlarla hayvanlar geip gidiyorlardı.

Hadis No: 246

Konu: Minber-i Neb
Başlık: Minber-i Neb Kıssası
Ravi: Sehl B. Sa'd (32)
Hadis:

Sehl'e (Medne'deki) minber (-i Nebevnin) neden yapılmış olduğu sul edildiği zaman demiş ki: (Şu) ns iinde bunu benden iyibilen kalmadı. (Minber) Gbe'nin Esl (ağac)ındandır. Onu Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem iin falanca htunun mevlsı filn yaptı idi. Yapılıp (yerine) konduğu zaman Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem zerine ıkıp ve kıbleye karşı durup (iftitah) tekbr(ini) aldı. Halk da arkasından (Mescid-i Şerfde namaza) durdular. Okuyup rka vardı. Cemat de arkasından rk' ettiler. Sonra (rk'dan) başını kaldırıp (ve kıbleden yzn ayırmayıp) gerisin geriye dn(p in)di ve yere secde buyurdu. Sonra (yine) minbere ıktı. Sonra (yine) rka vardı. Sonra (yine rk'dan) başını kaldırıp ve (sbıkı vehile) gerisin geriye dnp yere secde buyurdu. İşte minberin kıssası.

Hadis No: 247

Konu: Kadınların Erkeklerden Sonra Saf Tutması
Başlık: Nfile Namazların Cematle Kılınabileceğine Ve Kadınların Namazda En Geride Yer Alacaklarına Dir Enes (radiya'llhu Anh) Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre, ceddesi Mleyke (bint-i Mlik b. Adiy radiya'llhu anh) Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'i tehyie ettiği bir tama da'vet etmişti. (Resl aleyhi's-salt ve's-selm Efendimiz) yedikten sonra: (Haydin), kalkınız da size namaz kıldırayım. buyurmuş. Enes der ki: Kullanıla kullanıla simsiyah kesilmiş (eski) bir hasırımız (var idi. İşte onu almağ)a hemen davranıp zerine (yumuşasın diye) biraz su serptim. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem namaza durdu. Yetim ile berber ben de ardında (bir) saf olduk. Kocakaro da arkamızda durdu. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem bize iki rek'at kıldırdıktan sonra teşrf etti.

Hadis No: 248

Konu: -
Başlık: Reslullh'ın, Hazret-i işe'nin Yattığı Ve Ayaklarını Kıble Tarafında Olduğu Halde Namaz Kıldığına Dir işe Hadsleri
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: (Ben) Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in karşısında ayaklarım kıblesine (yni mevzi-i scduna) gelmek zere (yatar) uyurdum. Secdeye vardığı zaman eliyle beni drterdi de (ben) ayaklarımı (geriye) ekerdim. (Secdeden) kalktığı zaman (yine) uzatırdım. işe (radiya'llhu anh) der ki: O zamanlarda evlerde ışık bulunmazdı.

Hadis No: 249

Konu: -
Başlık: Bu Hususta Hazret-i işe'den Menkul Diğer Rivyetler
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem kendisiyle kıblesi (yni mevzi-i scdu) arasında ve ehlinin (berber yattığı) yatağı iinde cenze gibi (sağından soluna doğru) karşısında uzanmış olduğum halde namaz kılardı.

Hadis No: 250

Konu: -
Başlık: Ayağa Bir Şey Giyilmiş Olduğu Halde Namaz Kılmanın Cevzına Dir Enes (radiya'llhu Anh) Hadsi (2)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: (Biz) Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kılardık da bzılarımız sıcağın şiddetinden dolayı (brndğ) sevbin bir ucunu secde yerine yayardı.

Hadis No: 251

Konu: -
Başlık: Ayağa Bir Şey Giyilmiş Olduğu Halde Namaz Kılmanın Cevzına Dir Enes (radiya'llhu Anh) Hadsi (2)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem, na'leyni ayağında namaz kılar mıydı? diye sorulup. Evet. cevbını verdiği (sened-i muttasıl ile) rivyet olunuyor.

Hadis No: 252

Konu: Mest zerine Mesh (6)
Başlık: Mestler zerine Meshin Cevzına Dir Cerr İbn-i Abdillh Hadsi
Ravi: Cerr B. Abdullh El-becel (7)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) rivyet olunuyor ki, (bir def'a) su dktkten sonra abdest aldı ve mestleri zerine meshetti. Sonra kalkıp namaz kıldı. (Niin byle yaptın? diye) sordular. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in byle yaptığını grdm (de onun iin). cevbını verdi. Rv der ki: Bu hads pek hoşlarına giderdi. nk Cerr (Sahbe iinde) en son Mslmn olanlardan biridir.

Hadis No: 253

Konu: Secde Şekli
Başlık: Resl-i Ekrem'in Nasıl Secde Ettiklerine Dir İbn-i Buhayne Rivyeti
Ravi: Abdullh B. Mlik (2)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (ed-i) salt (esnsında secde) ederken koltuklarının aklığı grnecek derecede bzlarının arasını a(ıp beden-i şerfini yerden uzak tut)arlardı.

Hadis No: 254

Konu: Mslmana Ta'n Etmemek
Başlık: İstikbl-i Kıblenin Farziyyetine Dir Enes Hadsi (2)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her kim bizim (şu) kıldığımız namazı kılar, kıblemize karşı durur, kestiğimizi yerse; Allh'ın, Reslu'llh'ın ahd emnını hak eden Mslman işte odur. (Artık) Allh'a (ve Reslne) karşı (yle olan bir kimsenin) ahd emnına hiynet etmeyiniz.

Hadis No: 255

Konu: K'be'yi Tavaf;sa'y;ul'l-emre İtat
Başlık: İstikbl-i Kıblenin Farziyyetine Dir Enes Hadsi (2)
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) mervdir. Ravi'ye Eğer bir kimse umre niyyetiyle Beyt-i Şerf'i tavf eder de Saf ile Merve beyninde dolaşmaz (yni sa'y etmez) se (ihramdan ıkıp) karısına mukarenet edebilir mi? diye sorulmuş. O da şyle cevap vermiş: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (Umre iin Mekke'yi teşrfinde) Beyt-i Muazzam'ı yedi kere tavf buyurdu ve Makm (-ı İbrhim)in arkasında iki rek'at namaz kılıp Saf ile Merve arasında sa'y etti idi. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem sizin iin gzel bir nmnedir.

Hadis No: 256

Konu: Kıble
Başlık: K'be'nin Her Ynnn Kıble Olduğuna Dir İbn-i Abbs Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem, Beyt(-i Muazzam'ın iin)e girdiği zaman btn (ciht ve) nevhsinde du buyurup ıkıncaya kadar namaz kılmadı. ıkınca K'be'nin nnde iki rek'at kıldı. Ve Kıble işte budur. dedi.

Hadis No: 257

Konu: Mescid-i Aks'ya Dnerek Namaz
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Medne'de Bir Mddet Beyt-i Makdis'e Doğru Namaz Kılması
Ravi: Ber' B. zib (31)
Hadis:

Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in (Medne'de) on altı, yhud on yedi ay Beyt'l-Makdis'e doğru namaz kıldıklarını rivyet eder ki, bu (hads) evvelce gemişti. (Rivyetlerin) ikisi beyninde lfzan tehlf vardır.

Hadis No: 258

Konu: Kıbleye Dnmek
Başlık: Sefer Esnsında Nfile Namazı Hayvan zerinde Kılmanın Cevzına Dir Cbir Hadsi
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (nfile) namazı (seferde) devesi stnde -deve nereye isterse tevecch etsin- kılar, bir farz (namaz)ı niyyet buyurduğunda ise inip Kıble'ye dnderdi.

Hadis No: 259

Konu: Kıbleye Dnmek;namazda Yanılmak;sehiv Secdesi
Başlık: Secde-i Sehv Hakkında Abdullh İbn-i Mes'd Hadsi
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

Şyle demiştir: (Bir def'a) Resl-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (bize) namaz kıl(dır)dı. İbn-i Mes'd'dan rivyet eden Alkame (b. Kays-i Nehal)den rivyeten (hemşre-zdesi) İbrhm (b. Yezd-i Nehal): Amma (namazı) artık mı, eksik mi kıldırdı bilemiyorum. ded(ikten sonra İbn-i Mes'd'un lfzını rivyete dnerek ded)i ki: (Resl-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem) selm verince biri ona: Y Resl'llh, namaz hakkında yeniden (vahiy, falan gibi) bir şey mi geldi? diye sordu. (Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem): (Yok) neden sordun? deyince: Y Resl'llh, şyle byle kıl(dır)dın da ondan. dediler. Bunun zerine (aleyhi's-salt ve's-selm Efendimiz hemen teşehhd vaz'ını almak zere) iki bacağını kıvırdı. Ve Kıble'ye karşı ynelip iki secde ettikten sonra selm verdi. (Mbrek) yzn bize dnnce buyurdu ki: Namaz hakkında yeniden (vahiy, filn gibi) bir şey gelmiş olaydı (muhakkak) size (evvelce) haber verirdim. Lkin ben de (nıhyet) sizin gibi beşerim. Siz unuttuğunuz gibi (ben de) unuturum. (Bir şeyi) unuttuğum zaman (tesbh ve sire ile) bana hatırlatınız. İinizden biri namazda şekkedecek olursa savbı taharr edip (savaptır diye verdiği karra binen) namazını tamamlasın. Sonra selm verip ondan sonra da iki kere secde etsin.

Hadis No: 260

Konu: Hz. mer'in İlh Hkmlere Uygun Grşleri;makm-ı İbrhim
Başlık: Enbiy Aleyhim's-selm Hazartına Sehiv rız Olabilir Mi?
Ravi: mer B. El-hattb (32)
Hadis:

(Enes b. Mlik radiya'llhu anh tarkıyle) mer (b. el-Hattb) radiya'llhu anh'den: Şyle demiştir: (Ben) şeyde Rabbime muvfakat ettim: Y Resl'llh, Makm-ı İbrhm'i musall (yni namazgh) ittihz etsek. dedim. ... yet-i kermesi nzil oldu. Bir de yet-i hicb: Y Resl'llh, emretsen de ezvc-ı thirtın hicb iine girseler. nk berr ve fcir onlarla konuşabiliyor. dedim. Derken yet-i hicb nzil oluverdi. (Kez) Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in ezvc-ı mutahheresi (bir def'a) kendisine karşı kıskanlık (gstermek) zere ittifk ettilerdi. Onlara: ... dedim. (Derken) bu yet nzil oldu.

Hadis No: 261

Konu: Kıbleye Karşı Tkrmemek;tkrğn Temiz Olduğu
Başlık: Mescide Tkrmenin Menh Olduğuna Dir Rivyetler (3)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (bir gn) kıble (duvarın) da tkrk buldu. Bu, kendisine o kadar girn geldi ki, zldğ ddr-ı mbrekinden besbelli oldu. Kalktı ve mbrek eliyle hakketti. Sonra buyurdu ki: Her biriniz namazına durduğu vakit şphesiz Rabbi ile mnct eder. Rabbi kendisiyle kıblesi arasındadır. O halde hibiriniz kıblesine karşı tkrmesin. Muztar kaldığında ya sol tarafına, ya (sol) ayağının altına tkrsn. Sonra rid-yı şerfinin kenarından tutup ve iine tkrp drerek: Yhud işte byle yapsın. buyurdu.

Hadis No: 262

Konu: -
Başlık: Mescide Tkrmenin Menh Olduğuna Dir Rivyetler (3)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Eb Hreyre ile Eb Sad (-i Hudr) radiya'llhu anhm'dan da evvelki (262 nci) hads rivyet ediliyor. Ancak bunda Sağ tarafına da tkrmesin. ziydesi de vardır.

Hadis No: 263

Konu: Mescide Tkrmemek
Başlık: Mescide Tkrmenin Menh Olduğuna Dir Rivyetler (3)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Mescide tkrmek bir gnahtır. Keffreti de onu gmmektir.

Hadis No: 264

Konu: -
Başlık: Peygamber (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) Efendimiz'in Arkasından Da Grdğne Dir Eb Hreyre Hadsi;cematle Namaz Kılarken Dikkat Edilecek Hususlar
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: (Bir gn) Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Siz, benim kıblem (yalnız) şurasıdır (ve namazda nmden başka bir yeri grmem) mi sanıyorsunuz? Allh'a kasem ederim ki, sizin ne huşunuz bana gizli kalıyor, ne de rkunuz. (Kasem ederim ki,) sizi arkamdan(da) gryorum.

Hadis No: 265

Konu: At Yarışı;harac
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn At Yarışı Yatrıdığına Dir İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: (Bir def'a) Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem, yıprandırılmış (yni idmana ekilmiş ve zayıflatılmış) atlar beyninde Hafy'dan (başlayıp t) Seniyyet'l-Ved'da nihyet bulmak zere bir, (kezlik) yıprandırılmamış atlar beyninde de Seniyye'den t Mescid-i Ben Zureyk'a kadar (diğer bir) yarış tertip buyurdular. Abdu'llh da yarış edenler meynında idi.

Hadis No: 266

Konu: Hırs (2)
Başlık: Nebiyy-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Bahreyn'den Gelen Haracı Taksmine Dir Enes Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'e Bahreyn'den mal (harac) gnderildi idi. Mecide dk(p yığ)ın. buyurdular. Bu mal Reslu'lll salla'llhu aleyhi ve sellem'e gnderilen en kesretli mal olmuştu. Reslu'llhl salla'llhu aleyhi ve sellem namaza ıktıklarında oraya dnp bakmad(an ged)iler. Namazı bitirdikten sonra gelip (malın başında) oturdular. Her kimi grdlerse (ondan bir mikdar) verdiler. (Bylece bezl-i at ile meşgl iken) Abbs radiya'llhu anh huzruna gelip: Y Resl'llh, bana da ver. nk ben kendim iin de, Akl iin de fidye vermiştim. dedi. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem ona: Al! buyurdular. (Abbs radiya'llhu anh) avu avu sevbinin iine boşalttı. Sonra kaldırmaya davrandı. Amma kaldıramadı. Y Resl'llh birine emret de (sırtıma artmak iin) kaldırsın. dedi. Olmaz! buyurdular. yle ise sen kaldır, stme at. dedi. Yine Olmaz! buyurdular. Bunun zerine birazını dktkten sonra yine kaldırmaya davranıp: Y Resl'llh, birine emret de zerime atsın. dedi. Olmaz! buyurdular. Yine Bri sen stme at. dedi. Yine Olmaz! buyurdular. (Yine) birazını daha dkt. Sonra kaldırıp ve sırtına yklenip gitti. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem, onun hırsına olan taaccplerinden dolayı gzmzden nihn oluncaya kadar hep arkasından bakıp durdular. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem, o maldan bir dirhem bk olduka oradan kalkmadılar.

Hadis No: 267

Konu: Evlerde Kılınan Nfile Namazın Fazleti;imanda İhls
Başlık: Peygamber (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn, Ensr'dan Bir Mslmanın Ricsı zerine, Evine Gelerek Namaz Kıldırması Ve Bi'l-mnsebe, allhu Tel, Rız-yı Br'yi Arayarak 'l İlhe İlla'llh' Diyen Kimseyi Cehennem'e Harm Etmiştir. Buyurması
Ravi: Mahmd B. Er-reb' (2)
Hadis:

Şyle demiştir: Ashb-ı Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'den ve Bedir'de hzır olan Ensrdan Itbn b. Mlik (radiya'llhu anh bir gn) Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'e gelip: Y Resl'llh, gzlerimde hayır kalmadı. (Halbuki) kavmime namaz kıldıran benim. Yağmurlar yağdığı vakit onlarla benim aramızda olan dere akar da mescitlerine gidip namaz kıldıramaz oluyorum. Y Resl'llh, gnlm ister ki, bana gelip evimde namaz kıldırasın da Senin namaz kıldığın yeri namazgh ittihz edeyim. dedi. Rv der ki: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem Itbn'a: Itbn der ki: Ertesi sabah Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem ile Eb Bekr, gn ykseldiği vakit bana geldiler. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem istzn etti. Ben de (girmesine) izin verdim. Eve girdiğinde oturmadı. Sonra: Evinin neresinde namaz kıldığımı istersin? di(ye sor)du. Itbn der ki: Evin bir tarafını ona gsterdim. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem (namaza) durup tekbr aldı. Biz de (arkasında) durup saf olduk. İki rek'at kıldırıp selm verdi. (Itbn) der ki: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'i kendisi iin pişirdiğimiz bir hazre (yi yemesi) iin alıkoyduk. Yurd(umuz)un ahlsinden birok kimseler (Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in teşrfini haber alarak birer birer) ev(imiz)e gelip doldular. İlerinden biri: Mlik b. ed-Duhayşin yhud İbn'd-Duhşn nerede? di(ye sor)du. Huzzrdan biri: O, Allh'a ve Reslu'llh'a muhabbeti olmayan bir mnfıktır. dedi. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem ona: Byle deme. Grmyor musun ki, L ilhe ill'llh (Muhammed'r-Reslu'llh) diyor. Ve bunu li-vechi'llh sylyor. buyurdu. (O, syleyen de): Allh ve Reslu'llh a'lemdir. dedi. Itbn der ki: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi sellem'i mnfikn hakkında (hep byle) mteveccih ve hayırhh bulurduk. (Sonra) Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem: Allhu Tel rız-yı Br'yi arayarak L ilhe ill'llh diyen kimseyi nr(-ı Cahm)e harm etmiştir. buyurdu.

Hadis No: 268

Konu: İbdet Yerinde Resim Bulundurmak;resim Yapmak;yahdi Ve Hıristiyanların Kabirleri Mescit Edinme deti
Başlık: Kabirleri Mescid İttihz Etmenin Ve zerlerine Tesvr Ve Temsli Asıp Dikmenin Menh Olduğuna Dir Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: (Bir def'a mm'l-M'minn) mm Habbe ile mm Seleme radiya'llhu anhm Habeşistan'da (grdkleri tesvr (ve temsl)i hv bir kiliseye dir konuştular. (Sonra) bundan Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'e (de) bahsettiler. Buyurdu ki: Onlar, ilerinde bir slih kimse zuhr edip veft ettiğinde kabri zerine bir mescit (namazgh) bin ve o mescide o suver (ve temsl)i tasvr ed(ip ko)rlardı. İşte onlar Kıymet gnnde mahlktın en şerrleridir.

Hadis No: 269

Konu: -
Başlık: Hicrette Me'zn Olan Nebiyy-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Medne'yi Teşrfine Dir Enes Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (hicrete me'zun buyurulduğu zaman Medne'yi) teşrf edip Medne'nin st tarafında Ben Amr b. Avf'ın bulundukları mahallede (yurdda) konak etti. Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem onların iinde on drt gn ikmet buyurdu. Sonra (dayıları olan) Ben'n-Neccr'a haber gnderdi. Onlar da kılıları boyunlarında asılı olarak geldiler. Devesi (Kasv') stnde Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem ile terkisinde Eb Bekr radiya'llhu anh ve evresinde Ben'n-Neccr cemati (oldukları halde yola ıkışları) hl gzmn nndedir. Nihyet Eb Eyyb (Hlid b. Zeyd-i Ensr')nin havlisinde devesini kertti. (Aleyhi's-salt ve's-selm Efendimiz) nerede namaz vakti girerse oracıkta namaz kılmayı severdi. Davar ağıllarında da kıldığı olurdu. (Sonra Resl-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem) mescidin bin olunmasını emretti. Ben'n-Neccr takımına (adam) gnderip: Ey Beni'n-Neccr, arsanızın kıymetini bana syleyin (de te'diye edeyim). buyurdu. Onlar ise: Va'llhi olamaz. Biz, onun (bedel) kıymetini ancak Allh'dan isteriz. dediler. (O evrilmiş bahenin) iinde şu syliyeceklerim vardı: (Bir kere) mşrikn kabirleri vardı. (Sonra) oyuk ve tmsek, bakılmamış harap yerleri vardı: (Bir kere) mşrikn kabirleri vardı. (Sonra) oyuk ve tmsek, bakılmamış harap yerleri vardı. (Bir de) hurma ağaları vardı. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem emretti. Mşrikn kabirleri nebş (yni kemikleri ıkarılıp başka yere defn) olundu. Sonra (o bakılmamış) harap yerler tesviye edildi. Sonra hurma ağaları (diplerinden) kesildi. Hurma ağac(ı gvde)lerini (direk olarak) mescidin kıble tarafına sıra ile dizdiler ve kapının yan taşımaya başladılar. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem de onlarla birlikte (recez syliyerek): İlh, hiret hayrından başka hayır (denecek bir şey) yoktur. yle ise Ensr ile Muhcirne mağfiret et. buyuruyordu.

Hadis No: 270

Konu: Medne Mescidinin İnşsı (mescid-i Neb) (3)
Başlık: Namazda, Hayvanın Stre İttihzına Dir İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) rivyet olunuyor ki, devesini kıblesine alarak namaz kılıp: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in byle yaptığını grdm. demiştir.

Hadis No: 271

Konu: -
Başlık: Peygamber (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) E Namazda İken Cehennem'in Arzedildiğine Dir Enes Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in: Ben namaz kılarken nr(-ı Cahm) bana arzolundu. buyurduklarını rivyet ediyor.

Hadis No: 272

Konu: Evlerde Kılınan Nfile Namazın Fazleti (2)
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn namazınızın Bir Kısmını Evlerinizde Kılınız. (evlerinizi) Kabirlere evirmeyiniz Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in: Namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız. (Evlerenizi) kabirlere evirmeyiniz. buyurduklarını (merfan) rivyet etmiştir.

Hadis No: 273

Konu: Yahdi Ve Hıristiyanların Kabirleri Mescit Edinme deti (2)
Başlık: Peygamberlerin Kabirlerini Mescid İttihz Etmenin Hrmetine Dir Hads
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

İkisi şyle demişlerdir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem son hastalığında (ektiği zahmetten dolayı) nezdinde olan bir hamsayı (ikide bir) vech-i mbrekine rter dururdu. (Hamsa) kendisine sıkıntı verdikce yine atıp yzn aardı. İşte o halde iken: Yehd ve Nasr'ya Allh l'net etsin. Peygamberlerinin kabirlerini (kendilerine) mescit ittihz ettiler. buyururdu (ki,) maksadı, onların yaptıklarından mmeti tahzr buyurmak idi.

Hadis No: 274

Konu: Hırsızlıkla İtam Olunan Bir Criye Kıssası
Başlık: Mescidde Yatıp Kalkmanın Mubh Olduğuna Dir Rivyetler. (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Arap kablelerinden birinde bir siyah criye vardı ki, zd edildiği halde (yine) o kable ile berber (ikmet ediyor)du. Dedi ki: Onların arasından -zerinde kırmızı tirşelerden (yapılmış) vişh bulunan- bir kız (gelin) gitti. Vişhı zerinden ıkardı, yhud (vişh) zerinden dşt. Bulunduğu yere bir aylak geldi. Onu atılmış bulup (semiz) bir et parası diye kaptı. (Criye) der ki: Beni (hırsızlıkla) ittihm ettiler. işe radiya'llhu anh der ki: Her tarafını aramışlar, hatt n tarafını bile aramışlar. (Criye) der ki: Va'llhi ben onlarla berber ayakta durup dururken aylak (tekrar) gelip vişhı attı. O da (tam) ortalarına dşt. İşte aklınız sıra beni ittihm ettiğiniz şey! (Siz beni hırsız zannetiniz.) Halbuki ben beryim. İşte vişh! dedim. işe radiya'llhu anh der ki: (O siyh criye) Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'e gelip kabl-i İslm eyledi. Mescid(-i Şerfin bir kenarın) da ona mahss bir erge, yhud bir kıl adır vardı. (Her vakit) bana gelir, yanımda konuşurdu. Ne zaman da yanıma otursa: Vişh işinin olduğu gn Rabbimizin yarattığı acyipdendir. Şphesiz ki O, bana kfr diyrından necat verdi. demeden edemezdi. (Bir gn) ona: Ne oluyorsun? Her ne vakit benimle birlikte oturursan behemehl bunu sylyorsun. dedim. Bunun zerine (demin anlattığım) kıssayı anlattı.

Hadis No: 275

Konu: Hz. Peygamber'in Hz. Ali'ye Eb Turb Hitbı
Başlık: Mescidde Yatıp Kalkmanın Mubh Olduğuna Dir Rivyetler. (2)
Ravi: Sehl B. Sa'd (32)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem (bir gn ciğer presi) Ftıma (t'z-Zehr radiya'llhu anh)nın hnesini teşrf etti. Al radiya'llhu anh'in (orada) bulamadı. Amcamın oğlu nerede? diye sordu. (Ftıma radiya'llhu anh): Aramızdan bir şey geti. Darılışdık. O da gndz uykusunu benim yanımda uyumadı. cevbını verdi. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem, birine: Bak, nerede? buyurdu. (O adam gidip) geldi ve: Y Resl'llh, Mescitte uyuyor. di(ye haber getir)di. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem (Mescidi) teşrf etti. (Baktı) ki, yan tarafına yatmış, ridsı bir yanından sıyrılmış, vcd toprağa bulanmış. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem: Eb Trb, kalk. Eb Trb, kalk. diye diye toprağı bedeninden silkmeğe başladı.

Hadis No: 276

Konu: Tahiyyetu'l-mescid Namazı
Başlık: Tahiyyet'l-mescid Hakkında Katde Hadsi
Ravi: Eb Katde Hris B. Rıb'ıyy (13)
Hadis:

Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in: Bir kimse mescide girdiği vakitte oturmadan evvel iki rek'at kılsın. buyurdukları (merfan) rivyet olunuyor.

Hadis No: 277

Konu: Medne Mescidinin İnşsı (mescid-i Neb) (3)
Başlık: Mescid-i Nebev'nin İlk Şekli Ve Hulef-yi Rşidn Zamnında Tesv' Ve Tezynine Din İbn-i mer Rivyeti
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: Mescid(-i Şerf-i Nebev) Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem zamnında ham kerpi ile bin olunmuş olup sakfı hurma dallarından, direkleri de hurma gvdeleri ağacından idi. Eb Bekr radiya'llhu anh (tevsan ve tezynen) hibir şey ziyde etmedi. mer radiya'llha anh (yalnız enini, boyunu) artırıp Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in ahd(-i sadet)indeki (tarz-ı) binya gre kerpi ve hurma dallariyle bin etti. Sonra Osmn radiya'llhu anh (bin-yı) Mescidi (tevsan ve tezynen) tağyr edip (hem) ok genişletti, (hem de) duvarını (kerpice bedel) nakılşı taşlarla ve kirele bin etti. Ve direklerini nakışlı taşlardan, sakfını da sac ağacından yaptı.

Hadis No: 278

Konu: Medne Mescidinin İnşsı (mescid-i Neb) (3)
Başlık: Ammr (radiya'llhu Anh) Hakkında Peygamberimizin Bir Mu'cizesi
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) rivyet olunur ki, (bir gn) ahds(-i Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'i) sylemekle meşgl idi. Derken Mescid(-i Şerfin) binsı bahsine geip dedi ki: Biz, birer kerpi taşıyorduk. Ammr ise kerpileri ikişer ikişer taşırdı. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem onu (yle) grnce zerindeki toprağı silkerek: Vah Ammr! Vah Ammr! Kendisini fie-i bğiye katledecektir. (Ammr) onları Cennet'e, onlar ise onu Cehennem'e da'vet ederler. buyurmağa başladı. Eb Sad radiya'llhu anh der ki, Ammr (bunu işidince): Fitnelerden Allh'a sığınırım. derdi.

Hadis No: 279

Konu: Cmi Yaptırmak;medne Mescidinin İnşsı (mescid-i Neb)
Başlık: Hazret-i Osman'ın Mescid-i Nebev'yi Ta'mri Sırasında Halkın İ'tirzı Ve Halfe'nin Bunlara Cevbı
Ravi: Osmn B. Affn (6)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) rivyet olunuyor ki, (Emr'l-M'minn) Osmn b. Affn radiya'llhu anh, Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in Mescid(-i Şerf)ini (yeniden) bin ettiği zaman halkın (i'tirz ve inkr kablinden) dedikoduları zerine: Siz ok sylemeğe başladınız. Her kim Rızullhı kasdederek (byk, kk) bir mescid bin ederse, Allhu Tel da ona Cennet'te onun gibi bir ev bin eder, buyurduğunu, ben Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'den işittim. demiştir.

Hadis No: 280

Konu: Kazaya Karşı Tedbir Almak (2)
Başlık: Silhla Mescide Girmenin Nehyine Dir Cbir Hadsi (2)
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Şyle demiştir: (Bir def'a) biri Mescid(-i Nebev)den geti. Yanında (temrenleri meydanda) oklar vardı. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem (ona): Temrenlerinden tut (da kimseye dokunmasınlar). buyurdu.

Hadis No: 281

Konu: Kazaya Karşı Tedbir Almak (2)
Başlık: Silhla Mescide Girmenin Nehyine Dir Cbir Hadsi (2)
Ravi: Eb Ms El-eş'ar (55)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her kim mescidlerimizin, yhud arşılarımızın birinden (yanında) ok varken geecek olursa eliyle temrenlerinden tut(up yle ge)sin ki, bir Mslmanı yaralamasın.

Hadis No: 282

Konu: Şiir Sylemek
Başlık: Mescidde Şiir Sylemenin Cevzı Ve Bu Hususta Mctehidlerin İhtilfı
Ravi: Hassn B. Sbit
Hadis:

(Mescitte şiir inşdının cevzı hussunda) Eb Hreyre radiya'llhu anh'in şhit tutarak: Allh aşkına syle, Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in: Hassn! Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'den yana (kffr-ı Kureyş'e) cevap ver. 'İlh, onu (yni Hassn'ı) Rh'l-Kuds (Cibrl) ile te'yd et!, buyurduğunu işittin mi? (İşitmedin mi?) di(ye sul et)diği, onun da: Evet (işittim). dediği (sened-i muttasıl ile) rivyet olunuyor.

Hadis No: 283

Konu: Kahramanlık Oyunları (spor) (3)
Başlık: Savaş Gcn Arttırıcı Oyun Oynamanın Mubh Olduğuna Dir K'b (radiya'llhu Anh) Hadsi (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Kasem ederim ki, bir gn Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'i hcremin kapısında (şu halde) grdm: Habeşler mescitte oyun oynuyor, Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem de ben oyunlarını seyredebileyim diye kendi ridsiyle beni setrediyordu. Bir rivyette harbeleriyle oynuyorlardı (diye vrid olmuştur).

Hadis No: 284

Konu: Bor demek;fakirlerin Borcunu Bağışlamak
Başlık: Savaş Gcn Arttırıcı Oyun Oynamanın Mubh Olduğuna Dir K'b (radiya'llhu Anh) Hadsi (2)
Ravi: K'b B. Mlik (-i Ensr)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) rivyet olunuyor ki, (Abdullh) b. Eb Hadred-i Eslem radiya'llhu anhm (zimmetin) deki bir alacağını Mescid (-i Şerf) de (hasmının yakasına yapışıp) mutlebe etmiş (Her ikisinin de) Hne-i Sadette olan Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem işitecek derecede sesleri ykselmiş. (Resl aleyhi's-salt ve's-selm) onlara doğru ıkıp ve Hcre (-i Şerfenin) perdesini aralayıp Y K'b! diye nid buyurmuş. (K'b): Lebbeyk y Resl'llh. deyince mbrek elleriyle işret vererek: Şu kadarını, yni yarısını alacağından bağışla. buyurmuş. (K'b hemen): Vallhi bağışladım y Resl'llh. demiş. (Bunun zerine İbn-i Eb Hadred'e): (Şimdi) kalk, de. diye emretmiş.

Hadis No: 285

Konu: Cenze Namazı;kabir Ziyreti
Başlık: Mescidi Temzilemenin Fazletine Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Bir zenc adam yhud kadın Mescid(-i Şerf)i sprrd. (Gnn birinde) veft etti. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (Ne oldu? diye) sual buluyordu. Veft etti. dediler. Bana (veftını) haber vermeli değil miydiniz? (Haydin) kabrini bana gsteriniz. buyurdu. (Ondan sonra) kabrinin başına varıp zerine namaz kıldı.

Hadis No: 286

Konu: Fiz;iki Ticreti
Başlık: Rib Ve Hamrin Tahrmine Dir işe (radiya'llhu Anh) Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Sre-i Bakare'nin (sonlarındaki) rib yetleri nzil olduğu vakit Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem Mescid(-i Şerf)e ıktı. Ve bu yetleri halka okuyup sonra hamr ticretini (yni almasını ve satmasını) tahrm buyurdu.

Hadis No: 287

Konu: Cinler (3)
Başlık: Cinn'den Birinin Peygamber (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) E, Namaz Kılarken Namazını Bozdurmak İin Saldırması Hakkında Eb Hreyre (radiya'llhu Anh) Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (bir gn) buyurdu ki: Cin (tifesin)den bir ifrit dn gece namazımı bozdurmak iin bana ansızın hcm etti. (Lkin) Allhu Tel (beni glip getirip) ona istediğimi yapmaya fırsat verdi. Sabah olunca hepiniz onu gr (p seyred) esiniz diye Mescidin direklerinden birine bağlamak istedim. (Fakat) kardeşim Sleyman (b. Dvd aleyhime's-salt ve's-selm)'ın: Y Rab, bana mağfiret et ve benden sonra kimseye olmıyacak bir mlk, bana bağışla. demiş olduğu hatırıma geldi (de ifriti kpek gibi koğdum).

Hadis No: 288

Konu: -
Başlık: Handek Gn Yaralanan Sa'd İbn-i Muz (radiya'llhu Anh) İn Veftı Hakkında Hazret-i işe Rivyeti
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Sa'd b. Muz (radiya'llhu anh) Handek gnnde ekhalinden (ki, şiryn-ı adudsinden demektir) yaralanmıştı. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem yakından ıydet buyurabilmek iin (ona mahsus) bir adır kurdurdu. Mescitte (ve hemen yanı başında) Ben Gıfr'dan (bzı kimselere it) bir hayme daha vardı. (İşte bu Gıfrler kendi hallerinde oturup dururken) bir de bakmışlar ki, kendilerine doğru kan akıp geliyor. Sizin tarafınızdan bize doğru gelen bu (kan) nedir? dediler. Meğer Sa'd'in yarası akıp dururmuş. İşte (Sa'd) ondan veft etti.

Hadis No: 289

Konu: Hastanın K'be Tavafı
Başlık: Peygamber (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Hasta Olan mm Seleme (radiya'llhu Anh) Ya Halkın Arkasından Rkiben Beyt'i Tavf Etmesini Tavsiye Buyurması Ve Resl-i Ekrem'in Makm-ı İbrhm'de Namaz Kılması Hakkında Hads
Ravi: mm'l-m'minn mm Seleme (8)
Hadis:

Şyle demiştir: (Esn-yı hacta) hasta olduğumu Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'e arzettim. Halkın arkasından (deveye) binerek tavf et. buyurdu. (ylece) tavf ettim. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem de Beyt (-i Muazzam)'ın t yanında namaza durmuş, ... sresini okuyordu.

Hadis No: 290

Konu: Hz. Peygamber'in Mu'cizeleri;kermet
Başlık: Karanlık Bir Gecede Peygamber (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Yanından Ayrılan İki Ztın nlerini erğa Benzer Bir Şeyin Aydınlattığına Dir Enes Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Ashb-ı Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'den iki zt bir karanlık gecede Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in nezdinden nlerinde parıldayan erğa benzer iki şey olduğu halde ıktılar. (İki refik) yekdiğerden ayrıldıkları zaman (o erağlardan) her biri, biriyle berber ayrıldı. Ve t evine gidinceye kadar (yolunu tenvr etti).

Hadis No: 291

Konu: Eb Bekr;hz. Ebbekr'in Fazleti;islm Kardeşliği
Başlık: Resl-i Ekrem'in, Son Hastalığı Esnsında Mescid'de rd Ettiği Hutbede Dr-ı Bek'ya İntiklini Haber Vermesi Hakkında Rivyetler;reslullh (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Bu Hutbesinde Eb Bekr (radiya'llhu Anhl) İ Meht Sensı;eb Bekr (radiya'llhu Anh) İn Fazleti Hakkında Diğer Rivyetler
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (son hastalığında) hutbeye ıkıp: Allhu Tel bir kulunu dny ile kendi nezdinde olan (nevl-i ukb) arasında muhayyer bıraktı. O da Nezd-i İlhdekini ihtiyr etti. buyurdu. (Bu sz zerine) Eb Bekr (es-Sıddk radiya'llhu anh) ağlamağa başladı. Ben kendi kendime: Allhu Tel'nın bir kulu dny ile kendi nezdinde olan (nevl-i ukb) arasında muhayyer bırakmasında, onun da Nezd-i İlhdekini ihtiyr etmesinde ne var ki, bu pr-i sl-ddeyi (byle) ağlatıyor? di(ye dşn)dm. (Meğer) o abd (-i muhayyer) Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in (kendisi) imiş! (Meğer) Eb Bekr (es-Sıddk radiya'llhu anh) hepimizden a'lem imiş! (Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem, Eb Bekr'i ağlar grnce) buyurdu ki: Y Eb Bekr, ağlama. Sohbet (yni arkadaşlık) hussunda da, (bezl-i) ml hussunda da nsın bana en ok vergisi olan Eb Berk'dir. mmetinden birini (kendime) hall edinedim. Eb Bekr'i edinirdim. Lkin İslm yznden (hsıl) olan uhuvvet ve meveddet (şahs hulletten efdaldir.) Mescitte Eb Bekr'in kapısından başka seddedilmedik hibir kapı kalmasın.

Hadis No: 292

Konu: Eb Bekr;hz. Ebbekr'in Fazleti;k'be'de Namaz
Başlık: Bu Hususta İbn-i Abbs Hadsi (2)
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem veftı ile hitma eren marazı esnsında (mbrek) başını bir bez ile bağlamış olduğu halde mescide ıkıp minbere oturdu. (Orada) Allh'a hamd sen ettikten sonra buyurdu ki: Ns iinde nefsi ve malı i'tibriyle benim zerimde Eb Bekr b. Eb Kuhfe'den ziyde menn atsı olan hi yoktur. Ns iinden bir hall edineyim, Eb Bekr'i (kendime) hall edinirdim. Lkin İslm yznden olan hullet efdaldir. Eb Bekr'in kapısından başka bu mescitteki kapıların hepsini tarafımdan seddediniz.

Hadis No: 293

Konu: -
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Feth-i Mekke Senesi Beyt-i Muazzam'da Namaz Kıldığına Dir İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (fetih senesi) Mekke'yi teşrf etti. Osmn b. Talha'yı ağırdı. O da (Beyt-i Muazzam'ın) kapısını atı. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem ile berber Bill, sme b. Zeyd ve Osmn b. Talha (radiya'llhu anhm) ieriye girdiler. Sonra kapı kilitlendi. (Aleyhi's-salt ve's-selm Efendimiz Hazretleri) orada bir saat (kadar) kaldı. Sonra ıktılar. İbn-i mer (radiya'llhu anhm) der ki: (Onların ıktıklarını grnce) hemen koştum. Bill'e sordum. Evet, (ieride) namaz kıldı. dedi. Neresinde? dedim. İki direğin arasında. dedi. İbn-i mer der ki: Ka (rek'at) kıldığını sormak aklıma gelmemiş.

Hadis No: 294

Konu: Gece Namazı (tehecct);teheccd (8)
Başlık: Salt-ı Leyl Hakkında İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (bir gn) minberde (hutbe rd eder) iken biri: (Y Resl'llh,) gece(nin nfile) namazı hakkında ne buyurursun? diye sordu. İkişer ikişerdir. (Musall) Sabah vaktin(in girdiğin)den şphe ettiği zaman bir tek (rek'at) kılar ki (bu tek rek'at evvelce) kılmış olduklarını tekleştirir. İbn-i mer radiya'llhu anhm der ki: Geceleyin son namazınız' Vitir (yni tek rek'at) olsun. nk Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem bunu emretmiştir.

Hadis No: 295

Konu: -
Başlık: Mescidde Uzanıp Yatmanın Cevzı Hakkında Abdullh İbn-i Zeyd Hadsi
Ravi: Abdullah İbn-i Zeyd (5)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'i Mescid(-i Şerf)de sırt st yatıp bir ayağını diğeri zerine attıklarını grdğ (sened-i muttasıl ile) rivyet olunur.

Hadis No: 296

Konu: Cematle Kılınan Namazın Fazleti (4)
Başlık: Mescidde Kılınan Namazın Fazleti Hakkında Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: (İnsanın) cematle namazı, evinde ve (ahz u i't ettiği) pazarda (yalnızca kıldığı) namazdan yirmi beş derece ziyde olur. (nk) sizlerden biri, abdeste niyet edip abdestini tamam aldığı ve namazdan başka bir kasdi olmaksızın mescide gittiği zaman t mescide girinceye kadar hibir adım atmaz ki, Allhu Tel o adımından dolayı onu bir derece (daha) ykseltmesin ve bir gnhını eksiltmesin. Mescide girince de mescit onu alıkoyduka (yni orada kaldıka) hep namazda (imiş gibi sevba nil) olur. Ve namaz kıldığı yerden ayrılmadığı ve kendisinden (kimseye ez sdır ya) hades vkı' olmadığı mddetce (yanındaki) melekler: İlh, buna mağfiret et. İlh, buna rahmetini rlgn eyle. diyerek ona du ve istiğfr ederler.

Hadis No: 297

Konu: Birlik, Beraberlik
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn m'min İle M'min Duvar Gibidir. Birbirlerini Sımsıkı Tutarlar Hadsi
Ravi: Eb Ms El-eş'ar (55)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in: M'min ile m'min (yekdiğere karşı) duvar(ın eczsı) gibidir. Biribirini sımsıkı tutarlar. buyurduğu ve (bunu) sylerken (mbrek) parmaklarını teşbk et(tiği, yni parmaklarını biribirine geirip kilitle)diği (sened-i muttasıl ile) rivyet olunuyor.

Hadis No: 298

Konu: -
Başlık: Secde-i Sehiv Hakkında Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (bir def'a) bize ğlen, ya İkindi namazlarından birini kıldırırken iki rek'attan sonra selm verdi. Ondan sonra mescidin iinde yana uzatılmış bir tahta parasına doğru kalkıp oraya gadaplı gibi (bir hey'ette) dayandı. Ve sağ eli(nin ii)ni sol elinin arkası stne koyduktan sonra parmaklarını teşbk edip sağ yanağını sol elinini ardına yapıştırdı. (Ve o hey'et zere baka durdu.) Acele ıkmak isteyenler mescidin kapılarından ıkıp (kendi kendilerine): Namaz kısaldı. dediler. Cematin iinde Eb Bekr ve mer (radiya'llhu anhm) da vardı. Bunlar (mehbet-i huzrdan dolayı) ekinerek bir şey sylemediler. Yine o cematin iinde kolları uzun olduğu iin Z'l-yedeyn dedikleri bir zt vardı. (O zt): Y Resl'llh, unuttun mu? Yoksa namaz mı kısaldı? di(ye sor)du. (Aleyhi's-salt ve's-selm Efendimiz): Ne unuttum, ne de kısaldı. buyurdu. Sonra: Z'l-yedeyn'in dediği gibi mi? di(ye sul et)di. Evet. denilince (hemen) ileriye varıp namazdan eksik bıraktığını kıldırdı. Sonra selm verdi. Sonra tekbr alıp secdeye vardı. (Her vakitki) scdu kadar, yhud daha uzun mddet secdede kaldı. Sonra başını kaldırıp tekbr aldı. Sonra tekbr alıp (yine) secde etti. Sonra (yine) başını kaldırıp tekbr aldı. Bu hadsin rvlerinden İbn-i Srn'e: Sonra selm verdi mi? diye sormuşlar. O da: (İmrn b. Husayn'ın) sonra selm verdi (dediğini bana haber verdiler.) demiştir.

Hadis No: 299

Konu: -
Başlık: Peygamber (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Namaz Kıldığı Mahalde Teberrken Namaz Kılmanın Cevzı Hakkında İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

(Medne ile Mekke) yolunun bzı yerlerinde namaz kılıp: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in buralarda namaz kıldığını grdm. dediği (sened-i muttasıl ile) rivyet olunuyor.

Hadis No: 300

Konu: -
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Ved Haccı'na ıktığında Konakladığı Ve Namaz Kıldığı Mahaller Hakkında İbn-i mer Rivyetleri
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem Umre'ye gittiği zamanlarda ve Hacc(et'l-Ved')a ıktığı vakitte Z'l-Huleyfe'de (mukaddem) Z'l-Huleyfe'deki mescidin yerinde duran bir Nugayln ağacı altında (rhilesinden inip) konaklardı. (Kez) gzerghı o yola uğrayan bir gazdan, ya hacdan, ya umreden avdet buyurduğunda Batn-ı Vd'den (ki, Vdi'l-Akk'dir) iner. Batn-ı Vd'nin stne ıkınca da vdnin ağzında ve şark cihetindeki Bath'ya (yni kumsal yere) konup hır-ı leylde oracıkta sabah oluncaya kadar mola verirdi. (Gece istırahatghı işte orası olup) ne taş mescidin yanında, ne de zerinde (teki) mescit (binsı) olan Kayatepe idi. (Abdullh b. mer'den rivyet eden rv der ki:) Orada Abdullah (b. mer)in namaz kıldığı yerde, iinde (mteaddit) kum yığınları olan bir hali (yni derin bir vd girintisi) vardı ki, Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem orada namaz kılarmış. Sel(ler) Bath'da (ki kumları getire getire) haliteki kum yığınlarını dzleyip Abdullh (b. mer)in namaz kıldığı o yeri belirsiz etti. Yine (rv der ki:) Abdullh (b. mer) Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in Şeref'r-Revh'daki mescidin berisine msdif kk mescidin yanında namaz kıldığını sylerdi. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in namaza durduğun vakit sağına dşer. derdi. (Bahsettiği) o mescit de Mekke'ye doğru gittiğin vakit yolunun sağ tarafına gelir. Onunla byk mescidin arası bir taş atımı, yhud ona yakın (bir mesfe) dir. Yine Abdullh, Munsaraf'r-Revh'nın yanındaki Irk'a (yni) tepeciğe) doğru namaz kılardı. Bu tepeciğin mnteh-yı tarafı Mekke cihetine gittiğin vakit Munsaraf ile kendi beynindeki mescidin kurbnde caddenin kenarına varır. Oracıkta bir mescit bin olunmuş ise de, Abdullh (b. mer) o mescitte namaz kılmazdı. Onu ya solunda, ya ardında bırakarak mescidin kıble cihetinde Irk'ın kendisine (mteveccihen) namaz kılardı. Abdullh, Revh'dan zevalden sonra ıktığında salt-ı Zuhru oraya gelinceye kadar kılmayıp orada kılar, Mekke'den dndğnde de oraya sabahtan bir saat evvel, yhud hır-ı seherde yolu dşerse orada t Sabah namazını kılıncaya kadar geceleyip mola verirdi. Yine Abdullh'ın dediğine gre, Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem Rveyse'ye varmadan caddenin sağında ve alnına gelen cihetinde Rveyse menzilhnesinin iki millik azıcak berisinde bir tepeciğe kadar geniş ve dz bir yerde (bitmiş olan) koca bir ağacın altına konardı. (Bu ağacın) yukarısı kırılmış, ii oyulmuştur. zdeği (skı) hl durur. Dibinde birok kum yığınları vardır. Yine Abdullh der ki: Giderken: Arac'in arkasına dşen yokuşca bir sel yatağının kenarında, caddenin sağında ve yolu gsteren kayaların (yhud ağaların) yanında ve o kayaların (yhud ağaların) arasında Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem genişce bir tepeye doğru namaz kıldı. Namazgh(-ı şerf)in yanıbaşında iki kabir mevcuttur ki, stlerinde taş yığınları vardır. Abdullh ğlen vakti şemsin zevalinden sonra Arac'dan kalkıp ğle namazını (işte) o namazghda kılardı. Yine Abdullh der ki: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem caddenin solunda ve Herş (dağı) nın ilerisindeki inişte kin byk ağaların yanında konak ederdi. Bu iniş Herş (dağı)nın kenarına mlsıktır.

Hadis No: 301

Konu: Stre (3)
Başlık: Peygamber (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Bayram Namazlarında nne Bir Harbe Diktirdiğine Dir İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem bayram gn (namaza) ıktığı zaman (hdimine) bir harbe taşımanısı emrederdi. (O harbe namazda) karşısına dikilir, kendisi de ona doğru namaz kılar, halk da arkasından namaza dururlardı. Bunu seferde (de) yapardı. (Rv der ki:) mernın (bayram namazlarında) harbe taşıtması bundan ileri geliyor.

Hadis No: 302

Konu: Stre (3)
Başlık: Bu Babda Eb Chayfe Hadsi;peygamber (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn nnde Bir Harbe Dikilmiş Olduğu Halde nnden Eşek Ve Kadın Getiği Halde Namazına Devm Ettiğine Dir Eb Chayfe Hadsi
Ravi: Eb Cuhayfe (9)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in Bath'da nnde bir harbe (dikilmiş) olduğu halde ğlen ile İkidi namazlarını ikişer rek'at kıldırdığını ve (namaz iinde iken) nnden kadın da, eşek de getiğini (sened-i muttasıl ile) rivyet etmiştir.

Hadis No: 303

Konu: -
Başlık: Namaz Esnsında Musall İle Duvar Arasındaki Mesfe Hakkında Sehl Hadsi
Ravi: Sehl B. Sa'd (32)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in musallsı (yni namaz kıldığı yer) ile (kıble cihetindeki) duvar arasında bir davar geebilecek kadar yer olduğu (sened-i muttasıl ile) rivyet olunmuştur.

Hadis No: 304

Konu: -
Başlık: Peygamber (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Yanında Bir As, Yhut Kısa Bir Mızrak, Bir De Su Matarası Olduğu Halde Kaz-yı Hcete ıktığına Dir Enes Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (kaz-yı) hcete ıktığı zaman bir ocukla berber yanımızda ucu harbeli bir as, ya (harbesiz) as, yhud kısa bir mızrak, bir de su matarası olduğu halde (hizmet iin) ardından giderdik. İşini bitirince matarayı eline verirdik.

Hadis No: 305

Konu: -
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn, zerinde Mushaf-ı Şerf Bulunan Direğin Yanında Namaz Kılmayı İ'tiyd Edindiğine Dir Seleme Hadsi
Ravi: Seleme İbn-i Ekva' (14)
Hadis:

Ravi, Mushaf'ın yanındaki direğe doğru namaz kılarmış. Biri ona: Gryorum, hep bu direğin yanında namaz kılmağa alışıyorsun. demiş. O da: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in bu direğin yanında (namaz) kılmayı ihtiyr ettiğini grdm (de onun iin). cevbını vermiş.

Hadis No: 306

Konu: K'be'de Namaz
Başlık: Nebiyy-i Muhterem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn K'be'de Nerede Namaz Kıldığına Dir İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in (evvelce yazılan) K'be'ye duhulleri hadsi (sened-i muttasıl ile) rivyet olunuyor. (Mşrn-ileyh bunda) diyor ki: Bill (K'be-i Muazzama'dan) ıktığı anda kendisine: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem ne yaptı? diye sordum. Bir direği sağ, bir direği sol, direği de arka tarafına aldı. dedi. Beyt(i Muazzam) o zaman altı direk zerinde idi. Diğer rivyette İki direği sağ tarafına. denilmiştir.

Hadis No: 307

Konu: -
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Deveyi Yhut Semerini Stre Yaparak Namaz Kıldığına Dir İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in binit devesini aykırı (vaziyette) bulundurup ona karşı namaz kıldığı (sened-i muttasıl ile) rivyet olunur. (İbn-i mer'den bu hadsi rivyet eden Nfi'a): Ya develer ayağa kalkarsa ne (yapmalı) dersin? diye sorulmuş. O da: (Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem byle bir hal vukunda) semeri (başka tarafa) alıp diker ve semerin art kaşına doğru namaz kıl (makta devm ed)erdi. İbn-i mer de bunu yapardı. cevbını vermiş.

Hadis No: 308

Konu: -
Başlık: Uzanıp Yatan Bir Kimseye Karşı Namaz Kılmanın Cevzına Dir Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Siz, bizleri kelb ve himr ile bir mi tutuyorsunuz? Kasem olsun ki, (aleyhi's-salt ve's-selm'ın yle hlini) bilirim ki, ben, serr zerinde yan yatmış bulunurdum da Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem teşrf eder, serrin t ortasına mteveccihen namaza dururdu. Ben bir ihtiya zerine kalkmak istediğimde (oturup) kıblesine karşı gelm(ekle ez verm)eyeyim diye serrin ayakları tarafından yorganımdan sıyrılıp ıkar (gider)dim.

Hadis No: 309

Konu: Namaz Kılanın nnden Gemek (2)
Başlık: Eb Sad-i Hudr (radiya'llhu Anh) İn, nnde Stre Bulunduğu Halde, nnden Geen Bir Kimseye Mumelesi Ve Bu Hususta Peygamber (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) Den Rivyet Ettiği Hads
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Ravi, bir cum'a gn kendisini gelenden geenden setredecek bir şeye doğru namaz kılıyormuş. Eb Muayt oğullarından bir gen, nnden gemek istemiş. Eb Sad radiya'llhu anh, gğsne bir yumruk vurup (onu) defetmiş. O gen etrfına bakınmış. Onun nnden başka geecek (yol) bulamamış. (Dnp yine gemeğe davranmış. Eb Sad radiya'llhu anh daha şiddetli srette defetmiş. (O gen) Eb Sad'e sğdkten sonra (Medne'de vl olan) Mervn (b. el-Hakem)in yanına gidip Eb Sad radiya'llhu anh'in ettiği mumeleden şikyet etmiş. Arkasından Eb Sad de Mervn'ın yanına girmiş. (Mervn): Y Eb Sad, (şu) kardeşinin oğlu ile ne alıp veremiyorsun? demiş. O da: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'den işittim, buyurdu ki: İinizden biri kendisini gelenden, geenden koruyacak bir streye karşı namaza durup da biri nnden gemeğe davranacak olursa onu defetsin. Dinlemezse onunla muktele etsin. nk o, ancak bir şeytandır. cevbını vermiş.

Hadis No: 310

Konu: Namaz Kılanın nnden Gemek (2)
Başlık: Musall'nin nnden Gemenin Kerhetine Dir Eb Cheym Hadsi Ve Diğer Rivyet Tarikleri (2)
Ravi: Eb Cheym B. El-hris (b. Es-sımna) El-ensr (2)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Musallnin nnden geen kimse, zerine ne kadar (gnah) aldığını bilse o (musall)nin nnden gemektense kırk (bilmem ne kadar zaman yerinde) durmayı daha hayırlı bulur. Rv der ki: Kırk gn m, ay mı, yoksa yıl mı dedi? bilemiyorum.

Hadis No: 311

Konu: Vitir Namazı (2)
Başlık: Musall'nin nnden Gemenin Kerhetine Dir Eb Cheym Hadsi Ve Diğer Rivyet Tarikleri (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem, ben onun firşında aykırı yat(ıp uyu)duğum halde (bana doğru) namazını kılar ve Vitri kılmak istediği sırada beni de uyandırır dı. Vitri onunla birlikte kılardım.

Hadis No: 312

Konu: -
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Omuzunda Bir ocuk Bulunduğu Halde Namaz Kıldığına Dir Eb Katde Hadsi
Ravi: Eb Katde Hris B. Rıb'ıyy (13)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) rivyet olunur ki,) Zeyneb bint-i Reslulll salla'llhu aleyhi ve sellem'in Eb'l-s İbni'r-Reb b. Abd-i Şems (radiya'llhu anh) den kermesi mme'yi Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem taşıyarak namaz kılar ve secdeye vardıkca (yere) bırakıp (secdeden) kalktıkca tekrar taşırdı.

Hadis No: 313

Konu: -
Başlık: Peygamber (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn, Namazda İken zerine Dl Eşi Atılması zerine Kureyş'e Beddusı Ve Bunun Bedir'de Tahakkuku Hakkında İbn-i Mes'd Hadsi
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

Ravi'nin, Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem zerine (kffr-ı) Kureyş tarafından dl eşi atılması zerine, aleyhlerinde du buyurulduğu hakkındaki rivyeti ki, yukarıda (177. hadsde) gemişti. Burada (ki rivyete nazaran) da (hadsin sonunda) şyle demiştir: Sonra (Umreti'bni'l-Veld hric olmak zere) bunları Kalb'e, yni Bedir'deki ukura srklediler. Sonra Resulullh salla'llhu aleyhi ve sellem: Ashb-ı Kalb'in hemen ardından l'net gnderildi. buyurdu.

Hadis No: 314

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı