Sahih-i Buhari
1-TECRD'İN METNİ
2-KİTB'L-MN
3-KİTB'L-İLİM
4-KİTB'L-VUD'
5-KİTB'L-GUSL
6-KİTB'L-HAYZ
7-KİTB'T-TEYEMMM
8-KİTBU'S-SALT
9-KİTBU MEVKTİ'S-SALT
10-BBU BED'İ'L-EZN
11-CUM'A BAHSİ
12-SALT-İ HAVF BAHSİ
13-İYDEYN BAHSİ
14-VİTİR BAHSİ
15-İSTİSK BAHSİ
16-KSF BAHSİ
17-SCD-I KUR'N BAHSİ
18-TAKSR-İ SALT BAHSİ
19-TEHECCD BAHSİ
20-TERVİH NAMAZI
21-İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22-MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23-SEYYİD'L-MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24-NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25-NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26-CENZE BAHSİ
27-KİTB'Z-ZEKT
28-SADAKA-İ FITIR BAHSİ
29-KİTB'L-HAC
30-EBVB'L-MRE
31-EBVB'L-MUHSAR
32-CEZ-İ SAYD BBI
33-FAZİL-İ MEDNE
34-KİTB'S-SAVM
35-TERVH NAMAZI
36-KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37-MESCİDLERDE İ'TİKF
38-KİTB'L-BY'
39-İHTİKRIN ZEMMİ
40-HİBE BAHSİ
41-MENHA FASLI
42-ŞAHDET BAHSİ
43-SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44-ŞARTLAR BAHSİ
45-VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46-CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47-HR'L-YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48-BED'L-HALK BAHSİ
49-AHDS-İ ENBİY ALEYHİM'S-SALT VE'S-SELM BAHSİ
50-İBRET-MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51-KİTB'L-MENKIB
52-KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53-HUZA KISSASI
54-EB ZERR-İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55-PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56-PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L-ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57-İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58-AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59-EB BEKR ES-SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60-MER İBN-İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61-OSMN İBN-İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62-AL İBN-İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63-ZBEYR İBN-İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64-TALHA RADİYA'LLHU ANH
65-SA'D İBN-İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66-PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L-S
67-ZEYD İBN-İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68-ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69-AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70-EB UBEYDE İBN-İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71-HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72-ABDULLH İBN-İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73-HLİD İBN-İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74-SLİM İBN-İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75-İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76-MENKIB-I ENSR BAHSİ
77-RESL-İ EKREM'İN HAZRET-İ HADCE İLE İZDİVCI
78-MEB'AS'N-NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79-İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80-RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81-MEGZ BAHSİ
82-BYK BEDİR GAZSI
83-BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84-UHUD GAZSI
85-AHZB VE HENDEK HARBİ
86-BEN KURAYZA SEFERİ
87-HAYBER GAZSI
88-MRET'L-KAZ'
89-MTE GAZSI
90-MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91-HUNEYN SEFERİ
92-Z'L-HALASA GAZSI
93-SEYF'L-BAHR GAZSI
94-RESL-İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95-HACCET'L-VED'
96-TEBK GAZSI
97-PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98-NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99-KUR'N-I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100-EN'M SRESİ YETLERİ
101-KUR'N-I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102-NİKH BAHSİ
103-TEADDD ZEVCE BAHSİ
104-KİTB'TALK
105-NAFAKA BAHSİ
106-TAM BAHSİ
107-AKİKA BAHSİ
108-ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109-SAYD'L-BAHR=DENİZ AVI
110-KİTB'L-ADH
111-KİTAB'L-EŞRİBE
112-KİTAB'L-MERZ
113-KİTB'T-TIB
114-KİTB'L-LİBS
115-KİTB'L-EDEB
116-KİTB'L-LİBS;KİTB'L-EDEB
117-KİTB'L-İSTİ'ZN
118-KİTB'L-KADER
119-KİTB'L-EYMN
120-KİTB'L-KEFFRT
121-KİTB'L-FARİZ
122-KİTB'L-HUDD
123-KİTB'L-MUHRİBN
124-KİTB'D-DİYYT
125-R'Y TA'BRİ BAHSİ
126-KİTB'L-FİTEN
127-KİTB'L-AHKM
128-KİTB'D-DA'AVT
129-KİTB'R-RİKAK
130-KİTB'T-TEMENN
İYDEYN BAHSİ
         Bu blmde toplam 12 Hadisi Şerif var.
Konu: Bayram;kahramanlık Oyunları (spor)
Başlık: Bayramlarda Meserret Izhrı Şeir-i Dinden Olduğuna Dir Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: (Bir def'a Min gnlerinde yni Kurban bayramının ilk gnlerinden birinde) Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem yanıma girdi. Karşımda Bus ezgilerini (def alarak) okuyan iki kız vardı. Yatağına uzanıp (mubrek) yzn evirdi. (Derken) Eb Bekir radiya'llhu anh girdi. (Bu ne hl?) Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in yanında şeytan mizmarı mı? diyerek beni azarlardı. (Bunun zerine) Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem ona dnp: Onlara ilişme buyurdu. (Babamın zihni başka bir şeyle) meşgl olunca kızlara işret ettim (onlar da) ıktılar. Yine bir bayram gn idi ki (o gn) siyhler kalkan mızrak (oyunu) oynuyorlardı. (Bilmem) ya ben, Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'den (bakmağa) izin istedim (de muvfakat buyurdu), yhud (kendiliğinden): Bakmak istiyor musun? di(ye sor)du. Evet dedim. (Bunun zerine) beni arkasında yanağım yanağına (değecek) vechile ayak st durdurup (Habeşlere): Haydin (devm edin) Erfide oğulları buyurdu. Nihyet (seyretmekten) usandığımda: Artık yeter mi? diye sordu Evet dedim (yle ise) git! buyurdu.

Hadis No: 513

Konu: Ramazan Bayramında Tatlı Yemek
Başlık: Musallya ıkmazdan Evvel Tatlı Yemek Snnet Olduğuna Dir Enes Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Salla'llhu aleyhi ve sellem (iyd-i) fıtır gn bir ka (dne) hurma yemeden (bayram) namaz (ın)a ıkmazdı. Yine (Enes radiya'llhu anh'den) diğer rivyette bunları tek (adedli) olarak yerdi, diyor.

Hadis No: 514

Konu: Bayram Namazı Hutbesi;kurban
Başlık: İbtid Bayram Namazı Kılmak, Sonra Kurban Kesmek, Snnet Olduğuna Dir Ber' İbn-i zib Hadsi
Ravi: Ber' B. zib (31)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem RS'den (Kurban bayramı) hutbe (sini) sylerken işittim: Bu gnmzde bizim iin ilk yapılacak şey, namaz kılmaktır. Ondan sonra (evlerimize) dnp kurban kesmek olacaktır. Her kim (byle) yaparsa snnetimize muvfık iş grmş olur.

Hadis No: 515

Konu: Kurban Kesme Vakti
Başlık: Ber' Radiya'llhu Anh'in Bayram Namazından Evvel Kesilen Hayvanın Kurban Olmayacağına Dir Hadsi
Ravi: Ber' B. zib (31)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem RS Kurban bayramı gn bize hutbe rd buyurup: Her kim bizim (bu) namazımızı kılıp (ondan sonra) keseceğimiz kurbanı keserse kurban (snnetin)'e muvfık iş yapmış olur. Her kim de namazdan evvel kurbanını keserse, namazdan evvel (kesilmiş olup kurban olmıya gayr-ı slih) olmuş olur ve onun kurban'dan ecri olmaz buyurdu. Bunun zerine Ber' (İbn-i zib'in) dayısı Eb Brde İbn-i Niyr (ayağa kalkıp) dedi ki: Y Resla'llh, ben davarımı namazdan evvel kurban etmiş bulundum. Bu gnn yeme ime gn olduğunu bildim de davarımın evimde boğazlanan ilk davar olmasını arzu ettim. (Bu maksatla) davarımı boğazlayıp namaza gelmeden evvel sabah tamımı ettim. (Reslullh RS:) Senin (bu) davarın (kurban davarı değil) yalnız (yenecek) et davarıdır buyurdu. Bunun zerine (Eb Brde): (yle ise) y Resla'llh, bizim henz yaşına basmamış dişi bir epişimiz vardır ki, bence iki davardan daha iyidir (onu kesecek olursam) benim iin bu (kadarı) yeter mi? diye sorunca (RS): Evet, (lkin) senden sonra hibir kimse iin yetmiyecektir buyurdu.

Hadis No: 516

Konu: Bayram Namazı Hutbesi (2)
Başlık: Eb Said-i Hudr'nin Bayramda Hutbenin Namazdan Sonra Okunacağına Dir Rivyeti
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh RS (iyd-i) fıtır ile (iyd-i) adh gnlerinde musallya ıkardı. İlk başladığı şey namaz olurdu. Sonra (namazdan) ıkıp cemat (oldukları hey'ette) saflarında otururken ayakta onlara dnp kendilerine va'z buyurur, vesyda bulunur ve (ne emredecek ise) emrederdi. (Hatt o esnda) kimleri (gaz iin bir tarafa) gnderecek olur ise gnderir, yhud (başka) bir şeyin yapılmasını emredecek olursa eder ve (ondan) sonra (musalldan) avdet buyururdu. Eb Sad (-i Hudr radiya'llhu anh) der ki, ns (snnete muvfık olarak) hep byle yapıp (yni namazı hutbeye takdm edip) dururlarken ya bir (iyd-i) ahd, ya bir (iyd-i) fıtır gnnde Mervn ile birlikte (musallya) ıktım, o zaman Mervn Medne emri idi. Musallya vardığımızda bir de baktım ki (orada) Kesr İbni's-Salt'ın bin ettirdiği bir minber var. Mervn, namazı kıldırmadan minbere ıkmaya davranmaz mı? (Mni' olmak iin) elbsesinden yakaladım. ekiştik. (Nihhet) o (benden kurtulup) minbere ıktı ve namazdan evvel hutbeyi rd etti. Ona: Vallhi siz (Snnet-i Resl) tağyir etmiş oldunuz dedim. Y Eb Sad, senin o bildiğin şey (artık) gitti, (hkm kalmadı) dedi. Ben de Benim bildiğim şey (dediğine gre) bilmediğim şeyden vallhi daha hayırlıdır dedim. Bunun zerine Namazdan sonra ns (bizi dinlemek zere) karşımıza oturmıyacakları iin (hutbeyi) ben namazdan evvele aldım cevbını verdi.

Hadis No: 517

Konu: Bayram Namazı
Başlık: Bayram Namazı Ezansız Ve Kmetsiz Kılındığı Hakkında İbn-i Abbs Ve Cbir Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle demişlerdir: (Ahd-i Cell-i Nebev'de) ne (iyd-i) fıtır gnnde, ne de (iyd-i) adh gnnde (bayram namazı iin) ezn okunmazdı.

Hadis No: 518

Konu: Bayram Namazı Hutbesi (2)
Başlık: Bayramda Namaz, Hutbeden Evvel Olduğu Hakkında İbn-i Abbs Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem ile, Eb Bekr, mer ve Osmn (radiya'llhu anhm) ile birlikte namazında bulundum. Hepsi (de) namazı hutbeden evvel kılarlardı.

Hadis No: 519

Konu: -
Başlık: Zilhicce'nin On Gnnn Faziletine Dir İbn-i Abbs Rivyeti
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in: Başka gnlerin hi birinde (iinde bulunduğumuz) şu on gndeki amellerden daha efdal hibir amel yoktur buyurduğunu ve: Cihad da mı (daha efdal değil?) denmesine karşı: (Evet,) cihad da, meğer ki bir kimse nefsini (Allah yolunda) muhtaraya atıp (kendisine id ne mal, ne nefis) hibir şeyi geri getiremez olursa, (işte onun ameli bunlardan da efdaldir) cevbını verdiğini (sened-i muttasıl ile) rivyet etmiştir.

Hadis No: 520

Konu: Telbiye (6)
Başlık: Telbiyenin Keyfiyyetine Dir Enes İbn-i Mlik Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

(Mşrn-ileyhden): Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem ile berber iken nasıl yapardınız? (diye) telbiye (nin keyfiyyetin) den sul olundukta şyle demiştir: İstiyen lebbeyk derdi ki, inkra uğramazdı; istiyen de tekbr alırdı da (yine) inkra uğramazdı. (Yni hibir kimse kendisine niin telbiye ediyorsun, yhud niin tekbr alıyorsun? demezdi).

Hadis No: 521

Konu: Kurban
Başlık: Nahr-i Şer' Ve Zebh-i Şer'
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (kurban edilecek hayvanı) musallda nahir veya zebih buyurduğu (sened-i muttasıl ile) rivyet olunmuştur.

Hadis No: 522

Konu: Bayram Namazına Gidiş
Başlık: Bayram Namazına Gitme Ve Gelmenin dbına Dir Cbir Hadsi
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem bayram gn olunca (musallya gitmek iin) başka (oradan dnmek iin de başka) yol ihtiyar buyururdu.

Hadis No: 523

Konu: -
Başlık: Fevtedilen Bayram Namazının Hkm
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Yine (Mescid-i Şerifte oyun oynayan) Habeşliler hakkında (mm'l-m'minn) işe (radiya'llhu anh) hadsi ki evvelce (513 nc olarak) gemişti. Bu rivyetde (ise) şu ziyde vardır: işe (radiya'llhu anh) dedi ki: Habeşlileri mer koğmağa kalkdı da Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (mer'e): Bırak onları! (ve Habeşlilere:) Keyfinize bakın ben Erfide! buyurdu ziydesi vardır.

Hadis No: 524

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı