Sahih-i Buhari
1-TECRD'İN METNİ
2-KİTB'L-MN
3-KİTB'L-İLİM
4-KİTB'L-VUD'
5-KİTB'L-GUSL
6-KİTB'L-HAYZ
7-KİTB'T-TEYEMMM
8-KİTBU'S-SALT
9-KİTBU MEVKTİ'S-SALT
10-BBU BED'İ'L-EZN
11-CUM'A BAHSİ
12-SALT-İ HAVF BAHSİ
13-İYDEYN BAHSİ
14-VİTİR BAHSİ
15-İSTİSK BAHSİ
16-KSF BAHSİ
17-SCD-I KUR'N BAHSİ
18-TAKSR-İ SALT BAHSİ
19-TEHECCD BAHSİ
20-TERVİH NAMAZI
21-İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22-MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23-SEYYİD'L-MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24-NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25-NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26-CENZE BAHSİ
27-KİTB'Z-ZEKT
28-SADAKA-İ FITIR BAHSİ
29-KİTB'L-HAC
30-EBVB'L-MRE
31-EBVB'L-MUHSAR
32-CEZ-İ SAYD BBI
33-FAZİL-İ MEDNE
34-KİTB'S-SAVM
35-TERVH NAMAZI
36-KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37-MESCİDLERDE İ'TİKF
38-KİTB'L-BY'
39-İHTİKRIN ZEMMİ
40-HİBE BAHSİ
41-MENHA FASLI
42-ŞAHDET BAHSİ
43-SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44-ŞARTLAR BAHSİ
45-VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46-CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47-HR'L-YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48-BED'L-HALK BAHSİ
49-AHDS-İ ENBİY ALEYHİM'S-SALT VE'S-SELM BAHSİ
50-İBRET-MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51-KİTB'L-MENKIB
52-KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53-HUZA KISSASI
54-EB ZERR-İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55-PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56-PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L-ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57-İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58-AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59-EB BEKR ES-SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60-MER İBN-İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61-OSMN İBN-İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62-AL İBN-İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63-ZBEYR İBN-İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64-TALHA RADİYA'LLHU ANH
65-SA'D İBN-İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66-PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L-S
67-ZEYD İBN-İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68-ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69-AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70-EB UBEYDE İBN-İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71-HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72-ABDULLH İBN-İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73-HLİD İBN-İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74-SLİM İBN-İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75-İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76-MENKIB-I ENSR BAHSİ
77-RESL-İ EKREM'İN HAZRET-İ HADCE İLE İZDİVCI
78-MEB'AS'N-NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79-İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80-RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81-MEGZ BAHSİ
82-BYK BEDİR GAZSI
83-BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84-UHUD GAZSI
85-AHZB VE HENDEK HARBİ
86-BEN KURAYZA SEFERİ
87-HAYBER GAZSI
88-MRET'L-KAZ'
89-MTE GAZSI
90-MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91-HUNEYN SEFERİ
92-Z'L-HALASA GAZSI
93-SEYF'L-BAHR GAZSI
94-RESL-İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95-HACCET'L-VED'
96-TEBK GAZSI
97-PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98-NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99-KUR'N-I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100-EN'M SRESİ YETLERİ
101-KUR'N-I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102-NİKH BAHSİ
103-TEADDD ZEVCE BAHSİ
104-KİTB'TALK
105-NAFAKA BAHSİ
106-TAM BAHSİ
107-AKİKA BAHSİ
108-ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109-SAYD'L-BAHR=DENİZ AVI
110-KİTB'L-ADH
111-KİTAB'L-EŞRİBE
112-KİTAB'L-MERZ
113-KİTB'T-TIB
114-KİTB'L-LİBS
115-KİTB'L-EDEB
116-KİTB'L-LİBS;KİTB'L-EDEB
117-KİTB'L-İSTİ'ZN
118-KİTB'L-KADER
119-KİTB'L-EYMN
120-KİTB'L-KEFFRT
121-KİTB'L-FARİZ
122-KİTB'L-HUDD
123-KİTB'L-MUHRİBN
124-KİTB'D-DİYYT
125-R'Y TA'BRİ BAHSİ
126-KİTB'L-FİTEN
127-KİTB'L-AHKM
128-KİTB'D-DA'AVT
129-KİTB'R-RİKAK
130-KİTB'T-TEMENN
VİTİR BAHSİ
         Bu blmde toplam 8 Hadisi Şerif var.
Konu: Gece Namazı (tehecct);teheccd (8)
Başlık: Vitir Namazının Vakti Ve Sret-i Edsı Hakkında İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: Biri Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'den gece (kılınan nfile) namaz(ının ka rek'at kılınacağı)nı sordu. Buyurdu ki: Gece (nin nfile) namazı ikişer ikişerdir. Her hanginiz sabah vaktin(in girdiğin) den şbhe ettiği zaman bir tek rek'at kılar ki (bu tek rek'at evvelce) kılmış olduklarını tekleştirir.

Hadis No: 525

Konu: Gece Namazı (tehecct);teheccd (8)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Salt-i Leyline Dir Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

(Urve İbn-i Zbeyr) şyle rivyet etmiştir: (mm'l-m'minn) bana haber verdi ki Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem on bir rek'at kılardı. Namazı -ki (mm'l-m'minn'in) murdı gece namazı idi- işte bu idi. O (namazın ii)nde (yle) secdeleri var idi ki (hi) başını kaldırmadan her birinizin elli yet okuyacağı kadar dururdu ve (sonunda) sabah namazından evvel iki rek'at kıldıktan sonra (mbrek) sağ yanı zerine yatardı. T mezzin (sabah namazının vaktini haber vermek iin) gelinceye kadar (o hl zere kalırdı).

Hadis No: 526

Konu: Vitir Namazı (2)
Başlık: Vitir Hakkında Hazret-i işe'nin Diğer Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Gecenin her vaktinde Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem vitir kılmışdır. (Son vakitlerindeki) vitri ise (gecike gecike) seher vaktine mnteh olmuştu.

Hadis No: 527

Konu: Devamlı İbdet;vitir Namazı
Başlık: Vitire Dir İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in: yle yapınız ki, geceleyin namazınızın sonu vitir olsun buyurduğunu rivyet etmiştir.

Hadis No: 528

Konu: Binit zerinde Namaz;vitir Namazı
Başlık: Hazret-i Resl'n Deve zerinde Vitir Kıldıklarına Dir İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem, deve zerinde vitir kılardı dediği rivyet olunmuştur.

Hadis No: 529

Konu: Kunut Dusı (3)
Başlık: Rkiben Kılınan Namazın Hkm;kunut Duları
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) rivyet olunmuşdur ki, Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem sabah (namazında) kunut dusını okudu mu? diye soruldu. O da: Evet dedi. (Bunun zerine kendisine:) Rk'dan evvel mi kunut buyurdu? diye soruldu. (O da:) Az mddet srmek zere Rk'dan sonra cevbını verdi.

Hadis No: 530

Konu: Kunut Dusı (3)
Başlık: Kunutun Vakti Ve Mahalline Dir Enes İbn-i Mlik Hadsi;kunut Duları
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Yine (sened-i muttasıl ile) rivyet olunmuştur ki, ravi'ye kunut hakkında sual rd edildi. (Enes radiya'llhu anh:) Vaktiyle kunut vardı cevbını verdi. (Tekrar) soruldu ki: (Kunut) rk'dan evvel mi idi, (yoksa) sonra mıydı? (Enes radiya'llhu anh:) Evvel idi cevbını verdi. (Bunun zerine kendisine) (Ya) filn bana haber verdi ki, sen rk'dan sonra idi demişsin, buna ne dersin? diye sul olundu. (Bunun zerine:) Yanlışı var, Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem rk'dan sonra yalnız bir ay kunut buyurdu. Takrben yetmiş kişiye varan ve kendilerine kurr' nmı verilen birtakım kimseleri mşriknden bir kavmin nezdine gndermişlerdi ki (o kurr' adeden) tekilerin dnunda (oldukları iin onların eliyle helk olmuş) idiler. O mşrikler ile Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem beyninde (mn'akid) bir ahid de vardı. Zannediyorum (ki kunut bundan dolayı idi) Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem bir ay o mşrikler aleyhine du buyurarak kunut etti.

Hadis No: 531

Konu: Kunut Dusı (3)
Başlık: Kunut Duları;mağribde Ve Fecirde Kunuta Dir Enes İbn-i Mlik Hadsı
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Yine (Sened-i muttasıl ile), kunutun (vaktiyle) akşam ile sabah (namazların) da olduğu rivyet olunmuştur.

Hadis No: 532

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı