Sahih-i Buhari
1-TECRD'İN METNİ
2-KİTB'L-MN
3-KİTB'L-İLİM
4-KİTB'L-VUD'
5-KİTB'L-GUSL
6-KİTB'L-HAYZ
7-KİTB'T-TEYEMMM
8-KİTBU'S-SALT
9-KİTBU MEVKTİ'S-SALT
10-BBU BED'İ'L-EZN
11-CUM'A BAHSİ
12-SALT-İ HAVF BAHSİ
13-İYDEYN BAHSİ
14-VİTİR BAHSİ
15-İSTİSK BAHSİ
16-KSF BAHSİ
17-SCD-I KUR'N BAHSİ
18-TAKSR-İ SALT BAHSİ
19-TEHECCD BAHSİ
20-TERVİH NAMAZI
21-İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22-MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23-SEYYİD'L-MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24-NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25-NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26-CENZE BAHSİ
27-KİTB'Z-ZEKT
28-SADAKA-İ FITIR BAHSİ
29-KİTB'L-HAC
30-EBVB'L-MRE
31-EBVB'L-MUHSAR
32-CEZ-İ SAYD BBI
33-FAZİL-İ MEDNE
34-KİTB'S-SAVM
35-TERVH NAMAZI
36-KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37-MESCİDLERDE İ'TİKF
38-KİTB'L-BY'
39-İHTİKRIN ZEMMİ
40-HİBE BAHSİ
41-MENHA FASLI
42-ŞAHDET BAHSİ
43-SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44-ŞARTLAR BAHSİ
45-VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46-CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47-HR'L-YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48-BED'L-HALK BAHSİ
49-AHDS-İ ENBİY ALEYHİM'S-SALT VE'S-SELM BAHSİ
50-İBRET-MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51-KİTB'L-MENKIB
52-KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53-HUZA KISSASI
54-EB ZERR-İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55-PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56-PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L-ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57-İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58-AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59-EB BEKR ES-SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60-MER İBN-İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61-OSMN İBN-İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62-AL İBN-İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63-ZBEYR İBN-İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64-TALHA RADİYA'LLHU ANH
65-SA'D İBN-İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66-PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L-S
67-ZEYD İBN-İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68-ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69-AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70-EB UBEYDE İBN-İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71-HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72-ABDULLH İBN-İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73-HLİD İBN-İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74-SLİM İBN-İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75-İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76-MENKIB-I ENSR BAHSİ
77-RESL-İ EKREM'İN HAZRET-İ HADCE İLE İZDİVCI
78-MEB'AS'N-NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79-İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80-RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81-MEGZ BAHSİ
82-BYK BEDİR GAZSI
83-BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84-UHUD GAZSI
85-AHZB VE HENDEK HARBİ
86-BEN KURAYZA SEFERİ
87-HAYBER GAZSI
88-MRET'L-KAZ'
89-MTE GAZSI
90-MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91-HUNEYN SEFERİ
92-Z'L-HALASA GAZSI
93-SEYF'L-BAHR GAZSI
94-RESL-İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95-HACCET'L-VED'
96-TEBK GAZSI
97-PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98-NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99-KUR'N-I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100-EN'M SRESİ YETLERİ
101-KUR'N-I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102-NİKH BAHSİ
103-TEADDD ZEVCE BAHSİ
104-KİTB'TALK
105-NAFAKA BAHSİ
106-TAM BAHSİ
107-AKİKA BAHSİ
108-ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109-SAYD'L-BAHR=DENİZ AVI
110-KİTB'L-ADH
111-KİTAB'L-EŞRİBE
112-KİTAB'L-MERZ
113-KİTB'T-TIB
114-KİTB'L-LİBS
115-KİTB'L-EDEB
116-KİTB'L-LİBS;KİTB'L-EDEB
117-KİTB'L-İSTİ'ZN
118-KİTB'L-KADER
119-KİTB'L-EYMN
120-KİTB'L-KEFFRT
121-KİTB'L-FARİZ
122-KİTB'L-HUDD
123-KİTB'L-MUHRİBN
124-KİTB'D-DİYYT
125-R'Y TA'BRİ BAHSİ
126-KİTB'L-FİTEN
127-KİTB'L-AHKM
128-KİTB'D-DA'AVT
129-KİTB'R-RİKAK
130-KİTB'T-TEMENN
KSF BAHSİ
         Bu blmde toplam 8 Hadisi Şerif var.
Konu: Gneş Tutulması Ve Namazı;gneş Ve Ay Allh'ın yetleridir (2)
Başlık: Ahd-i Nebev'de Gn Tutulması Ve Hazret-i Resl'n Ksf Namazı Hakkında Eb Bekre Hadsi
Ravi: Eb Bekre Nufey' B. Hris (18)
Hadis:

Şyle demiştir: (Bir def'a) Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in yanında idik. (Derken) gneş tutuldu. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (acele ile ve) rid-yı şerfini ardından srkleye srkleye (kalkıp yrd) ve (Mescid-i Sadet'e) girdi. Biz de girdik. Gneş zulmetten sıyrılıncaya kadar (orada) bize iki rek'at (namaz) kıldırdı. Sonra: Gneş ile ay hibir kimsenin mevtinden dolayı mnkesif olmaz. (Bunların byle mnkesif olduklarını) grdğnzde başınıza gelen bu hl zil oluncaya kadar (hemen) namaza durup duya koyulunuz buyurdu. Yine Eb Bekre radiya'llhu anh'den gelen bir rivyete nazaran: Lkin Allhu Tel bu iki yet ile kullarını tahvf (etmeği murad) eder. buyurulmuştur. Ksf hadsi Buhr'de ok tekerrr etmiştir. Nitekim Mugre İbn-i Şu'be radiya'llhu anh'den gelen bir rivyette şyle denilmiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in zamnında (necl-i mkerremleri) İbrhm (salevtu'llhi ve teslmth aleyhi ve al ebhi) veft ettiği gn gneş tutuldu. Halk: Gneş İbrhim'in mevtinden dolayı tutuldu dediler. Bunun zerine salla'llhu aleyhi ve sellem: Gneş ile ay hibir kimsenin ne mevtinden, ne haytından dolayı tutulmazlar (Bunu) grnce (hemen) namaza durup Allh'a duya koyulun dedi.

Hadis No: 547

Konu: Gneş Tutulması Ve Namazı;gneş Ve Ay Allh'ın yetleridir (2)
Başlık: Hazret-i Resl'n Husf Namazının Keyfiyyeti Ve Hıtbet-i Nebeviyye Hakkında Hazret-i işe'nin Husf Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in zamn (-ı sadet-nişn) ında (bir def'a) gneş tutuldu idi. Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem halka namaz kıldırdı. (Şyle ki) namaza durdu ve kıymı uzattı sonra rk' buyurdu ve rku uzattı sonra (rk'dan) kalktı ve ve kıymı (yine) uzattı ise de bu (ikinci) kıymı evvelki kıyamdan az (srmş) idi sonra (yine) rka varıp rku uzattı ise de bu (ikinci) rku evvelki rkudan kısarak idi sonra secdeye varıp scdu uzattı sonra ikinci rek'atta da ilk rek'atta yaptığı gibi yaptı sonra gneş aılmış olduğu halde namazdan ıktı. (Ondan sonra hazır olan) nsa karşı hutbe rd buyurdu. (Bu hutbede) Allhu Tel'ya hamd sen ettikten sonra. Şphe etmeyiniz ki, şems ile kamer Allh'ın yetlerinden iki ryettir. (Bunlar) hibir kimsenin ne mevti, ne de haytı iin mnhasif olmazlar. Bunu (yni bunlardan birinin inhisfını) grdğnzde (hemen) Allh'a duya koyulun, tekbr alın, namaz kılın, sadaka verin buyurdu. Sonra da buyurdu ki: Ey mmet-i Muhammed, Allh'a kasem olsun ki kulunun veya criyesinin zin edişinden dolayı Allhu Tel kadar kıskan olan hibir kimse yoktu. Allh'a kasem olsun ki, benim bildiğimi bilseniz az gler, ok ağlardınız.

Hadis No: 548

Konu: Gneş Tutulması Ve Namazı (3)
Başlık: Ahd-i Nebev'de Salt-i Ksf İin Mescid-i Sadete Da'vet Vukuna Dir Abdullh B. Amn'in Hadsi
Ravi: Abdullh B. Amr B. s (28)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in ahd(-i sadetler) inde gn tutulduğunda ... diye nid edildi.

Hadis No: 549

Konu: Kabir Azbındar Allah'a Sığınmak
Başlık: Hazret-i işe'nin Azb-i Kabir Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Bir Yahdi karısı tese'l etmek zere (nezdine) gelip ona: Allah(u Tel) seni kabir azbından korusun (diyerek du etmiş) bunun zerine işe (radiya'llhu anh) Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'e: İnsanlar kabirlerinde azba giriftr edilirler mi? diye sormuş. Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem de: Ondan (yni kabir azbından) Allh'a sığınırım buyurmuş. mm'l-m'minn bundan sonra ksf hadsini zikredip sonunda da: Sonra (Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem) kabir azbından sığınmaya Ashbına fermn buyurdu demiştir.

Hadis No: 550

Konu: Cehennem Azbı;cennet Nmetleri;gneş Tutulması Ve Namazı;kadınlar;nankrlk
Başlık: Ksuf Namazında Zt-i Rislet'e Cennet'in Arz Olunduğuna Dir İbn-i Abbs Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

(da) ksf bahsini uzun uzadıya zikrettiği rivyet olunmuştur. (Mşrn-ileyh bu hadste ksf namazını ta'rf ettikten) sonra şyle demiştir: ...dediler ki: Y Resl'llh, (namaz iinde) durduğun yerden (grmediğimiz) bir şeye elinle uzandığını grdk sonra (yine namaz iinde irkilip geri geri geldiğini) grdk. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem: (Evet) ben cenneti grdm ve bir (zm) salkımına elimle uzandım. Eğer o salkımı ben ele geirebilseydim dny bk kaldıka ondan yerdiniz (de tkenmezdi). teş (-i cahm) i de grdm (lkin) mrmde bugn grdğm kadar irkin, berbat hibir manzara grmemiştim. Cehennem'in ekser ahlsini de kadınlar olarak grdm buyurdu. Y Resla'll, ne sebeble (kadınlar buna mstahak oluyorlar?) diye sordular. (Cevben:) Kfrleri sebebiyle buyurdu. Allh'a mn mı etmiyorlar? (diye tekrar sordular). Kocalarına karşı (kfrn-ı ni'met) ederler. İyiliğe karşı (kfrn-ı ni'met) ederler. (İlerinden) birine dny dny olduka iyilik etsen de sonra senden (marzsine muhlif ufacık) bir şey grse (hemen) senden hibir hayır grmedim ki der buyurdu.

Hadis No: 551

Konu: Gneş Tutulması Ve Namazı;kle zad Etmek
Başlık: Ksuf Sırasında Vch-i Birre Mdvemete Dir Esm Bint-i Eb Bekr Hadsi
Ravi: Esm' B. Eb Bekr (13)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem ksf-ı şems dolayısiyle (rakabe) zd etmeği ferman buyurdu.

Hadis No: 552

Konu: Allh'a Sığınmak;gneş Tutulması Ve Namazı;gneş Ve Ay Allh'ın yetleridir
Başlık: Eb Mse'l-eş'ar'nin Husf Hadsi
Ravi: Eb Ms El-eş'ar (55)
Hadis:

Şyle demiştir: (Asr-ı cell-i Nebev'de) gneş tutuldu. Bunun zerine Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (bu hdise) saat (yni kıymet almeti) olmasın korkusiyle belinleye belinleye (yerinden) kalkıp Mescid(-i Şerf) e geldi. O zamna kadar (başka hibir namazda) mrmde grmediğim uzun kıyam(lar) rk' (lar) scd (lar) la namaz kıldırdı ve (sonra umma) buyurdu ki: Allhu Tel'nın irsl ettiği bu yetler hibir kimsenin ne lmesinden, ne de haytından dolayıdır. Lkin Allhu Tel bu yetlerle kullarını tahvf eder. Bu kabilden (korkun) bir şey grdğnzde zikru'llha, Allah'dan niyza, Allh'a karşı istiğfra (koyulup) iltic ediniz.

Hadis No: 553

Konu: Gneş Tutulması Ve Namazı (3)
Başlık: Husf Namazında Cehredildiğine Dir Hazret-i işe'nin Rivyeti
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem salt-ı husf'ta kıretini cehren yaptı. Kıretinden friğ olduğu vakit tekbr alıp rka varırdı. Rk'dan kalktığı vakit de ... buyurdu. Sonra salt-ı ksf'ta tekrar kırete başlardı (ki, iki Rek'at iinde drt rk' ile drt secde (ederdi).

Hadis No: 554

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı