Sahih-i Buhari
1-TECRD'İN METNİ
2-KİTB'L-MN
3-KİTB'L-İLİM
4-KİTB'L-VUD'
5-KİTB'L-GUSL
6-KİTB'L-HAYZ
7-KİTB'T-TEYEMMM
8-KİTBU'S-SALT
9-KİTBU MEVKTİ'S-SALT
10-BBU BED'İ'L-EZN
11-CUM'A BAHSİ
12-SALT-İ HAVF BAHSİ
13-İYDEYN BAHSİ
14-VİTİR BAHSİ
15-İSTİSK BAHSİ
16-KSF BAHSİ
17-SCD-I KUR'N BAHSİ
18-TAKSR-İ SALT BAHSİ
19-TEHECCD BAHSİ
20-TERVİH NAMAZI
21-İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22-MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23-SEYYİD'L-MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24-NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25-NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26-CENZE BAHSİ
27-KİTB'Z-ZEKT
28-SADAKA-İ FITIR BAHSİ
29-KİTB'L-HAC
30-EBVB'L-MRE
31-EBVB'L-MUHSAR
32-CEZ-İ SAYD BBI
33-FAZİL-İ MEDNE
34-KİTB'S-SAVM
35-TERVH NAMAZI
36-KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37-MESCİDLERDE İ'TİKF
38-KİTB'L-BY'
39-İHTİKRIN ZEMMİ
40-HİBE BAHSİ
41-MENHA FASLI
42-ŞAHDET BAHSİ
43-SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44-ŞARTLAR BAHSİ
45-VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46-CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47-HR'L-YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48-BED'L-HALK BAHSİ
49-AHDS-İ ENBİY ALEYHİM'S-SALT VE'S-SELM BAHSİ
50-İBRET-MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51-KİTB'L-MENKIB
52-KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53-HUZA KISSASI
54-EB ZERR-İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55-PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56-PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L-ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57-İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58-AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59-EB BEKR ES-SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60-MER İBN-İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61-OSMN İBN-İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62-AL İBN-İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63-ZBEYR İBN-İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64-TALHA RADİYA'LLHU ANH
65-SA'D İBN-İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66-PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L-S
67-ZEYD İBN-İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68-ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69-AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70-EB UBEYDE İBN-İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71-HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72-ABDULLH İBN-İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73-HLİD İBN-İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74-SLİM İBN-İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75-İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76-MENKIB-I ENSR BAHSİ
77-RESL-İ EKREM'İN HAZRET-İ HADCE İLE İZDİVCI
78-MEB'AS'N-NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79-İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80-RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81-MEGZ BAHSİ
82-BYK BEDİR GAZSI
83-BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84-UHUD GAZSI
85-AHZB VE HENDEK HARBİ
86-BEN KURAYZA SEFERİ
87-HAYBER GAZSI
88-MRET'L-KAZ'
89-MTE GAZSI
90-MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91-HUNEYN SEFERİ
92-Z'L-HALASA GAZSI
93-SEYF'L-BAHR GAZSI
94-RESL-İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95-HACCET'L-VED'
96-TEBK GAZSI
97-PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98-NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99-KUR'N-I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100-EN'M SRESİ YETLERİ
101-KUR'N-I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102-NİKH BAHSİ
103-TEADDD ZEVCE BAHSİ
104-KİTB'TALK
105-NAFAKA BAHSİ
106-TAM BAHSİ
107-AKİKA BAHSİ
108-ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109-SAYD'L-BAHR=DENİZ AVI
110-KİTB'L-ADH
111-KİTAB'L-EŞRİBE
112-KİTAB'L-MERZ
113-KİTB'T-TIB
114-KİTB'L-LİBS
115-KİTB'L-EDEB
116-KİTB'L-LİBS;KİTB'L-EDEB
117-KİTB'L-İSTİ'ZN
118-KİTB'L-KADER
119-KİTB'L-EYMN
120-KİTB'L-KEFFRT
121-KİTB'L-FARİZ
122-KİTB'L-HUDD
123-KİTB'L-MUHRİBN
124-KİTB'D-DİYYT
125-R'Y TA'BRİ BAHSİ
126-KİTB'L-FİTEN
127-KİTB'L-AHKM
128-KİTB'D-DA'AVT
129-KİTB'R-RİKAK
130-KİTB'T-TEMENN
TAKSR-İ SALT BAHSİ
         Bu blmde toplam 15 Hadisi Şerif var.
Konu: Sefer Namazı (6)
Başlık: Fetih Sırasında Resl-i Ekrem'in Mekke'de On Dokuz Gn İkmet Ve Kasr-ı Salt Buyurduklarına Dir İbn-i Abbs'ın Rivyeti
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (Mekke'de) on dokuz gn (ve gece) kasr(-ı salt) buyurarak ikmet buyurdu. Biz de sefer ettiğimizde on dokuz gn (kalırsak) saltı kasır, daha ziyde kalırsak (devirde) itmm ederiz.

Hadis No: 560

Konu: Sefer Namazı (6)
Başlık: Haccet'l-ved'da On Gn Mekke'de İkmet Ve Kasr-ı Salt Buyurulduğuna Dir Enes İbn-i Mlik Rivyeti
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem ile birlikte (hacc niyyetiyle) Medne'den Mekke'ye ıktık. Medne'ye dndğmz zamna kadar (Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem bize akşam namazlarından başka namazları hep) ikişer rek'at kıldırdı. Enes radiya'llhu anh'e: Mekkede ikmet ettiniz mi? diye soruldu. (Evet) on gn Mekke'de ikmet ettik dedi.

Hadis No: 561

Konu: Sefer Namazı (6)
Başlık: Min'da Kasr-ı Salta Dir İbn-i mer'in Rivyeti
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: Min'da Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem ile, Eb Bekr ile, mer ile, emretinin evvellerinden Osmn (radiya'llhu anhm) ile birlikte (hep) ikişer rek'at kıldım. Sonradan (Osmn radiya'llhu anh) namazı (drde) itmm etti.

Hadis No: 562

Konu: Sefer Namazı (6)
Başlık: Min'da Kasr-ı Salta Dir Hrise İbn-i Vehb'in Rivyeti
Ravi: Hrise İbn-i Vehb (3)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem Min'da en ziyde emn (ve amn) iinde olduğu halde bize (namazı) iki rek'at olarak kıldırdı.

Hadis No: 563

Konu: -
Başlık: Min'da Hazret-i Osmn'ın Drt Rek'at Kılınması Abdullh İbn-i Mes'd'un Mnker Addetmesi
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

Ravi'ye Osmn (radiya'llhu anh) Min'da (farzı) drt rek'at kıldırdı denildiği zaman: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in ardında Min'da iki rek'at kıldım. Eb Bekr (i's-Sıddk) radiya'llhu anh'in ardında Min'da iki rek'at kıldım. mer (İbn-i Hattb) radiya'llhu anh'in ardında da Min'da yine iki rek'at kıldım. (Derken yollarımız ayrıldı.) Ah, nasibim (o) drt rek'at olacağına kşki (dergh-ı İlhde) kabl olunmuş iki rek'at olsa demiştir.

Hadis No: 564

Konu: Sefer Eden Kadının Yanında Mahremi Olması
Başlık: Kadınlarının Yanında Mahremi Bulunmaksızın Bir Gn, Bir Gecelik Mesfeye Sefer Etmelerinin Hrmetine Dir Eb Hreyre Rivyeti
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem: Allh'a hiret gnne mn eden bir kadına yanında bir mahremi olmaksızın bir gn, bir gecelik mesfeye kadar sefer etmek hell olmaz buyurdu.

Hadis No: 565

Konu: Sefer Namazı (6)
Başlık: Akşam Namazının Adem-i Kasrına Dir Abdullh İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: Grdm ki, Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (esn-yı seferde) acele srp gittiğinde akşam (namazın)ı te'hr ederdi. (Konunca) onu rek'at kıldırıp selm verirdi. Ondan sonra yatsı'yı ikme edinceye kadar pek az bekleyip onu da iki rek'at kıldırır, selm verirdi. Yatsı'dan sonra da gece ortasında kalkıncaya kadar (hibir nfile) namaz kılmazdı.

Hadis No: 566

Konu: Binit zerinde Namaz;nfile Namaz
Başlık: Hazret-i Resl'n Seferde Tetavvuu Rhile zerinde Kıblenin Gayri Cihete Kıldıklarına Dir Hazret-i Cbir Hadsi
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (salt-i) tetavvuu hayvan stnde iken (ve) kıbleden başka cihete (mteveccih olarak) kılardı.

Hadis No: 567

Konu: Binit zerinde Namaz (2)
Başlık: Bu Bbda Enes İbn-i Mlik'in Rivyeti
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

(Bir def'a) yz kıblenin soluna doğru olduğu halde bir merkeb zerinde namaz kıldığı rivyet olunmuştur. Kendisine: Kıbleden başka cihete (dnerek) mi namaz kılıyorsun? denilince: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'i byle yapar grmemiş olaydım ben de yapmazdım cevbını vermiştir.

Hadis No: 568

Konu: Sefer Namazı (6)
Başlık: Abdullh İbn-i mer, Resl-i Ekrem'in Seferde Nfile Kıldığını Grmedim Diyor
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ettim de seferde nevfil kıldığını grmedim. Allhu Tel da: Muhakkak Reslullh size gzel bir nmnedir buyurdu.

Hadis No: 569

Konu: Binit zerinde Namaz (2)
Başlık: Seferde Teneffl Hakkında mir İbn-i Reba'nın İhtilfı
Ravi: mir İbn-i Reba (2)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'i seferde geceleyin nfile namazını binid devesinin zerinde ve (mbrek yz) devesi ne tarafa tevecch ederse o tarafa doğru kıldığını (oğlu Abdullh İbn-i mire) haber vermiştir.

Hadis No: 570

Konu: İki Namazı Birleştirmek;sefer Namazı
Başlık: Hazret-i Peygamber'in ğle İle İkindiyi, Akşamla Yatsıyı Birlikte Kıldıklarına Dir İbn-i Abbs Rivyeti
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (esn-yı seferde) yryş zere olduğu vakitte ğle ile ikindi namaz (lar) ını, (kezlik) akşam ile yatsı'yı cem' buyururdu.

Hadis No: 571

Konu: Hasta Namazı;oturarak Namaz
Başlık: Salt-i Marza Dir İmrn İbn-i Husayn Hadsi
Ravi: İmrn İbn-i Husayn (10)
Hadis:

Şyle demiştir: Bevsr illetine mbtel idim. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'den salt (-ı marzın keyfiyetin)i sordum. Ayakta kıl, gcn yetmezse oturarak, ona da gcn yetmezse yan yatarak kıl buyurdu.

Hadis No: 572

Konu: Gusl;oturarak Namaz
Başlık: Son Sene-i Haytında Hazret-i Resl'n Teheccd Namazlarını Keyfiyyet-i Edsına Dir Hazret-i işe Rivyeti
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Rivyet olunmuştur ki, Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in gece namazını sin(n-i şerf-i Rislet-Penh) leri kemle eresiye kadar hibir vakit oturarak kıldığını grmemiş. (Sinn-i şerifleri ilerledikten sonra ise) Kur'n'ı oturarak okurmuş. T ki, rka varmak dile(diği zaman geli)nce kalkıp otuz, kırk yet (mikdrı) okuyup rka varırmış.

Hadis No: 573

Konu: Hasta Namazı
Başlık: Resl-i Ekrem'in Teheccdne Dir Hazret-i işe'nin Diğer Rivyeti
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle de demiştir: Sonra ikinci rek'atta da evvelkisi gibi yapardı. Namazını bitirince bakardı: eğer ben uyanık olursam benimle grşrd. Şyet uyur bulunursam (istirahat iin) yan st uzanırdı

Hadis No: 574

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı