Sahih-i Buhari
1-TECRD'İN METNİ
2-KİTB'L-MN
3-KİTB'L-İLİM
4-KİTB'L-VUD'
5-KİTB'L-GUSL
6-KİTB'L-HAYZ
7-KİTB'T-TEYEMMM
8-KİTBU'S-SALT
9-KİTBU MEVKTİ'S-SALT
10-BBU BED'İ'L-EZN
11-CUM'A BAHSİ
12-SALT-İ HAVF BAHSİ
13-İYDEYN BAHSİ
14-VİTİR BAHSİ
15-İSTİSK BAHSİ
16-KSF BAHSİ
17-SCD-I KUR'N BAHSİ
18-TAKSR-İ SALT BAHSİ
19-TEHECCD BAHSİ
20-TERVİH NAMAZI
21-İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22-MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23-SEYYİD'L-MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24-NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25-NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26-CENZE BAHSİ
27-KİTB'Z-ZEKT
28-SADAKA-İ FITIR BAHSİ
29-KİTB'L-HAC
30-EBVB'L-MRE
31-EBVB'L-MUHSAR
32-CEZ-İ SAYD BBI
33-FAZİL-İ MEDNE
34-KİTB'S-SAVM
35-TERVH NAMAZI
36-KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37-MESCİDLERDE İ'TİKF
38-KİTB'L-BY'
39-İHTİKRIN ZEMMİ
40-HİBE BAHSİ
41-MENHA FASLI
42-ŞAHDET BAHSİ
43-SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44-ŞARTLAR BAHSİ
45-VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46-CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47-HR'L-YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48-BED'L-HALK BAHSİ
49-AHDS-İ ENBİY ALEYHİM'S-SALT VE'S-SELM BAHSİ
50-İBRET-MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51-KİTB'L-MENKIB
52-KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53-HUZA KISSASI
54-EB ZERR-İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55-PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56-PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L-ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57-İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58-AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59-EB BEKR ES-SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60-MER İBN-İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61-OSMN İBN-İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62-AL İBN-İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63-ZBEYR İBN-İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64-TALHA RADİYA'LLHU ANH
65-SA'D İBN-İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66-PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L-S
67-ZEYD İBN-İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68-ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69-AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70-EB UBEYDE İBN-İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71-HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72-ABDULLH İBN-İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73-HLİD İBN-İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74-SLİM İBN-İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75-İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76-MENKIB-I ENSR BAHSİ
77-RESL-İ EKREM'İN HAZRET-İ HADCE İLE İZDİVCI
78-MEB'AS'N-NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79-İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80-RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81-MEGZ BAHSİ
82-BYK BEDİR GAZSI
83-BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84-UHUD GAZSI
85-AHZB VE HENDEK HARBİ
86-BEN KURAYZA SEFERİ
87-HAYBER GAZSI
88-MRET'L-KAZ'
89-MTE GAZSI
90-MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91-HUNEYN SEFERİ
92-Z'L-HALASA GAZSI
93-SEYF'L-BAHR GAZSI
94-RESL-İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95-HACCET'L-VED'
96-TEBK GAZSI
97-PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98-NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99-KUR'N-I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100-EN'M SRESİ YETLERİ
101-KUR'N-I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102-NİKH BAHSİ
103-TEADDD ZEVCE BAHSİ
104-KİTB'TALK
105-NAFAKA BAHSİ
106-TAM BAHSİ
107-AKİKA BAHSİ
108-ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109-SAYD'L-BAHR=DENİZ AVI
110-KİTB'L-ADH
111-KİTAB'L-EŞRİBE
112-KİTAB'L-MERZ
113-KİTB'T-TIB
114-KİTB'L-LİBS
115-KİTB'L-EDEB
116-KİTB'L-LİBS;KİTB'L-EDEB
117-KİTB'L-İSTİ'ZN
118-KİTB'L-KADER
119-KİTB'L-EYMN
120-KİTB'L-KEFFRT
121-KİTB'L-FARİZ
122-KİTB'L-HUDD
123-KİTB'L-MUHRİBN
124-KİTB'D-DİYYT
125-R'Y TA'BRİ BAHSİ
126-KİTB'L-FİTEN
127-KİTB'L-AHKM
128-KİTB'D-DA'AVT
129-KİTB'R-RİKAK
130-KİTB'T-TEMENN
EBVB'L-MRE
         Bu blmde toplam 14 Hadisi Şerif var.
Konu: Hacc-ı Mebrr;haccın Fazleti;ul'l-emre İtat
Başlık: mrenin Fazleti Hakkında Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem 'in: mre, kendisiyle br mre arasındaki zaman iinde işlenilen (kk) gnhlara keffrettir. (Kendisinde riy ve sm'a bulunmayan) hacc-ı mebrrn de sevbı, bzı gnahların afvına munhasır olmayıp Cennet (e dhil olmak) dır buyurduğu rivyet edilmiştir.

Hadis No: 844

Konu: Hz. Peygamber'in Umreleri;ul'l-emre İtat (3)
Başlık: Resl-i Ekrem'in mresinin Kemiyeti Hakkında Hazret-i işe Ve İbn-i mer Rivyetleri (2)
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Ravi'den hacdan evvel (f edilen) mre (nin hkm) sorulmuş, o da : beis yoktur, diye cevb vermiş, ve: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem de haccetmezden evvel mre etti, demiştir.

Hadis No: 845

Konu: Hz. Peygamber'in Umreleri;ul'l-emre İtat (3)
Başlık: Resl-i Ekrem'in mresinin Kemiyeti Hakkında Hazret-i işe Ve İbn-i mer Rivyetleri (2)
Ravi: Mchid
Hadis:

Diyor ki, bir kerre Urve İbn-i Zbeyr ile (Medne de) Mescid (-i Şerf) e girdik. Abdullah İbn-i mer'i Hazret-i işe'nin hcresine istind eder bir halde bulduk. Bzı kimseler de Mescid'de Duh namazı kılıyorlardı. İbn-i mer'e, bunların Duh namazı iin Mescid'e toplanmalarının hkmn sorduk. İbn-i mer: - Bid'attir, diye cevb verdi. Sonra Urve, İbn-i mer'e: - Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem ka kere mre etti, diye sordu. İbn-i mer: - Birisi Receb'de olmak zere drt mre eyledi, diye cevb verdi. İbn-i mer'in bu son cevbındaki hatyı kendisine reddetmeği muvfık bulmadık. (Bu sırada) biz, mm'l-m'minn işe'nin, odasında misvk kullandığını işitiyorduk. (Msadeleri alınarak girdiğimizde) Urve (halası sıfati) işe'ye: - Anneciğim! Eb Abdurrahmn (Abdullah İbn-i mer)in ne sylediğini işittin mi? diye sordu. Hazret-i işe: - Ne sylyor?, dedi. Urve İbn-i Zbeyr: - İbn-i mer, Resullah salla'llahu aleyhi ve sellem 'in, birisi Receb'te olmak zere drt mre ettiklerini sylyor, dedi. (Hazret-i) işe: - Allh, Eb Abdurrahmn'a rahmet etsin! Reslullah'ın f buyurduğu mrelerin hepsine kendisi şhid olmuştur. Halbuki Reslullah Receb ayında kat'iyyen mre etmemiştir, diye cevab verdi.

Hadis No: 846

Konu: Hz. Peygamber'in Umreleri;ul'l-emre İtat (3)
Başlık: Bu Hussta Enes İbn-i Mlik Rivyeti
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

(Hassn'ın) rivyetine gre (Katde tarafından Hazret-i) Enes'e: - Neb salla'llahu aleyhi ve sellem ka mre etti, diye sorulmuş. Enes İbn-i Mlik cevben: - Drt mre etti: 1) Hudeybiye mresidir ki, Reslullah'ı mşrikler (Mekke'ye duhulden) men' ettikleri zaman (Hicret'in altıncı yılı) Zilka 'de'sinde, 2) (Kaz) mresidir ki, Reslullah'ın Kureyş ile yaptığı mslehanme trihinin gelen senesi Zilka 'de'sinde, 3) Ci'rne mresidir ki, zannedersem Huneyn ganmetinin taksmi senesi (olan sekizinci Hicret yılı) nda, (Katde tarafından) Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem 'in ka haccettiği de Enes'ten soruldu, o da: - Bir haccetti, diye cevb verdi. (İbn-i Hemmm'ın) rivyetine gre (Hazret-i) Enes şyle cevb vermiştir: - Reslullah drt mre etti: 1) Kureyş mşrikleri Resl-i Ekrem'i Mekke'ye duhulden men' ettikleri sene ki Hudeybiyye mresi, 2) Hudeybiyye'den sonra gelen senedeki (Kaz mresi), 3) (sekizinci sene) Zilka'de (sin) de Ci'rne mresi, 4) Ved Haccı ile yaptığı mredir.

Hadis No: 847

Konu: Hz. Peygamber'in Umreleri
Başlık: Ber' İbn-i zib Rivyeti Ve Diyer Rivayetler (4)
Ravi: Ber' B. zib (31)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem haccetmezden evvel Zilka'de'de iki def'a mre etti dediği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 848

Konu: Ul'l-emre İtat (5)
Başlık: Ber' İbn-i zib Rivyeti Ve Diyer Rivayetler (4)
Ravi: Abdurrahmn İbn-i Eb Bekr (3)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem Abdrrahmn'a (hemşresi Hazret-i) işe'yi devesinin arkasına bindirip Ten'm'den (ihramlayarak) mre ettirmesini emir buyurdu. Srka İbn-i Mlik İbn-i Cu'şum da Neb salla'llahu aleyhi ve sellem 'e (Min'da), Akabe'de, Akabe cemresini atarken mlk oldu da: - Y Resla'llah! Hac aylarında mre yapmak. Zt-ı Rislet-Penhlerine mi mahsustur? diye sordu. Reslullah da: - Hayır, yalnız bize has değildir. Belki (hkm ummdir), Kıymete kadar dimdir, buyurdu.

Hadis No: 849

Konu: Umre Ecri
Başlık: Ber' İbn-i zib Rivyeti Ve Diyer Rivayetler (4)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Hac hakkında işe radiya'llahu anh'nın hadsi kesretle tekerrr etmiş ve tammı (nın rivyeti) gemiştir. Yine işe radiya'llahu anh'dan gelen bir rivyete Neb salla'llahu aleyhi ve sellem işe-i Sıddka'ya mre hakkında: lkin mre (nin ecri) senin infk (ının derecesi) ne, veyhud (iltizm ettiğin) tb meşakkatin (nev'ine) gredir buyurmuştur.

Hadis No: 850

Konu: İhramdan ıkmak;k'be'yi Tavaf
Başlık: Ber' İbn-i zib Rivyeti Ve Diyer Rivayetler (4)
Ravi: Eb Bekre Nufey' B. Hris (18)
Hadis:

(Abdullah İbn-i Keysn'ın rivyetine gre) Esm' her ne zaman Hacun mevkiine uğrarsa şyle dermiş: Allah, (Resl) Muhammed'e salt (ve selm) buyursun! Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem ile biz, (esn-yi) hacda) bu Hacun mevkiine inmiştik. O gnlerde biz, yk hafif, biniti az, azıkları az kimselerdik. Ben, kardeşim işe, Zbeyr ve (bizim gibi hedy sevk etmeyen) fln ve fln (haccı fesh ile) mre ettik. Biz, Beyt-i tavf edip (sa'y ve taksrden sonra) ihramdan ıktık ve sonra hac iin yeniden ihrma girdik.

Hadis No: 851

Konu: Sa'y (3)
Başlık: Resl-i Ekrem Bir Gazdan, Bir Hac Veya mreden Dndğnde Her Yksek Mahalde Kere Tekbr Getirip Rivyet Olunan Duyı Okuduklarına Dir İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem bir gazdan, bir hacdan, bir mreden dndğnde her yksek mahalde kerre tekbir getirir, sonra şyle du buyururdu: L ilhe illa'llah vahdeh; l şerke leh; leh'l-mlk ve leh'l-hamd; ve hve al klli şey'in kadr. yibne, Tibne, bidne, Scidn; li-Rabbin hmidn. Sadaka'llah va'deh ve nasara abdeh ve hezeme'l-ahzbe vahdeh = Y Rab! Sen'den başka ma'bud yoktur, yalnız Sen varsın!. Sen'in şerkin yoktur. Btn mlk Sen'indir, btn hamd de Sen'indir. Allah, her şey'e kadirdir. Allah'ım! Biz Sana (, bize bahşettiğin ana vatana) yneldik; (gnahlarımızdan) tevbe ediyoruz; biz, ancak Rabbımıza ibdet, Rabbımıza secde, Rabbımıza hamd ederiz. Cenb-ı Hak va'dinde sdıktır; kuluna nusrat etmiştir, yalnız başına btn (eyym mevtindeki) şirk blgelerini dağıtmıştır.

Hadis No: 852

Konu: -
Başlık: Feth-i Mekke Gn Resl-i Ekrem'i Abd'l-muttalib ilesine Mensb ocukların İstikbli
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

(Mekke'nin fethi gn) Neb RB'i, Abdlmuttalib evldının oğlancıkları istikbl etmişlerdi. Reslullah (bunlardan) birisini (devesinin) nne, brsn de arkasına bindirdi.

Hadis No: 853

Konu: Seferden Gece Dnmemek (4)
Başlık: Resl-i Ekrem Bir Seferden Dnşnde ilesi Yanına Kuşluk Veyhud Zeval Vakti Gelirdi Ve Gece Gelmekten Nehyederdi (3)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem (seferden dnşnde) ilesi (nezdi) ne geceleyin gelmezdi. Ya kuşluk vakti veyhud zevl ile akşam arası bir zamanda gelirdi dediği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 854

Konu: Seferden Gece Dnmemek (4)
Başlık: Resl-i Ekrem Bir Seferden Dnşnde ilesi Yanına Kuşluk Veyhud Zeval Vakti Gelirdi Ve Gece Gelmekten Nehyederdi (3)
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem (kişinin seferden) ilesi (nezdi) ne gece gelmesini nehyeyledi dediği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 855

Konu: -
Başlık: Resl-i Ekrem Bir Seferden Dnşnde ilesi Yanına Kuşluk Veyhud Zeval Vakti Gelirdi Ve Gece Gelmekten Nehyederdi (3)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle dediğini (rvsi Humeyd işitmiştir): Reslulah salla'llahu aleyhi ve sellem bir seferden dnp de Medne'nin yksek mebnsini grnce (yollanması iin) devesini salıvermek i'tiydında idi. Eğer deveden başka bir hayvana rkib bulunursa, onu da (yollanması iin) harekete getirirdi. (Hris İbn-i Umeyr) rivyetinde: Medne'ye muhabbetinden dolayı (binidini tahrk ederdi) ziydesi vardır.

Hadis No: 856

Konu: Yolculuk Meşakkati
Başlık: Seferde Bulunanların ile Nezdine Dnmeğe Msraat Etmeleri Hakkında Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem 'in şyle buyurduğu rivyet edilmiştir: Sefer, azabdan (elem veren) bir paradır. O, sizin yemenizin, imenizin, uyumanızın tadını kaırır, intizmını bozar. Msfir, sefere id işini bitirince ilesi (nezdi) ne dnmeyi ta'cl etsin!.

Hadis No: 857

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı