Sahih-i Buhari
1-TECRD'İN METNİ
2-KİTB'L-MN
3-KİTB'L-İLİM
4-KİTB'L-VUD'
5-KİTB'L-GUSL
6-KİTB'L-HAYZ
7-KİTB'T-TEYEMMM
8-KİTBU'S-SALT
9-KİTBU MEVKTİ'S-SALT
10-BBU BED'İ'L-EZN
11-CUM'A BAHSİ
12-SALT-İ HAVF BAHSİ
13-İYDEYN BAHSİ
14-VİTİR BAHSİ
15-İSTİSK BAHSİ
16-KSF BAHSİ
17-SCD-I KUR'N BAHSİ
18-TAKSR-İ SALT BAHSİ
19-TEHECCD BAHSİ
20-TERVİH NAMAZI
21-İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22-MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23-SEYYİD'L-MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24-NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25-NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26-CENZE BAHSİ
27-KİTB'Z-ZEKT
28-SADAKA-İ FITIR BAHSİ
29-KİTB'L-HAC
30-EBVB'L-MRE
31-EBVB'L-MUHSAR
32-CEZ-İ SAYD BBI
33-FAZİL-İ MEDNE
34-KİTB'S-SAVM
35-TERVH NAMAZI
36-KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37-MESCİDLERDE İ'TİKF
38-KİTB'L-BY'
39-İHTİKRIN ZEMMİ
40-HİBE BAHSİ
41-MENHA FASLI
42-ŞAHDET BAHSİ
43-SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44-ŞARTLAR BAHSİ
45-VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46-CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47-HR'L-YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48-BED'L-HALK BAHSİ
49-AHDS-İ ENBİY ALEYHİM'S-SALT VE'S-SELM BAHSİ
50-İBRET-MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51-KİTB'L-MENKIB
52-KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53-HUZA KISSASI
54-EB ZERR-İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55-PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56-PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L-ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57-İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58-AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59-EB BEKR ES-SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60-MER İBN-İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61-OSMN İBN-İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62-AL İBN-İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63-ZBEYR İBN-İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64-TALHA RADİYA'LLHU ANH
65-SA'D İBN-İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66-PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L-S
67-ZEYD İBN-İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68-ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69-AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70-EB UBEYDE İBN-İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71-HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72-ABDULLH İBN-İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73-HLİD İBN-İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74-SLİM İBN-İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75-İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76-MENKIB-I ENSR BAHSİ
77-RESL-İ EKREM'İN HAZRET-İ HADCE İLE İZDİVCI
78-MEB'AS'N-NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79-İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80-RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81-MEGZ BAHSİ
82-BYK BEDİR GAZSI
83-BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84-UHUD GAZSI
85-AHZB VE HENDEK HARBİ
86-BEN KURAYZA SEFERİ
87-HAYBER GAZSI
88-MRET'L-KAZ'
89-MTE GAZSI
90-MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91-HUNEYN SEFERİ
92-Z'L-HALASA GAZSI
93-SEYF'L-BAHR GAZSI
94-RESL-İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95-HACCET'L-VED'
96-TEBK GAZSI
97-PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98-NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99-KUR'N-I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100-EN'M SRESİ YETLERİ
101-KUR'N-I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102-NİKH BAHSİ
103-TEADDD ZEVCE BAHSİ
104-KİTB'TALK
105-NAFAKA BAHSİ
106-TAM BAHSİ
107-AKİKA BAHSİ
108-ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109-SAYD'L-BAHR=DENİZ AVI
110-KİTB'L-ADH
111-KİTAB'L-EŞRİBE
112-KİTAB'L-MERZ
113-KİTB'T-TIB
114-KİTB'L-LİBS
115-KİTB'L-EDEB
116-KİTB'L-LİBS;KİTB'L-EDEB
117-KİTB'L-İSTİ'ZN
118-KİTB'L-KADER
119-KİTB'L-EYMN
120-KİTB'L-KEFFRT
121-KİTB'L-FARİZ
122-KİTB'L-HUDD
123-KİTB'L-MUHRİBN
124-KİTB'D-DİYYT
125-R'Y TA'BRİ BAHSİ
126-KİTB'L-FİTEN
127-KİTB'L-AHKM
128-KİTB'D-DA'AVT
129-KİTB'R-RİKAK
130-KİTB'T-TEMENN
MEB'AS'N-NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
         Bu blmde toplam 7 Hadisi Şerif var.
Konu: -
Başlık: Peygamberimizin Mekke'de Ve Medne'de Peygamberlikle Geen Haytı Mddetine id İbn-i Abbs Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Rivyete gre şyle demiştir: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'e kırk yaşında iken (vahiy) indirildi. (Vahiy geldikten sonra) Mekke'de on yıl ikamet etti. Sonra hicretle emrolunup Medne'ye hicret etti. Medne'de de on sene oturdu. Sonra salla'llahu aleyhi ve sellem veft etti.

Hadis No: 1543

Konu: Mşriklerin Hz. Peygamber'e Eziyetleri (2)
Başlık: Mşriklerin Peygamberimize Ezları
Ravi: Abdullh B. Amr B. s (28)
Hadis:

Şyle rivyet olunmuştur: Bir kere Abdullah İbn-i Amr'dan: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem hakkında mşriklerin irtikb ettikleri fezhatin en ağırından (bir şey bildirmesi) sorulmuştu. Abdullah şyle anlatmıştır: Gnn birisinde Neb salla'llahu aleyhi ve sellem Hicr-i K'be'de namaz kılıyordu. Bunun zerine Ukbe İbn-i Eb Muayt ıkageldi. Ukbe Reslullah'ın ridsını (toparlayıp onun mbrek) boynuna koyarak onu şiddetli bir sretle boğmağa başlamıştı ki, bu sırada Eb Bekir karşı geldi. Nihyet Ukbe'nin omuzunu tuttu ve onun tecvzn Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'den def'etti. Ve Fazletli bir adamı, Rabb'im, Allah! diyor diye ldrecek misiniz? melindeki yeti sonuna kadar okudu.

Hadis No: 1544

Konu: Cinler (3)
Başlık: Cin Vkıası Ve Cinlerin Kur'n Dinlemeleri
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

Rivyete gre İbn-i Mes'd'a: - Cinden bir zmre Kur'n dinlemek istedikleri gece, Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'e cinni kim bilirdi? diye soruldu. O da: - Cinni, bir ağa (Sakız ağacı) bildirdi! diye cevab verdi.

Hadis No: 1545

Konu: Cinler (3)
Başlık: Resl-i Ekrem'e Nazbeyn Cinlerinin Hey'eti Geldiğine Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Rivyete gre mşrn-ileyh, Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in maiyyetinde abdest ve istinc suyu iin kk bir kırba taşırdı. -Eb Hreyre hadsinin bu kısmı yukarıda geti- Buradaki rivyetinde de salla'llahu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğunu ziyde etmiştir: - Bana Nasbn cinlerinin bir hey'eti geldi. Amma (bunlar) ne hoş cin! Ben de onların istifdeleri iin Allahu Tel'ya: - Cinler, uğradıkları her kemik ve tezek makulesi zerinde her halde (kendileri iin) bir taam (hayvanları iin de yem) bulalar! diye du ettim.

Hadis No: 1546

Konu: -
Başlık: Habeşistan'a Birinci Muhceret. Ve İlk Hicret Edenler. Ve Hsn Kabl Grdkleri
Ravi: Hlid (ibn-i Sad) Kızı mm-i Hlid (eme)
Hadis:

Rivyete gre şyle demiştir: Habeşe (muhceretin) den dndğmde ben bir kızcağızdım. (Babamla Reslullah'ın huzruna geldim) de Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem bana softan siyah bir elbse giydirdi. stnde damgalar vardı. Reslullah o damgalara Gzel gzel diyerek eliyle dokunmağa başlamıştı.

Hadis No: 1547

Konu: Hz. Peygamber'in Eb Tlib'e Şefati (2)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Eb Tlib İin Şefati
Ravi: Abbs B. Abdlmuttalib (2)
Hadis:

Rivyete gre bir kere Abbas, Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'e: - Y Resla'llah! Amucam (Eb Tlib hakkında şefat) den seni nasıl bir alıkoydu? Allah'a yemn ederim ki, o, seni her zaman tecvzden muhfaza ederdi. Ve senin hesbına dşmanlarına karşı asableşirdi! dedi. Resllulah şyle cevab verdi: - Şimdi Eb Tlib topuklarına kadar -dibi yakın- ateşten bir ukur iindedir. Eğer benim (şefatim) olmasaydı muhakkak o, Cehennem'in en derin ukurunda bulunurdu.

Hadis No: 1548

Konu: Hz. Peygamber'in Eb Tlib'e Şefati (2)
Başlık: Eb Tlib'in mnı Hakkındaki Rivyetler Ve Bunların Zayıf Oldukları
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Rivyete gre, Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in yanında amucası (Eb Tlib hakkında hayırhhlığı) bahsedildiğinde Eb Sad, Reslullah'ın şyle buyurduğunu işitmiştir: Umarım ki şefatim amucama faydalı olacaktır. Şefatimle amucam topuklarına ıkabilen ateşten bir ukura konulacak, oradan beyni kaynayacaktır.

Hadis No: 1549

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı