Sahih-i Buhari
1-TECRD'İN METNİ
2-KİTB'L-MN
3-KİTB'L-İLİM
4-KİTB'L-VUD'
5-KİTB'L-GUSL
6-KİTB'L-HAYZ
7-KİTB'T-TEYEMMM
8-KİTBU'S-SALT
9-KİTBU MEVKTİ'S-SALT
10-BBU BED'İ'L-EZN
11-CUM'A BAHSİ
12-SALT-İ HAVF BAHSİ
13-İYDEYN BAHSİ
14-VİTİR BAHSİ
15-İSTİSK BAHSİ
16-KSF BAHSİ
17-SCD-I KUR'N BAHSİ
18-TAKSR-İ SALT BAHSİ
19-TEHECCD BAHSİ
20-TERVİH NAMAZI
21-İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22-MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23-SEYYİD'L-MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24-NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25-NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26-CENZE BAHSİ
27-KİTB'Z-ZEKT
28-SADAKA-İ FITIR BAHSİ
29-KİTB'L-HAC
30-EBVB'L-MRE
31-EBVB'L-MUHSAR
32-CEZ-İ SAYD BBI
33-FAZİL-İ MEDNE
34-KİTB'S-SAVM
35-TERVH NAMAZI
36-KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37-MESCİDLERDE İ'TİKF
38-KİTB'L-BY'
39-İHTİKRIN ZEMMİ
40-HİBE BAHSİ
41-MENHA FASLI
42-ŞAHDET BAHSİ
43-SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44-ŞARTLAR BAHSİ
45-VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46-CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47-HR'L-YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48-BED'L-HALK BAHSİ
49-AHDS-İ ENBİY ALEYHİM'S-SALT VE'S-SELM BAHSİ
50-İBRET-MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51-KİTB'L-MENKIB
52-KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53-HUZA KISSASI
54-EB ZERR-İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55-PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56-PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L-ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57-İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58-AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59-EB BEKR ES-SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60-MER İBN-İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61-OSMN İBN-İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62-AL İBN-İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63-ZBEYR İBN-İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64-TALHA RADİYA'LLHU ANH
65-SA'D İBN-İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66-PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L-S
67-ZEYD İBN-İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68-ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69-AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70-EB UBEYDE İBN-İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71-HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72-ABDULLH İBN-İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73-HLİD İBN-İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74-SLİM İBN-İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75-İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76-MENKIB-I ENSR BAHSİ
77-RESL-İ EKREM'İN HAZRET-İ HADCE İLE İZDİVCI
78-MEB'AS'N-NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79-İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80-RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81-MEGZ BAHSİ
82-BYK BEDİR GAZSI
83-BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84-UHUD GAZSI
85-AHZB VE HENDEK HARBİ
86-BEN KURAYZA SEFERİ
87-HAYBER GAZSI
88-MRET'L-KAZ'
89-MTE GAZSI
90-MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91-HUNEYN SEFERİ
92-Z'L-HALASA GAZSI
93-SEYF'L-BAHR GAZSI
94-RESL-İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95-HACCET'L-VED'
96-TEBK GAZSI
97-PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98-NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99-KUR'N-I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100-EN'M SRESİ YETLERİ
101-KUR'N-I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102-NİKH BAHSİ
103-TEADDD ZEVCE BAHSİ
104-KİTB'TALK
105-NAFAKA BAHSİ
106-TAM BAHSİ
107-AKİKA BAHSİ
108-ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109-SAYD'L-BAHR=DENİZ AVI
110-KİTB'L-ADH
111-KİTAB'L-EŞRİBE
112-KİTAB'L-MERZ
113-KİTB'T-TIB
114-KİTB'L-LİBS
115-KİTB'L-EDEB
116-KİTB'L-LİBS;KİTB'L-EDEB
117-KİTB'L-İSTİ'ZN
118-KİTB'L-KADER
119-KİTB'L-EYMN
120-KİTB'L-KEFFRT
121-KİTB'L-FARİZ
122-KİTB'L-HUDD
123-KİTB'L-MUHRİBN
124-KİTB'D-DİYYT
125-R'Y TA'BRİ BAHSİ
126-KİTB'L-FİTEN
127-KİTB'L-AHKM
128-KİTB'D-DA'AVT
129-KİTB'R-RİKAK
130-KİTB'T-TEMENN
NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
         Bu blmde toplam 11 Hadisi Şerif var.
Konu: Hz. Ftma'nın Fazleti;hz. Peygamber'in Hastalığı
Başlık: Hazret-i Ftıma'ya Veftını Sylemesi Ve Onun Da Ağlaması
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem sebeb-i veftı olan hastalığı sırasında Ftıma radiya'llahu anh'yı yanına ağırdı. Ve ona gizli bir şey syledi Ftıma ağladı. Sonra bir daha ağırıp gizli bir şey syledi. Bu def'a da Ftıma gld. Biz bu ağlamanın ve glmenin sebebini sorduk. Ftıma: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem bana sebeb-i veftı olan bu hastalık netcesinde Hak cnibine alınacağını syledi. Bunun zerine ağladım. Sonra ben, hnednının kendisine ilk ulaşanı (ve Cennetlik kadınların ulusu) olacağımı syledi. Buna da gldm, dedi.

Hadis No: 1661

Konu: Hz. Peygamber'in Hastalığı (6)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Dny Ni'metiyle hiret Saadeti Arasında Allhu Tel Tarafından Muhayyer Bırakılmasına Dir Riv3ayet (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Ben Reslullah'ın: Hibir Peygamber dny (ni'meti) ile hiret (sadeti) arasında muhayyer kılınmadıka veft etmez dediğini ok işitirdim. Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in de sebeb-i mevti olan hastalığında boğazı kısılıp sesi değişerek ihtizr hl geldiğinde: ... yetini sonuna kadar okuduğunu işitmiştim. Artık anladım ki Reslullah da bu iki dilek arasında muhayyer bırakılıyor (da o, hireti ihtiyr ediyor).

Hadis No: 1662

Konu: Hz. Peygamber'in Hastalığı (6)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Dny Ni'metiyle hiret Saadeti Arasında Allhu Tel Tarafından Muhayyer Bırakılmasına Dir Riv3ayet (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem sıhhatte iken birok defalar: Hibir Peygamberin rhu Cennet'teki durağını grmedike kabzolunmaz. Sonra (durağına gitmek) arzusuna bırakılır, yhud muhayyer kılınır buyurmuştu. Vaktki hastalanıp rhu kabzolunmak zamnı gelince (mbrek) başı benim dizimde bulunduğu bir sırada zerine bir baygınlık geldi. Sonra ayılınca gz aılıp evin tavanına doğru dikildi. Sonra: Allah'ım, beni Refk-ı A'l zmersine kat! diye du buyurdu. Bunun zerine ben: Artık Reslullah şimdi bizi ihtiyr etmiyor, dedim. Ve bildim ki Reslullah'ın bu temennsi, sıhhatli zamnında vaktiyle bize sylediği bir haber (in kendisinde tecellsi) dir.

Hadis No: 1663

Konu: Hz. Peygamber'in Hastalığı (6)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Hastalığında Refk-i A'l'ya İltihak Dusı (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Gelen rivyet gre Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem her zaman hastalandığında Muvvize srelerini okuyup kendi (elleri) ne flemek (ve ondan ifkat iin) eliyle vcdunu sıvamak i'tiytında idi. Sebeb-i veftı olan hastalığa tutulunca Reslullah'ın nefes ettiği Muavvize sreleriyle ben de kendisine nefes etmeğe (ve hastalıktan ifkat niyetiyle mbrek) eline fleyip kendi eliyhe vcdun meshetmeğe başladım.

Hadis No: 1664

Konu: Refk-i A'l
Başlık: Resl-i Ekrem'in Hastalığında Refk-i A'l'ya İltihak Dusı (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem veft etmezden nce bana arkasnı dayamış bir vaziyette iken kendisine kulak verdim: Allah'ım gnahlarımı bağışla bana merhamet et ve beni Refk-ı A'l'ya iriştir, diye du ettiğini işittim.

Hadis No: 1665

Konu: Hz. Peygamber'in Veftı
Başlık: Peygamber Efendimiz'in Hazret-i işe'nin Snesinde Veftı
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Rivyete gre şyle demiştir: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in (mbrek) başı benim enemle gğsm arasında olduğu halde veft etti. Bu cihetle ben, Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'den sonra hibir kimsenin lmnn şiddetinden asla korkmam.

Hadis No: 1666

Konu: Hz. Peygamber'in Hastalığı;hz. Peygamber'in Veftı;hilfet
Başlık: Hazret-i Abbs'ın Hazret-i Al'ye Hilfet Teklfi;hazret-i Al'nin Hilfet Teklfini Reddi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle rivyet olunmuştur: Al İbn-i Eb Tlib radiya'llahu anh Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in veftı hastalığında yanında ıkmıştı. Ns: - Y Ebe'l-Hasen! Reslullah (bu gece) nasıl sabahladı? diye sordular. Al: - Allah'a hamdolsun hastalıktan ifkat bularak sabahladı. diye cevb verdi. Al'nin bu cevbı zerine onun elini (babam) Abbs radiya'llahu anh tutarak Al'ye: - Vallahi gn sonra başkasına kul, kle olacaksın! nk ben kesin olarak sanırım ki, Reslullah bu hastalığından yakında lecektir. Ben Abd'l-Muttalib oğullarının lm sırasında yzlerini (n ne şekil aldıklarını tecrbemle) bilirim. Şimdi sen biz (Hşimler) nmına Reslullah'a git, bu (hilfet), iş (i) kimde bulunacağını Reslullah'a sor! Hılfet bize id ise bunu (Reslullah'ın sağlığında) bilelim. Bizden başkasına id ise bunu da ğrenelim, ve bizi ona vasiyyet etsin, dedi. (Al: - Bu işi bizden başka uman bulunur mu? dersin, diye sordu. - Vallahi bulunur sanırım, dedi.) Bunun zerine Al: - Vallahi bu işi biz Reslullah'a sorar, o da bizi bundan men'ederse (iyi bil ki) Reslullah (ın veftın) dan sonra halk (bununla istidll ederek) hılfeti bize vermezler. Bu cihetle ben Reslullah'a sormam (ve hilfet istemem) diye yemn etti. (Reslullah'ın veftı zerine Abbs) Al'ye: Elini uzat, bat edeyim. (Beni grerek) halk da bat edecektir, dediyse de Al bu teklfi de kabl etmedi.

Hadis No: 1667

Konu: Hz. Peygamber'in Veftı;misvak Kullanmak;lm Hali;refk-i A'l
Başlık: Resl-i Ekrem'in Son Sz -hazret-i Muhammed'in allh'ım! Beni Refk-i A'l Cmiasında Kıl! Dusı
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Her zaman şyle sylediği, rivyet olunmuştur: Allah'ın bana ihsn ettiği ni'metlerinden birisi Reslullah'ın benim odamda, benim nbetimde (mbrek başı) benim gğsmn st ile gerdanımın arasında olarak veft etmesidir. Bir de Allah'ın, onun veftı sırasında benim tkrğmle onun tkrğn bir arada birleştirmesidir (Şyle ki: kardeşim) Abdurrahmn elinde bir misvkle odaya girmişti. Ben de Reslullah'ı (gğsme yan) dayamıştım. Onun misvke dikkatle baktığını grdm. Misvki ok sevdiğini bildiğim iin: Size misvki alayım mı? diye sordum. Başı ile: Evet, diye işret etti. Ben de misvki yumuşatıp verince ağzında yrtp fıraladı. Bir de Reslullah'ın yanında sahtiyandan ufak bir su kabı, iinde su ile berber dururdu. Ara sıra iki elini bu kaba batırıyor ve ıslanan elleriyle yzn sıvayor ve: Lilhe ill'llah! lmn ne şiddetleri, sademeleri var, diyordu. Sonra elini kaldırdı. T rhu alınıncaya kadar: Allah'ım beni Refk-i A'l cmiasında kıl, dusına devm etti. Ve bu du ile Hatem'l-Enbiy'nın (mu'cizeler ihzr eden mbrek) eli dşt.

Hadis No: 1668

Konu: Hz. Peygamber'in Hastalığı;il
Başlık: Reslullh'ın Hastalığı Humm İdi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle rivyet olunmuştur: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem (baygın bir halde) hasta iken (ağzına) il koymuştuk. O da bize: İl vermeyiniz, diye işret etmeğe başlamıştı. Biz (Reslullah'ın imtinı) hastalar ilatan hoşlanmadığı iindir, dedik (ve il vermeğe devm ettik). Fakat ayılınca: Ben sizi il vermekten men'etmedim mi? diye itb etti. Biz yine: Hasta iltan hoşlanmaz (onun iin tekdr ediyor) dedik. (Yine il vermeğe devm etmek istedik). Bunun zerine Reslullah: Ev iinde bulunan herkes istisnsız bu iltan alacaktır. İşte ben ona bakıyorum. Yalnız Abbs başka. nk o, beni illamakta sizinle bulunmadı! buyurdu.

Hadis No: 1669

Konu: Hz. Peygamber'in Hastalığı (6)
Başlık: Hazret-i Ftıma'nın, Babasının Rahatsızlığından Doğan Teessr Ve Peygamberimizin Tesellsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem (in hastalığı veftı gn zevle doğru ok ağırlaştı). Ağırlaşınca (sık sık) bayılmağa başladı. Bundan mteessir olan Hazret-i Ftıma: Vay babamın ıztırbına di(ye ağlamağa başladı). Resl-i Ekrem Kızım! Bugnden sonra babanın zerinde hi ıztırab kalmıyacaktır di (ye tesell et)ti.

Hadis No: 1670

Konu: Hz. Peygamber'in Yaşı (2)
Başlık: Peygamberimizin Altmış Yaşında Veftı Rivyeti
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in atmış yaşını tamamlayarak veft ettiği rivyet olunmuştur.

Hadis No: 1671

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı