Sahih-i Buhari
1-TECRD'İN METNİ
2-KİTB'L-MN
3-KİTB'L-İLİM
4-KİTB'L-VUD'
5-KİTB'L-GUSL
6-KİTB'L-HAYZ
7-KİTB'T-TEYEMMM
8-KİTBU'S-SALT
9-KİTBU MEVKTİ'S-SALT
10-BBU BED'İ'L-EZN
11-CUM'A BAHSİ
12-SALT-İ HAVF BAHSİ
13-İYDEYN BAHSİ
14-VİTİR BAHSİ
15-İSTİSK BAHSİ
16-KSF BAHSİ
17-SCD-I KUR'N BAHSİ
18-TAKSR-İ SALT BAHSİ
19-TEHECCD BAHSİ
20-TERVİH NAMAZI
21-İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22-MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23-SEYYİD'L-MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24-NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25-NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26-CENZE BAHSİ
27-KİTB'Z-ZEKT
28-SADAKA-İ FITIR BAHSİ
29-KİTB'L-HAC
30-EBVB'L-MRE
31-EBVB'L-MUHSAR
32-CEZ-İ SAYD BBI
33-FAZİL-İ MEDNE
34-KİTB'S-SAVM
35-TERVH NAMAZI
36-KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37-MESCİDLERDE İ'TİKF
38-KİTB'L-BY'
39-İHTİKRIN ZEMMİ
40-HİBE BAHSİ
41-MENHA FASLI
42-ŞAHDET BAHSİ
43-SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44-ŞARTLAR BAHSİ
45-VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46-CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47-HR'L-YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48-BED'L-HALK BAHSİ
49-AHDS-İ ENBİY ALEYHİM'S-SALT VE'S-SELM BAHSİ
50-İBRET-MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51-KİTB'L-MENKIB
52-KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53-HUZA KISSASI
54-EB ZERR-İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55-PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56-PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L-ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57-İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58-AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59-EB BEKR ES-SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60-MER İBN-İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61-OSMN İBN-İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62-AL İBN-İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63-ZBEYR İBN-İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64-TALHA RADİYA'LLHU ANH
65-SA'D İBN-İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66-PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L-S
67-ZEYD İBN-İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68-ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69-AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70-EB UBEYDE İBN-İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71-HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72-ABDULLH İBN-İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73-HLİD İBN-İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74-SLİM İBN-İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75-İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76-MENKIB-I ENSR BAHSİ
77-RESL-İ EKREM'İN HAZRET-İ HADCE İLE İZDİVCI
78-MEB'AS'N-NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79-İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80-RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81-MEGZ BAHSİ
82-BYK BEDİR GAZSI
83-BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84-UHUD GAZSI
85-AHZB VE HENDEK HARBİ
86-BEN KURAYZA SEFERİ
87-HAYBER GAZSI
88-MRET'L-KAZ'
89-MTE GAZSI
90-MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91-HUNEYN SEFERİ
92-Z'L-HALASA GAZSI
93-SEYF'L-BAHR GAZSI
94-RESL-İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95-HACCET'L-VED'
96-TEBK GAZSI
97-PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98-NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99-KUR'N-I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100-EN'M SRESİ YETLERİ
101-KUR'N-I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102-NİKH BAHSİ
103-TEADDD ZEVCE BAHSİ
104-KİTB'TALK
105-NAFAKA BAHSİ
106-TAM BAHSİ
107-AKİKA BAHSİ
108-ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109-SAYD'L-BAHR=DENİZ AVI
110-KİTB'L-ADH
111-KİTAB'L-EŞRİBE
112-KİTAB'L-MERZ
113-KİTB'T-TIB
114-KİTB'L-LİBS
115-KİTB'L-EDEB
116-KİTB'L-LİBS;KİTB'L-EDEB
117-KİTB'L-İSTİ'ZN
118-KİTB'L-KADER
119-KİTB'L-EYMN
120-KİTB'L-KEFFRT
121-KİTB'L-FARİZ
122-KİTB'L-HUDD
123-KİTB'L-MUHRİBN
124-KİTB'D-DİYYT
125-R'Y TA'BRİ BAHSİ
126-KİTB'L-FİTEN
127-KİTB'L-AHKM
128-KİTB'D-DA'AVT
129-KİTB'R-RİKAK
130-KİTB'T-TEMENN
NİKH BAHSİ
         Bu blmde toplam 14 Hadisi Şerif var.
Konu: Evlenmek;hz. Peygamber'in Yolundan Gitmek;nikh
Başlık: Nikh Akdinin Mhiyeti Nikha Teşvk Hakkında Enes İbn-i Mlik Radiya'llhu Anhm Hadisi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Bir kere (Ashb'dan) kişi Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in (bunların bilemedikleri gizli) ibdetini sormak (ve ğrenmek) zere Peygamber'in ibdeti (nin kemmiyet ve keyfiyeti) haber verilince gy azınsıyarak (bir ağızdan): Biz nerede, Reslullah nerede? Muhakkak ki Allah, Peygamber'inin gemiş olan ve gelecekde işlenmesi muhtemel bulunan btn gnahlarını mağfiret etmiştir dediler. (Sonra da şyle ahdettiler:) İlerinden birisi: Ben geceleri dim namaz kılacağım, dedi. brs de: Ben de her zaman (her gn) oru tutacağım, dedi. (nc) birisi: Ben de kadınlardan ayrı yaşıyacağım, hi evlenmiyeceğim, dedi. Onlar bu sz zerinde iken Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem bunların yanlarına gelerek: - Siz, şyle şyle syliyen kimselersiniz değil mi? Fakat şunu biliniz ve iyi dşnnz ki: Ben sizin Allah'dan en ok korkanınız ve korunanınız bulunuyorum. Bununla berber ben (kh) oru tutarım, (Bzı gnlerde) tutmam. (Gecenin bir kısmında) namaz kılarım. (Bir kısmında da) uyurum. Kadınlarla da evlenirim. (İşte benim snnetim budur.) Her kim benim bu yolum (da gitmez de on) dan yz evirirse, benden değildir, buyurdu.

Hadis No: 1786

Konu: Evlenmek;nikh
Başlık: Mslmanlıkda Rhbnlık Yoktur Hakkında İbn-i Maz'n'un Hadisi
Ravi: Sa'd B. Eb Vakks (17)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem Osmn İbn-i Maz'n'un kadınlardan uzletini (ve evlenmekten ekinmesini) nehyetti. Eğer Peygamber onun uzletine msade etseydi (biz daha ileri giderek) hadımlaşırdık.

Hadis No: 1787

Konu: İğdiş Edilme
Başlık: Tevşlikden Nehiy Hakkında Eb Hreyre Radiya'llhu Anhm Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Rivyete gre şyle demiştir: Ben bir kerre Resl-i Ekrem'e: Y Resla'llah! Ben gen ağda bir adamım. Kt bir işte bulunmaktan korkuyorum. Kadınlarla evlenecek dnylık da bulamıyorum, dedim. (Tavş olayım mı? demek istedim.) Resl-i Ekrem sustu, cevab vermedi. Sonra bu sretle bir daha hlimi arzettim. Yine skt etti. Sonra bunun gibi bir daha syledim, yine sustu. (Drdnc) bir daha sylediğimde Reslullah (azarlayarak) bana: Y Eb Hreyre senin kavuşacağın mukaddertı yazan kalem (in mrekkebi) kurumuştur. Şu hal zerine sen ister hadımlaş, ister bırak (msvdir) buyurdu.

Hadis No: 1788

Konu: Bkire İle Evlenmek
Başlık: Hazret-i işe'nin Rivyetine Gre Bkiri Nikh Efdaldir (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Bir kere Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e: Y Resla'llah ltfen bana bildirir misin? Sen bir vdiye insen de orada iki nevi' ağa bulsan 1) zerindeki mahsl yenilmiş. 2) Mahsl yenilmemiş. Deveni hangisinde yayar, otlarsın? diye sordum. Reslullah: başkası tarafından otlatılmıyan ağata, dedi. (işe: Ben işte o ağacım, dedi.) Hazret-i işe bu sorusu ile Reslullah'ın kendisinden başka bkir kız olarak kimseyi tezevv etmediğini kasdediyordu.

Hadis No: 1789

Konu: Hz. Peygamber'in Hz. işe İle Evlenmesi;kef'et;nikhta Denklik
Başlık: Hazret-i işe'nin Rivyetine Gre Bkiri Nikh Efdaldir (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle rivyet olunmuştur: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem Eb Bekir'den işe'yi nikhlamak iin istedi. Eb Bekr radiya'llahu anh: Fakat ben senin kardeşinim, demişti. Resl-i Ekrem de: Ey Eb Bekr, sen benim Allah'ın dninde ve kitbında kardeşimsin. Bu cihetle işe bana halldir, buyurdu.

Hadis No: 1790

Konu: -
Başlık: Eb Huzeyfe'nin Hal Tercemesi Hakkında Hazret-i işe'nin Rivyeti
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Rivyete gre Eb Huzeyfe İbn-i Utbe İbn-i Reba İbn-i Abdi Şems -ki, bu Eb Huzeyfe Neb salla'llahu aleyhi ve sellem ile berber Bedir gazsında bulunmuştu. - Slim (İbn-i Ma'kıl) i oğul edinmişti. Nasıl ki Reslullah da Zeyd'i oğul edinmişti. Ayni zamanda Slim'e, kardeşi Veld İbn-i Utbe İbn-i Reba'nın kızı (Hind'i) nikh etmişti. Halbuk Slim, Ensr'dan (Sbeyte) kadının klesi idi. Chiliyet zamnında bir kimse birisini evld edinirse, halk evldlığı onun adiyle anardı. (Filnın oğlu filn derlerdi) ve evldlık, (neseb cihetiyle oğul gibi) o kimsenin mrsından istifde ederdi. Bu tre, Azz ve Cell olan Allahu Tel: Evltlıklarınızı (neseben) babaları adiyle ağırınız! kavl-i şerfini ... kelimesine kadar inzl buyuruncaya kadar devm etti ve bu yetin nzl zerine artık ztlı kleler ve evldlıklar neseb babaları adına ide olundu. Bunlardan babaları bilinmiyenlerin de (eski efendisine) dinde dost ve kardeş oldu. Bu vaziyet zerine Kureyş, sonra mir olan Sheyl İbn-i Amr'in kızı Sehle -ki, Eb Huzeyfe'nin (br) karısıdır, (Sbeyte'nin de ortağıdır)- Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'e geldi. Ve: Y Resla'llah! Biz Slim'i oğul edinmiştik. Halbuki Allahu Tel evldlık hakkında bildiğiniz yet-i kermeyi indirdi. (Şimdi ne buyurursunuz?) diye sordu. (Buhr'nin şeyhi) Eb'l-Yemn bu hadsi (mellif Buhr'ye bu sretle) rivyet etti.

Hadis No: 1791

Konu: -
Başlık: İslm'da Kefet Hakkında Hazret-i işe'nin Rivyeti
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Bir kere Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem (amucası) Zbeyr (İbn-i Abd'l-Muttalib) in kızı Duba'nın yanına gitmiş ve ona: yle sanıyorum ki hacca gitmek tedrikinde bulunuyorsun, demişti. Duba da: (Evet yledir. Fakat) va'llah kendimde hastalık hissediyorum, dedi. Resl-i Ekrem: Ey Duba sen haccet. Ve (hacca niyet edersen): Y Rab beni mensik-i haccı fdan (hastalık gibi bir sebeble) men' ettiğin yerde ihrmdan ıkacağım! diyerek şart kıl, buyurdu. Bir de Duba (o sırada) Mikdd İbn-i Esved'in taht-ı nikhında idi.

Hadis No: 1792

Konu: Evlenilecek Kadında Aranılan Vasıflar
Başlık: Kefet Hakkında Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Rivyete gre, Neb salla'llahu aleyhi ve sellem şyle buyurmuştur: Kadın drt (hal ve sıfatı) iin nikh olunur: Malı iin, soyu iin, gzelliği iin, dni iin. (Ey mmin sen bunlardan) dindr olanı ele geirmeğe bak (eğer dediğim gibi yapmazsan) yoksulluğa dşersin.

Hadis No: 1793

Konu: Evlenmek;fakirlik Nikha Mni Değildir;kef'et;nikhta Denklik
Başlık: Fakrlik Kefete Mni' Değildir Hakkında Sehl İbn-i Sa'd Hadisi
Ravi: Sehl B. Sa'd (32)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Bir kere Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in yanından zengin birisi gemişti. Bunun zerine Resl-i Ekrem: - Bu zengin kişi hakkında ne dersiniz? diye onu tezkiye etmişti. Meclisde hazır bulunanlar da: - Bu kimse bir kadının izdivcına tlib olsa nikh olunmağa, birisi hakkında şefat ve tavsiye ederse şafati kabul edilmeye, bir mtlada bulunsa sz dinlenmeye lyık bir kimsedir, diye şahdet ettiler. Sehl İbn-i Sa'd der ki Sonra Reslullah skt etti. Bu sırada mslman fakirlerinden birisi geti. Bu def'a da Reslullah: - Bu fakir kişi hakkında ne dersiniz? diye sordu. Orada bulunanlar: - Bu kimse de bir kadının nikhına tlib olsa nikh olunmağa, birisi hakkında şefat ederse şefati kabl olunmağa, bir rey beyn ederse sz dinlenmeye lyık bir kimse değildir, dediler. Bunun zerine Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem: - Bu fakir yok mu, br zengin gibi dny dolusu insandan hayırlıdır, buyurdu.

Hadis No: 1794

Konu: -
Başlık: Nikhda Kefet'ı Hakkında sme İbn-i Zeyd Hadisi
Ravi: sme B. Zeyd B. Hrise (15)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı fitne ve fesad (mili) olarak hi bir şey bırakmadım buyurduğu rivyet olunmuştur.

Hadis No: 1795

Konu: St Kardeşliği (4)
Başlık: St Birliği Nikha Mni'dir
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Bir kere Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'e (Hazret-i Al tarafından): Y Resla'llah! Hamza'nın kızını niin tezevvc etmezsin, denilmiştir. Resl-i Ekrem: Hamza'nın kızı st kardeşimin kızıdır, buyurdu.

Hadis No: 1796

Konu: St Kardeşliği (4)
Başlık: Rad, Nesebin Harm Kıldığı Her Şeyi Harm Kılar Hakkında Hazret-i işe'nin Rivyeti
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Rivyete gre, işe (hazretleri bir kere) Hafsa'nın odası nnde izin istiyen bir erkek sesi işitmişti. işe der ki: Y Resla'llah, şu adam evinize girmek iin izin diliyor, dedim. Bunun zerine Neb salla'llahu aleyhi ve sellem: Sanırım ki o, Hafsa'nın st amucası filn kimsedir, buyurdu. işe der ki: St amucam filn hayatta olsaydı benim yanıma girebilecek miydi? diye sordum. Reslullah: Evet girebilirdi, nk st, veldet ve nesebin haram kıldığı her şeyi haram kılar, buyurdu.

Hadis No: 1797

Konu: İki Kızkardeşi Nikh Haramdır;st Kardeşliği
Başlık: Peygamberimizin St-anası Sveybe
Ravi: mm Habbe (2)
Hadis:

(Peygamberimizin kadınlarından) Eb Sfyn kızı mm-i Habbe radiya'llahu anhm'dan şyle dediği rivyet olunmuştur: Bir kere ben: - Y Resla'llah! Eb Sfyn kızı hemşremi nikh ediniz, dedim. Reslullah: Acyib siz (kıskanmayıp) bunu aruz eder misiniz? buyurdu. Ben de: - Evet arzu ederim. nk sizin iin ortaktan hl ve mnferid değilim. İsterim ki size karşı sevgimde bri hemşrem bana ortak olsun, dedim. Bunun zerine Neb salla'llahu aleyhi ve sellem: - İyi bil ki hemşren bana hell değildir, buyurdu. Ben: - İyi ama biz duyuyoruz ki cenbınız, Eb Seleme'nin kızını nikh etmek istiyor muşsunuz, dedim. Reslullah: - (Refkam) mm-i Seleme'nin kızını mı? diye sordu. Ben de: - Evet dedim, Reslullah: - mm-i Seleme'nin kızı (Zeyneb) benim vesyet ve terbiyem altında vey kızım (dır ve bana nikhı haramdır. Byle) olmasa bile yine bana nikhı hall olmaz. nk o, benim st kardeşimin kızıdır: Beni ve (onun babası) Eb Seleme'yi Sveybe (kadın) emzirmiştir, dedi. Ve: Bir daha bana kızlarınızı, kız kardeşlerinizi sakın teklf etmeyiniz, di(ye tevbl buyur) du.

Hadis No: 1798

Konu: St Kardeşliği (4)
Başlık: Radın Azı Da, oğu Da Hrmeti Mcib Olduğu Hakkında Hazret-i işe'nin Rivyeti
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Rivyete gre bir kere işe'nin odasında birisi otururken Neb salla'llahu aleyhi ve sellem ieri girdi. Resl-i Ekrem bunu hoş grmediğini arz eder gibi smsının rengi değişti. Bunun zerine işe: Y Resla'llah bu benim (st) kardeşimdir, dedi. Resl-i Ekrem de: St kardeşiniz kim olduğuna iyi dikkat ediniz rad'a ancak mecadandır, buyurdu.

Hadis No: 1799

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı