Sahih-i Buhari
1-TECRD'İN METNİ
2-KİTB'L-MN
3-KİTB'L-İLİM
4-KİTB'L-VUD'
5-KİTB'L-GUSL
6-KİTB'L-HAYZ
7-KİTB'T-TEYEMMM
8-KİTBU'S-SALT
9-KİTBU MEVKTİ'S-SALT
10-BBU BED'İ'L-EZN
11-CUM'A BAHSİ
12-SALT-İ HAVF BAHSİ
13-İYDEYN BAHSİ
14-VİTİR BAHSİ
15-İSTİSK BAHSİ
16-KSF BAHSİ
17-SCD-I KUR'N BAHSİ
18-TAKSR-İ SALT BAHSİ
19-TEHECCD BAHSİ
20-TERVİH NAMAZI
21-İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22-MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23-SEYYİD'L-MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24-NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25-NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26-CENZE BAHSİ
27-KİTB'Z-ZEKT
28-SADAKA-İ FITIR BAHSİ
29-KİTB'L-HAC
30-EBVB'L-MRE
31-EBVB'L-MUHSAR
32-CEZ-İ SAYD BBI
33-FAZİL-İ MEDNE
34-KİTB'S-SAVM
35-TERVH NAMAZI
36-KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37-MESCİDLERDE İ'TİKF
38-KİTB'L-BY'
39-İHTİKRIN ZEMMİ
40-HİBE BAHSİ
41-MENHA FASLI
42-ŞAHDET BAHSİ
43-SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44-ŞARTLAR BAHSİ
45-VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46-CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47-HR'L-YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48-BED'L-HALK BAHSİ
49-AHDS-İ ENBİY ALEYHİM'S-SALT VE'S-SELM BAHSİ
50-İBRET-MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51-KİTB'L-MENKIB
52-KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53-HUZA KISSASI
54-EB ZERR-İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55-PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56-PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L-ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57-İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58-AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59-EB BEKR ES-SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60-MER İBN-İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61-OSMN İBN-İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62-AL İBN-İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63-ZBEYR İBN-İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64-TALHA RADİYA'LLHU ANH
65-SA'D İBN-İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66-PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L-S
67-ZEYD İBN-İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68-ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69-AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70-EB UBEYDE İBN-İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71-HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72-ABDULLH İBN-İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73-HLİD İBN-İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74-SLİM İBN-İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75-İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76-MENKIB-I ENSR BAHSİ
77-RESL-İ EKREM'İN HAZRET-İ HADCE İLE İZDİVCI
78-MEB'AS'N-NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79-İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80-RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81-MEGZ BAHSİ
82-BYK BEDİR GAZSI
83-BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84-UHUD GAZSI
85-AHZB VE HENDEK HARBİ
86-BEN KURAYZA SEFERİ
87-HAYBER GAZSI
88-MRET'L-KAZ'
89-MTE GAZSI
90-MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91-HUNEYN SEFERİ
92-Z'L-HALASA GAZSI
93-SEYF'L-BAHR GAZSI
94-RESL-İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95-HACCET'L-VED'
96-TEBK GAZSI
97-PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98-NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99-KUR'N-I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100-EN'M SRESİ YETLERİ
101-KUR'N-I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102-NİKH BAHSİ
103-TEADDD ZEVCE BAHSİ
104-KİTB'TALK
105-NAFAKA BAHSİ
106-TAM BAHSİ
107-AKİKA BAHSİ
108-ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109-SAYD'L-BAHR=DENİZ AVI
110-KİTB'L-ADH
111-KİTAB'L-EŞRİBE
112-KİTAB'L-MERZ
113-KİTB'T-TIB
114-KİTB'L-LİBS
115-KİTB'L-EDEB
116-KİTB'L-LİBS;KİTB'L-EDEB
117-KİTB'L-İSTİ'ZN
118-KİTB'L-KADER
119-KİTB'L-EYMN
120-KİTB'L-KEFFRT
121-KİTB'L-FARİZ
122-KİTB'L-HUDD
123-KİTB'L-MUHRİBN
124-KİTB'D-DİYYT
125-R'Y TA'BRİ BAHSİ
126-KİTB'L-FİTEN
127-KİTB'L-AHKM
128-KİTB'D-DA'AVT
129-KİTB'R-RİKAK
130-KİTB'T-TEMENN
ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
         Bu blmde toplam 6 Hadisi Şerif var.
Konu: Okla Av (2)
Başlık: Meşhr Htem-i T'nin Oğlu Adiy Radiya'llhu Anh'in Ok Avı İle Kelb Avı Hakkındaki Suli Ve Resl-i Ekrem'in Cevbına Dir Hads-i Şerfi
Ravi: Adiyy İbn-i Htim (4)
Hadis:

Rivyete gre şyle demiştir: Ben bir kere Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'e Mi'rz avı (nın hkm) n sordum. Resl-i Ekrem: Okun sivri tarafı dokunan avı ye! Okun enli tarafı dokunan avı yeme! nk okun enli tarafiyle vurulan av vekizdir. (sopa ile vurulmuştur, haramdır) buyurdu. Reslu'llah'a kelbin avının hkmn de sordum. Resl-i Ekrem şyle cevab verdi: Kelbin senin iin tuttuğu (ve muhfaza ettiği) avı ye! nk kelbin avı yakalayıp tutması şer' kesimdir. Eğer kelbin avı yaralayıp ldrmş ise ve kendi kpeğinin vey kpeklerinin yanında başka bir kpek de bulursan, ve bu cihetle yabancı kpeğin kendi kpeğin ile birlikte avı yakalayıp ldrmş olmasından endşelenirsen bu halde o avı yeme! nk sen ava salıverirken ektiğin Besmele kendi kpeğine ittir, başka kpek iin değildir.

Hadis No: 1873

Konu: Ehl-i Kitabın Kabını Kullanmak;kpekle Av;okla Av
Başlık: Ehl-i Kitb'ın Yemek Kapları Ve Okla, Muallem Ve Gayr-i Muallem Kelblerle Yapılan Avın Hkmlerine Dir Eb Sa'lebe Radiya'llhu Anh'in Sulleri Ve Resl-i Ekrem'in Cevaplarına Dir Hads-i Şerf
Ravi: Eb Sa'lebet'l-huşen
Hadis:

Şyle rivyet olunmuştur. Mşrn-ileyh demiştir ki, ben bir kere Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'e: -Y Nebiyya'llah! Biz Ehl-i Kitap bir kavmin diyrında (Şam'da) bulunuyoruz. Biz Mslmanlar bunların kaplarını kullanıp iinde yemek yiyebilir miyiz? Yine byle Y Nebiyya'llah, biz bir av shasında bulunuyoruz, yayımızla, okumuzla ve gayr-i mu'allem, mu'allem av kpeğimizle av avlaya bilir miyiz? Bizim iin iyi ve doğru nedir? diye sordum. Resl-i Ekrem şyle cevab verdi: - Ehl-i Kitab evnsine dir sulinin cevbı şyledir: Eğer siz Ehl-i Kitb'ın evnsinden başka yemek kabı bulursanız onların kaplarından yemeyiniz! Eğer onların kabından başka bulamazsanız Ehl-i Kitb'ın kabını yıkayıp onun iinde yersiniz! (Av mes'elesine gelince:) Ey Eb Sa'lebe yayınla, okunla Allah adını anarak avlarsan onu ye! Allah adını anarak mu'allem kelbinde avladığın avın etini de ye! Gayr-i mu'allem kelbinde avladığında avı (diri iken) yetişib boğazlarsan onu da ye!

Hadis No: 1874

Konu: Sapanla Taş Atmak
Başlık: Sapan Taşı İle Av Avlamanın Hurmeti Hakkında Abdullh İbn-i Mugaffel Radiya'llhu Anh Hadsi
Ravi: Abdullah İbn-i Mugaffel
Hadis:

Rivyete gre, mşrn-ileyh bir kimsenin sapan ile fiske taşı attığını grmekle ona: Byle taş atma! İyi bil ki Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem sapan ile taş atmaktan (mmetini) men etti. -Yhut sapanla taş atmayı irkin grd- demiştir. Rv İbn-i Mugaffel (rivyetine devm ederek:) Şphesiz ki bu sapan taşıyle ne av avlanır, ne de dşman paralanır ve ldrlr. Ancak bu taş diş kırar, gz ıkarır! demiştir. Abdullah İbn-i Mugaffel bir zaman sonra yine sapanla taş attığını grmş de ona: Be adam ben sana Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'in sapan taşı atılmasını nehyettiğini, yhut bu atışı irkin grdğn hikye ettim. Sen hl atmağa devm ediyorsun. Artık sana bundan sonra edeb sz sylemem demiştir.

Hadis No: 1875

Konu: Kpek Bulunan Evler;ss Kpeği Bulundurmak
Başlık: Davar Ve Av Kpeklerinden Başka Kpek Edinmemek Hkmne Dir Abdullh İbn-i mer Radiya'llhu Anh Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem'den şyle buyurdu(ğunu işittim), dediği rivyet olunmuştur: Her kim koyun ve av kpeği olmıyarak (eylence nev'inden) kpek edinir (evinde muhfaza eder) se o kimsenin her gn işlediği hayrın sevbından iki kırat eksilir.

Hadis No: 1876

Konu: Okla Av (2)
Başlık: Av Vurulduktan Bir Vey İki Gn Sonra Bulunursa, Bunun Hkmne Dir Adiy İbn-i Htim Radiya'llhu Anh Hadsi
Ravi: Adiyy İbn-i Htim (4)
Hadis:

Adiyy İbn-i Hatim radiya'llahu anh'in hadsi yakında az nce geti. (Buradaki) şu rivyette şunu ziyde etmiştir: Ey Adiyy, ava ok atıp da avı bir, yhut iki gn sonra -avın zerinde kendi okunun vurumundan başka hi bir yara eseri bulunmazsa avın etini ye! Eğer av vurulduktan sonra suya dşmşse onu yeme.

Hadis No: 1877

Konu: ekirge Yemek
Başlık: ekirge Yemek Hall Olduğuna Dir İbn-i Eb Evf Radiya'llhu Anh Hadsi
Ravi: Abdullh İbn-i Eb Evf (10)
Hadis:

Biz, Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem ile berber yedi, yhud altı muhrebede (gazda) bulunduk, onunla berber ekirge yedik dediği rivyet olunmuştur.

Hadis No: 1878

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı