Sahih-i Buhari
1-TECRD'İN METNİ
2-KİTB'L-MN
3-KİTB'L-İLİM
4-KİTB'L-VUD'
5-KİTB'L-GUSL
6-KİTB'L-HAYZ
7-KİTB'T-TEYEMMM
8-KİTBU'S-SALT
9-KİTBU MEVKTİ'S-SALT
10-BBU BED'İ'L-EZN
11-CUM'A BAHSİ
12-SALT-İ HAVF BAHSİ
13-İYDEYN BAHSİ
14-VİTİR BAHSİ
15-İSTİSK BAHSİ
16-KSF BAHSİ
17-SCD-I KUR'N BAHSİ
18-TAKSR-İ SALT BAHSİ
19-TEHECCD BAHSİ
20-TERVİH NAMAZI
21-İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22-MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23-SEYYİD'L-MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24-NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25-NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26-CENZE BAHSİ
27-KİTB'Z-ZEKT
28-SADAKA-İ FITIR BAHSİ
29-KİTB'L-HAC
30-EBVB'L-MRE
31-EBVB'L-MUHSAR
32-CEZ-İ SAYD BBI
33-FAZİL-İ MEDNE
34-KİTB'S-SAVM
35-TERVH NAMAZI
36-KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37-MESCİDLERDE İ'TİKF
38-KİTB'L-BY'
39-İHTİKRIN ZEMMİ
40-HİBE BAHSİ
41-MENHA FASLI
42-ŞAHDET BAHSİ
43-SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44-ŞARTLAR BAHSİ
45-VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46-CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47-HR'L-YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48-BED'L-HALK BAHSİ
49-AHDS-İ ENBİY ALEYHİM'S-SALT VE'S-SELM BAHSİ
50-İBRET-MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51-KİTB'L-MENKIB
52-KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53-HUZA KISSASI
54-EB ZERR-İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55-PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56-PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L-ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57-İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58-AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59-EB BEKR ES-SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60-MER İBN-İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61-OSMN İBN-İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62-AL İBN-İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63-ZBEYR İBN-İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64-TALHA RADİYA'LLHU ANH
65-SA'D İBN-İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66-PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L-S
67-ZEYD İBN-İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68-ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69-AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70-EB UBEYDE İBN-İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71-HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72-ABDULLH İBN-İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73-HLİD İBN-İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74-SLİM İBN-İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75-İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76-MENKIB-I ENSR BAHSİ
77-RESL-İ EKREM'İN HAZRET-İ HADCE İLE İZDİVCI
78-MEB'AS'N-NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79-İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80-RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81-MEGZ BAHSİ
82-BYK BEDİR GAZSI
83-BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84-UHUD GAZSI
85-AHZB VE HENDEK HARBİ
86-BEN KURAYZA SEFERİ
87-HAYBER GAZSI
88-MRET'L-KAZ'
89-MTE GAZSI
90-MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91-HUNEYN SEFERİ
92-Z'L-HALASA GAZSI
93-SEYF'L-BAHR GAZSI
94-RESL-İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95-HACCET'L-VED'
96-TEBK GAZSI
97-PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98-NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99-KUR'N-I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100-EN'M SRESİ YETLERİ
101-KUR'N-I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102-NİKH BAHSİ
103-TEADDD ZEVCE BAHSİ
104-KİTB'TALK
105-NAFAKA BAHSİ
106-TAM BAHSİ
107-AKİKA BAHSİ
108-ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109-SAYD'L-BAHR=DENİZ AVI
110-KİTB'L-ADH
111-KİTAB'L-EŞRİBE
112-KİTAB'L-MERZ
113-KİTB'T-TIB
114-KİTB'L-LİBS
115-KİTB'L-EDEB
116-KİTB'L-LİBS;KİTB'L-EDEB
117-KİTB'L-İSTİ'ZN
118-KİTB'L-KADER
119-KİTB'L-EYMN
120-KİTB'L-KEFFRT
121-KİTB'L-FARİZ
122-KİTB'L-HUDD
123-KİTB'L-MUHRİBN
124-KİTB'D-DİYYT
125-R'Y TA'BRİ BAHSİ
126-KİTB'L-FİTEN
127-KİTB'L-AHKM
128-KİTB'D-DA'AVT
129-KİTB'R-RİKAK
130-KİTB'T-TEMENN
KİTB'L-LİBS
         Bu blmde toplam 22 Hadisi Şerif var.
Konu: Hz. Peygamber'in Elbisesi (3)
Başlık: Libs Hakkındaki Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Rivyete gre, Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem, izr (denilen libs) ın iki topuktan aşağı sarkanı ateştedir, buyurmuştur.

Hadis No: 1942

Konu: Hz. Peygamber'in Elbisesi (3)
Başlık: Resl-i Ekrem'in En Sevdiği Libs, Hiber Yni Brd-i Yemn Denilen Pamuktan Vey Ketenden Nesc Olunan Kumaştan İdi, Melindeki Enes İbn-i Mlik Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Rivyete gre, Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem veft ettiğinde (beyaz) brd-i yemn ile rtlmş (kefenlenmiş) di.

Hadis No: 1944

Konu: Kadınlaşan Erkekler;m'min Cennete Girer
Başlık: Eb Zerr-i Gıfr Radiya'llhu Anh'in Resl-i Ekrem'i Bir Ziyretinde Beyaz Bir Libs rtnerek Uyur Bulduğuna Dir Rivyeti
Ravi: Eb Zerr-i Gıfr (11)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Bir kere Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem (i ziyret)e gelmiştim Reslu'llah, zerinde beyaz bir rt bulunduğu halde uyuyordu. (Dndm) sonra yine geldim. Bu def'a uyanmıştı. (Mshabet esnsında) Resl-i Ekrem : - L ilhe illa'llah, deyip sonra bu ikrr ve mn zerine veft eden hi bir kul yoktur, muhakkak o kul, Cennet'e dhil olacaktır, buyurdu . Ben : - O kul zin etse, sirkat etse de mi? Diye sordum. O : - Zin etse de, sirkat etse de (tevbe ve nedmet ederse), buyurdu. Ben (hayret ederek): - Zin etse de, sirkat etmiş olsa da mı? Diye (tekrar) sordum. O: - Zin etse de, sirkat etse de, buyurdu. Ben (nc def'a): - Zin etse de, sirkat etse de mi? Diye sordum. Resl-i Ekrem: - Evet, Eb Zerr'in burnu toprakta srtlmesine rağmen o kul zin etse de, sirkat etmiş olsa da (Cennet'e girecektir) buyurdu. Rv (Ebu'l-Esved der ki): Eb Zerr bu hadsi her rivyet ettiğinde: Eb Zerr'in burnu toprakta srtlmesine rağmen, der idi.

Hadis No: 1945

Konu: İpekli Elbise Giymek (6)
Başlık: İpekli Kumaştan Ma'ml Elbse Giymekten Resl-i Ekrem'in Nehyettiğine Dir Hazret-i mer Hadsi
Ravi: mer B. El-hattb (32)
Hadis:

Rivyete gre, Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem Harirden (hlis ipek elbse geymekten) nehyetmiştir. Yalnız -paş parmağı yanındaki iki parmağiyle (şahdet ve orta parmaklariyle) işret ederek- şu kadarı mstesn demiştir. (Rv Eb Osmn Nehd der ki:) Reslu'llah bu işretiyle (libsının iki parmak mikdrı ipek) almetlerini (ve bu mikdrın menh olmadığını) kasdetmiştir.

Hadis No: 1946

Konu: İpekli Elbise Giymek (6)
Başlık: Hazret-i mer'in Rivyet Ettiği dnyda İpekli Elbse Giyen hrette Giyemez Hadsi
Ravi: mer B. El-hattb (32)
Hadis:

Rivyete gre, Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem: Her kim dnyda harr libs giyerse, hirette giyemez, buyurmuştur:

Hadis No: 1947

Konu: Altın Ve Gmş Kap Kullanmak;ipekli Elbise Giymek
Başlık: Resl-i Ekrem'in -altın, Gmş Kaptan Su İmek Ve Yemek Yemeden, İpekli Elbse Giymekten Ve zerine Oturmaktan- Men' Ettiğine Dir Huzeyfe Radiya'llhu Anh Hadsi
Ravi: Huzeyfe B. El-yemn (15)
Hadis:

Rivyete gre, mşrn-ileyh şyle demiştir: Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem bizi şunlardan nehyetti: Altın, gmş kap iinde su ve meşrbat imekten ve byle kap iinde yemek yemekten, harr ve dbc elbse giymekten, ve byle ikpekli kumaş zerine oturmaktan.

Hadis No: 1948

Konu: Sslenmek İin Boyanmak
Başlık: Resl-i Ekrem'in: Kişinin Sslenmek İin Yzne Boya Srmesini, Menettiğine Dir Enes İbn-i Malik Hadisi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem: Kişinin (sslenmek ve neş'elenmek iin vcdne) z'fern (safran) srnmesini nehyetti dediği rivyet olunmuştur.

Hadis No: 1949

Konu: Hz. Peygamber'in Pabuları (2)
Başlık: Resl-i Ekrem Tek Ayakkabı Giymekten Men' Ederdi. İptid Sağ Ayakkabı Giyilmesini Emrederdi (3)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Rivyete gre, (Rv Eb Mesleme Sa'd tarafından) Enes İbn-i Mlik'e: - Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem ayağındaki iki ayakkabı ile namaz kılar mı idi? Diye soruldu. O da: - Evet, diye tasdik etmiştir.

Hadis No: 1950

Konu: Tek Ayakkabı İle Gezmek
Başlık: Resl-i Ekrem Tek Ayakkabı Giymekten Men' Ederdi. İptid Sağ Ayakkabı Giyilmesini Emrederdi (3)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Rivyete gre, Reslu'lalh Salla'llahu aleyhi ve sellem şyle buyurmuştur: Sakın sizin biriniz bir ayakkabı ile (herkesin gz nnde) gezmesin. Y ikisini birden ıkarsın (ıplak gezsin), yhut ikisini de giysin (giyimli gezsin).

Hadis No: 1951

Konu: Ayakkabı Giyerken Sağdan Başlamak;sağdan Başlamak
Başlık: Resl-i Ekrem Tek Ayakkabı Giymekten Men' Ederdi. İptid Sağ Ayakkabı Giyilmesini Emrederdi (3)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Rivyete gre, Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem şyle buyurmuştur: Sizin biriniz ayakkabısını giyeceği zaman, sağ ayağı ile başlasın, ıkaracağı zaman da sol ayağıyle ıkarmağa başlasın. Bu sretle sağ ayak, giyilen iki ayağın n, ıkarılan iki ayağın da sonu olsun.

Hadis No: 1952

Konu: Hz. Peygamber'in Mhr (2)
Başlık: Resl-i Ekrem'in (muhammed Res'lullh) Yazılı Mhr
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Rivyete gre, Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem, gmşten yzk bir mhr edinmişti, zerine de Muhammed Reslu'llah ('l-i unvnını) nakşettirmişti. Bunun zerine Reslu'llah: Hi kimse (ben hayatta iken) bu yazıyı yzğne nakş ve taklt etmesin, buyurdu.

Hadis No: 1953

Konu: Erkekleşen Kadınlar
Başlık: Kadınlaşan Erkeklere Ve Erkekleşen Kadınlara Resl-i Ekrem'in L'net Ettiğine Dir Abdullh İbn-i Abbs Radiya'llhu Anh Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem erkeklerden kadınlaşanlara, kadınlardan da erkekleşenlere l'net etti (ilendi). Ve: Bu makule kimseleri evinizden kovunuz, buyurdu. İbn-i Abbs der ki: Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem falanı ıkardı, mer de filnı ıkardı.

Hadis No: 1954

Konu: Mşriklere Benzememek;sakal Bıyık Traşı
Başlık: Ey M'minler! Mşriklere Her Trl Hal Ve Hareketinizde Muhlefet Ediniz! Melindeki Abdullh İbn-i mer Radiya'llhu Anh Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Mşriklere (her bal ve hareketinizde) muhlefet ediniz (ve benzemeyiniz.) Sakallarınızı bırakınız, bıyıklarınızı da iyice ve derince kesiniz! buyurduğu rivyet olunmuştur.

Hadis No: 1955

Konu: Sakal Boyamak
Başlık: Yahdlere Ve Hırıstiyanlara Da Muhlefet Ediniz! Melindeki Eb Hreyre Radiya'llhu Anh Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Ashab'ım yahdler, hıristiyanlar sakallarını boyamazlar, siz onlara muhlefet ediniz (kına ile boyayınız!) buyurduğu rivyet olunmuştur:

Hadis No: 1956

Konu: Hz. Peygamber'in Şemili (vasıfları);şemil-i Şerfe (15)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Mbrek Saı Ne Kısa Ve Kıvırcık, Ne De İki Kulağı Arasına Ve Boynuna Sarkık Uzundu, İkisi Arası Mu'tedil İdi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

(Reslu'llah'ı vasfederken) şyle dediği rivyet olunmuştur: Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem'in (mbrek) saı ne kısa ve kıvırcık, ne de iki kulağı arasına ve boynuna sarkık, uzun olmayıp ikisinin arası mu'tedil idi.

Hadis No: 1957

Konu: Hz. Peygamber'in Şemili (vasıfları);şemil-i Şerfe (15)
Başlık: Resl-i Ekrem'in İki Eli Ve İki Ayağı Dolgun Ve Tombul İdi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle vasfettiği rivyet olunmuştur: Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem'in iki eli, iki ayağı kalındı. Ben ne ondan nce, ne de sonra (gzellikte bir benzerini) grmedim. Reslu'llah'ın iki avucu (hılkaten ve sreten) aıktı.

Hadis No: 1958

Konu: ocuk Saını Yarım Kesme
Başlık: ocuklarının Başlarını Tıraş Edip Alnında Perem Denilen Sa Bırakmaktan Nehye Dir Abdullh İbn-i mer Hadsi, Ya Tamam Tıraş Edilir, Yhut Sa Tammiyle Bırakılır
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'in ocuk başının bir kısım saını tıraş edip bir kısmının bırakılmasını nehyettiğini işittim, dediği rivyet olunmuştur:

Hadis No: 1959

Konu: Gzel Koku Srnmek (3)
Başlık: Hazret-i işe, Resl-i Ekrem'in Saıan En Sevdiği Gzel Kokuları Srdğn Rivyet Ediyor
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Ben Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'i hoşlandığı en gzel koku ile kokulardım. Hatt aldığım koku onun başında ve sakalında parlayıp şakıdığını grnceye kadar devm ederdim.

Hadis No: 1960

Konu: Gzel Koku Srnmek (3)
Başlık: Resl-i Ekrem'e Hediye Edilen Gzel Kokuyu Reddetmediğine Dir Enes Radiya'llhu Anh Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem (kendisine hediye olunan) hoş kokuyu reddetmezdi, dediği rivyet olunmuştur.

Hadis No: 1961

Konu: Gzel Koku Srnmek (3)
Başlık: Haccet'l-ved'da İhramdan ıktığında Ve İhramlanmak Sırasında Resl-i Ekrem'e Koku Srdğne Dir Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Haccet'l-ved'da, ben Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'i ihramdan ıktığında ve ihramlanmak murad ettiğinde tty (denilen gzel koku) ile kokulardım.

Hadis No: 1962

Konu: Resim Yapmak
Başlık: Resme Ve Tersme Dir Rivyetler
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Rivyete gre, Reslullah Salla'llahu aleyhi ve sellem şyle buyurmuştur: Şu sretleri yapanlar yok mu? İşte onlar, kıymet gnnde: Haydi yaptığınız sretlere can veriniz! Diye azb olunacaklardır.

Hadis No: 1963

Konu: -
Başlık: Bu Hussa Dir Eb Hreyre Radiya'llhu Anh'in Mhim Bir Rivyeti
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'in Allahu Tel şyle buyurdu, dediğini işittim, dediği- rivyet olunmuştur: Allah buyurmuştur ki: Benim yarattığım gibi yaratmağa savaşana kişiden daha zlim kim vardır? Haydi: Onlar (lezzetli ve gıd hassası yerinde) bir habbe yaratsınlar ve byle bir zerre vcde getirsinler! (Ne gezer). Bu hadsin bir rivyet tarkında da: Haydi bir arpa tnesi yaratsınlar! Cmlesi ziyde edilmiştir.

Hadis No: 1964

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı