Sahih-i Buhari
1-TECRD'İN METNİ
2-KİTB'L-MN
3-KİTB'L-İLİM
4-KİTB'L-VUD'
5-KİTB'L-GUSL
6-KİTB'L-HAYZ
7-KİTB'T-TEYEMMM
8-KİTBU'S-SALT
9-KİTBU MEVKTİ'S-SALT
10-BBU BED'İ'L-EZN
11-CUM'A BAHSİ
12-SALT-İ HAVF BAHSİ
13-İYDEYN BAHSİ
14-VİTİR BAHSİ
15-İSTİSK BAHSİ
16-KSF BAHSİ
17-SCD-I KUR'N BAHSİ
18-TAKSR-İ SALT BAHSİ
19-TEHECCD BAHSİ
20-TERVİH NAMAZI
21-İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22-MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23-SEYYİD'L-MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24-NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25-NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26-CENZE BAHSİ
27-KİTB'Z-ZEKT
28-SADAKA-İ FITIR BAHSİ
29-KİTB'L-HAC
30-EBVB'L-MRE
31-EBVB'L-MUHSAR
32-CEZ-İ SAYD BBI
33-FAZİL-İ MEDNE
34-KİTB'S-SAVM
35-TERVH NAMAZI
36-KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37-MESCİDLERDE İ'TİKF
38-KİTB'L-BY'
39-İHTİKRIN ZEMMİ
40-HİBE BAHSİ
41-MENHA FASLI
42-ŞAHDET BAHSİ
43-SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44-ŞARTLAR BAHSİ
45-VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46-CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47-HR'L-YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48-BED'L-HALK BAHSİ
49-AHDS-İ ENBİY ALEYHİM'S-SALT VE'S-SELM BAHSİ
50-İBRET-MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51-KİTB'L-MENKIB
52-KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53-HUZA KISSASI
54-EB ZERR-İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55-PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56-PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L-ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57-İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58-AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59-EB BEKR ES-SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60-MER İBN-İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61-OSMN İBN-İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62-AL İBN-İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63-ZBEYR İBN-İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64-TALHA RADİYA'LLHU ANH
65-SA'D İBN-İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66-PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L-S
67-ZEYD İBN-İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68-ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69-AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70-EB UBEYDE İBN-İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71-HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72-ABDULLH İBN-İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73-HLİD İBN-İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74-SLİM İBN-İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75-İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76-MENKIB-I ENSR BAHSİ
77-RESL-İ EKREM'İN HAZRET-İ HADCE İLE İZDİVCI
78-MEB'AS'N-NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79-İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80-RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81-MEGZ BAHSİ
82-BYK BEDİR GAZSI
83-BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84-UHUD GAZSI
85-AHZB VE HENDEK HARBİ
86-BEN KURAYZA SEFERİ
87-HAYBER GAZSI
88-MRET'L-KAZ'
89-MTE GAZSI
90-MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91-HUNEYN SEFERİ
92-Z'L-HALASA GAZSI
93-SEYF'L-BAHR GAZSI
94-RESL-İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95-HACCET'L-VED'
96-TEBK GAZSI
97-PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98-NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99-KUR'N-I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100-EN'M SRESİ YETLERİ
101-KUR'N-I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102-NİKH BAHSİ
103-TEADDD ZEVCE BAHSİ
104-KİTB'TALK
105-NAFAKA BAHSİ
106-TAM BAHSİ
107-AKİKA BAHSİ
108-ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109-SAYD'L-BAHR=DENİZ AVI
110-KİTB'L-ADH
111-KİTAB'L-EŞRİBE
112-KİTAB'L-MERZ
113-KİTB'T-TIB
114-KİTB'L-LİBS
115-KİTB'L-EDEB
116-KİTB'L-LİBS;KİTB'L-EDEB
117-KİTB'L-İSTİ'ZN
118-KİTB'L-KADER
119-KİTB'L-EYMN
120-KİTB'L-KEFFRT
121-KİTB'L-FARİZ
122-KİTB'L-HUDD
123-KİTB'L-MUHRİBN
124-KİTB'D-DİYYT
125-R'Y TA'BRİ BAHSİ
126-KİTB'L-FİTEN
127-KİTB'L-AHKM
128-KİTB'D-DA'AVT
129-KİTB'R-RİKAK
130-KİTB'T-TEMENN
KİTB'L-EYMN
         Bu blmde toplam 9 Hadisi Şerif var.
Konu: Emret;idarecilik (emret);mevkı Hırsı;yemin Keffreti
Başlık: Resl-i Ekrem'in Abdurrahmn İbn-i Semre'ye: Ey Abdrrahmn, Sakın Emret İsteme, Kimseden Riyset Talebinde Bulunma! Eğer Sen İsteyerek Riyset Verilirse, Vazfende Muvaffak Olamazsın. Eğer Sen İstemeden Verilirse, Kabl Et! Allah Yardım Eder, Melindeki Hadsi
Ravi: Abdrrahmn İbn-i Semre
Hadis:

Rivyete gre, mşrn-ileyh demiştir ki: Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem bana bir kere şyle ğd verdi: Ey Abdurrahmn İbn-i Semre! Sakın Emir olmak isteme, (kimseden riyset talebinde bulunma). Eğer sen isteyerek sana emret ve riyset verilirse istediğin şey ile (yalnız) bırakılırsın (Allah'ın inyetine mazhar olmazsın). Eğer emret ve riyset, sen istemeden tevch olunursa (Allah tarafından) yardım olunursun, (gzel idre edersin). Bir de, ey Abdrrahmn! Sen bir şeye yemn edib de başkasını ondan daha hayırlı grdğnde yemninden keffret verib o hayırlı olan işi işle.

Hadis No: 2067

Konu: Yemin Keffreti
Başlık: Bir Hutbesinde Resl-i Ekrem: Vallhi Sizin Birinizin ilesi Aleyhinde Ettiği Yemninde Isrr Etmesi, Yemnini Bozup Allh'ın Emrettiği Keffreti Vermesinden Daha Gnahtır, Buyurmuştur
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Rivyete gre, Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem: (Biz Mslmanlar dnydaki mmetlerin) sonuyuz, kıymet gnnde nyz, buyurmuştur: Vallahi, sizin biriniz ilesi aleyhinde (yemn edib de) yemninde inad ve isrr etmesi (yemnini bozub) Allah'ın farz kıldığı keffreti vermesinden gnahkrdır.

Hadis No: 2068

Konu: Hz. Peygamber'i Sevmek (3)
Başlık: Bir Kere Resl-i Ekrem Hazret-i mer'in Elini Tutarak y mer, Ben Sana Haytından Daha Sevimli Olmadıka mnın Kemle Ermez! Buyurmuş, mer De: Y Resla'llh, Sen Haytımdan Sevimlisin, Demiş
Ravi: Abdullah İbn-i Hişm (2)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Biz bir kere Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem ile berber bulunuyorduk. Reslu'llah, mer'in elini tutmuştu. mer: - Y Resla'llah! Sen bana muhakkak ki her şeyden ok sevimlisin, ancak canımdan değil dedi. Resl-i Ekrem: - Hayır (yle syleme) haytım yed-i kudretinde olan Allah'a yemn ederim ki, ben sana haytından daha sevimli olmadıka (mnın kemle ermez) buyurdu. Bunun zerine mer: - yle ise, şu anda y Resla'llah! Muhakkak ki, Sen canımdan da sevimlisin dedi. Resl-i Ekrem de: - Şimdi y mer! mnın kemle erdi! buyurdu.

Hadis No: 2069

Konu: Fakirin Hakkını Vermeyen Zenginler (2)
Başlık: Zekt Vermiyen Zenginlerin Cez Ve Husranları Hakkında Eb Zerr-i Gıfr Radiya'llhu Anh Hadsi Ve Resl-i Ekrem'in Yemn Sreti
Ravi: Eb Zerr-i Gıfr (11)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Ben bir kere Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'in huzruna vardım, o sırada Hazret-i Reslu'llah K'be'nin glgesinde: - K'be'nin Rabbi'ne yemn ederim ki, muhakkak onlar ok hsranda (ve ziyanda) dırlar, K'be'nin Rabbi'ne yemn ederim ki, muhakkak onlar ok hsrandadırlar, buyuruyordu. Ben (Kendi kendime): Hlim, şnım nedir ki, acab Reslu'llah bende hsrnı mcıb (uygunsuz) bir şey mi grd; benim hal ve şnım ne olabilir ki? diyordum. Reslu'llah bu sz (tekrarlayıb) sylerken ben de yanına oturdum. Susmağa da muktedir olamayıb Allah'ın irdesi beni kaplayarak: - Y Resla'llah! Babam ve anam sana kurban olsun. Bu hsranda (ve byk ziyanda) olanlar kimlerdir? Diye sordum. Resl-i Ekrem: - Dnylığı ok olan (zengin) lerdir. Fakat bunlardan (malının zektını) şyle (nndeki), şyle (sağındaki), şyle (solundaki) fakirlere verenler mstesn, buyurdu.

Hadis No: 2070

Konu: ocuğu Kendinden nce lenler
Başlık: ocuğu len Birine Cehennem Ateşi İsabet Etmez Hakkında Eb Hreyre Radiya'llhu Anh Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğu rivyet olunmuştur: Mslmanlardan ocuğu len bir kişiye Cehennem ateşi isbet etmez; meğer ki Allah'ın andı yerini bulacak kadar ola, (bu srette hafif isbet eder).

Hadis No: 2071

Konu: M'minlerin İlerinden Geirdiklerinden Sorumlu Tutulmayacakları (2)
Başlık: mmetimin Gnlne Gelen Nefsn Temylleri İşlemedike Veya Sylemedike Allah Affedecektir, Hakkında Eb Hreyre Radiya'llhu Anh Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Rivyete gre, Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem şyle buyurmuştur: mmetimin gnlne gelen (nefsn) temylleri -(fi'ilen) işlemedike, yhut (diliyle) sylemedike- Allah affedecektir.

Hadis No: 2072

Konu: Adak (nezir);nezir (3)
Başlık: Kim Ki, Allh'a İtat Etmeyi Nezrederse İtat Etsin, Allh'a Karşı Ma'sıyeti Nezrederse Sakın s Olmasın! Melinde Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Rivyete gre, Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem şyle buyurmuştur: Her kim Allah'a ita'ati (mcib bir hayır ve ibdet) nezrederse ita'at etsin (nezrini yerine getirsin). Her kim de Allah'a karşı ma'sıyeti (mcib-i şer bir iş) nezrederse, Allaha 'si olmasın (nezrini yerine getirmesin).

Hadis No: 2073

Konu: Adak (nezir);nezir (3)
Başlık: Mteveffnın Adağını Oğlunun Kazsı Hakkında Sa'd İbn-i Ubde Radiya'llhu Anh Hadsi (2)
Ravi: Sa'd İbn-i 'bde
Hadis:

Rivyete gre, İbn-i 'Ubde: Anası hakkında bir nezri olduğunu fakat, adadığını yerine getirmeden anasının veft ettiğini Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem'e sormuş. Resl-i Ekrem de: Anası nmına o adağını kaz edib yerine getirmesini bildirmiştir.

Hadis No: 2074

Konu: Adak (nezir);nezir (3)
Başlık: Mteveffnın Adağını Oğlunun Kazsı Hakkında Sa'd İbn-i Ubde Radiya'llhu Anh Hadsi (2)
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Bir (cum'a gn) Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem hutbe rd ettiği sırada, bir kişinin ayakta durduğunu grd. Bu kişinin hlini sordu. Ashb: (Bu adam -Ashb'dan ve Ensr'dan-) Eb İsril'dir. Bu adam ayakta durmak, oturmamak, (gneşte durmak), glgelenmemek, sz sylememek (zere) oru tutmağı nezretmiştir, dediler. Resl-i Ekrem de: Bu adama syleyiniz, sylensin, glgelensin, otursun, orucunu da tamamlasın, buyurdu.

Hadis No: 2075

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı