Sahih-i Buhari
1-TECRD'İN METNİ
2-KİTB'L-MN
3-KİTB'L-İLİM
4-KİTB'L-VUD'
5-KİTB'L-GUSL
6-KİTB'L-HAYZ
7-KİTB'T-TEYEMMM
8-KİTBU'S-SALT
9-KİTBU MEVKTİ'S-SALT
10-BBU BED'İ'L-EZN
11-CUM'A BAHSİ
12-SALT-İ HAVF BAHSİ
13-İYDEYN BAHSİ
14-VİTİR BAHSİ
15-İSTİSK BAHSİ
16-KSF BAHSİ
17-SCD-I KUR'N BAHSİ
18-TAKSR-İ SALT BAHSİ
19-TEHECCD BAHSİ
20-TERVİH NAMAZI
21-İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22-MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23-SEYYİD'L-MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24-NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25-NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26-CENZE BAHSİ
27-KİTB'Z-ZEKT
28-SADAKA-İ FITIR BAHSİ
29-KİTB'L-HAC
30-EBVB'L-MRE
31-EBVB'L-MUHSAR
32-CEZ-İ SAYD BBI
33-FAZİL-İ MEDNE
34-KİTB'S-SAVM
35-TERVH NAMAZI
36-KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37-MESCİDLERDE İ'TİKF
38-KİTB'L-BY'
39-İHTİKRIN ZEMMİ
40-HİBE BAHSİ
41-MENHA FASLI
42-ŞAHDET BAHSİ
43-SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44-ŞARTLAR BAHSİ
45-VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46-CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47-HR'L-YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48-BED'L-HALK BAHSİ
49-AHDS-İ ENBİY ALEYHİM'S-SALT VE'S-SELM BAHSİ
50-İBRET-MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51-KİTB'L-MENKIB
52-KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53-HUZA KISSASI
54-EB ZERR-İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55-PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56-PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L-ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57-İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58-AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59-EB BEKR ES-SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60-MER İBN-İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61-OSMN İBN-İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62-AL İBN-İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63-ZBEYR İBN-İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64-TALHA RADİYA'LLHU ANH
65-SA'D İBN-İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66-PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L-S
67-ZEYD İBN-İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68-ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69-AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70-EB UBEYDE İBN-İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71-HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72-ABDULLH İBN-İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73-HLİD İBN-İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74-SLİM İBN-İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75-İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76-MENKIB-I ENSR BAHSİ
77-RESL-İ EKREM'İN HAZRET-İ HADCE İLE İZDİVCI
78-MEB'AS'N-NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79-İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80-RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81-MEGZ BAHSİ
82-BYK BEDİR GAZSI
83-BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84-UHUD GAZSI
85-AHZB VE HENDEK HARBİ
86-BEN KURAYZA SEFERİ
87-HAYBER GAZSI
88-MRET'L-KAZ'
89-MTE GAZSI
90-MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91-HUNEYN SEFERİ
92-Z'L-HALASA GAZSI
93-SEYF'L-BAHR GAZSI
94-RESL-İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95-HACCET'L-VED'
96-TEBK GAZSI
97-PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98-NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99-KUR'N-I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100-EN'M SRESİ YETLERİ
101-KUR'N-I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102-NİKH BAHSİ
103-TEADDD ZEVCE BAHSİ
104-KİTB'TALK
105-NAFAKA BAHSİ
106-TAM BAHSİ
107-AKİKA BAHSİ
108-ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109-SAYD'L-BAHR=DENİZ AVI
110-KİTB'L-ADH
111-KİTAB'L-EŞRİBE
112-KİTAB'L-MERZ
113-KİTB'T-TIB
114-KİTB'L-LİBS
115-KİTB'L-EDEB
116-KİTB'L-LİBS;KİTB'L-EDEB
117-KİTB'L-İSTİ'ZN
118-KİTB'L-KADER
119-KİTB'L-EYMN
120-KİTB'L-KEFFRT
121-KİTB'L-FARİZ
122-KİTB'L-HUDD
123-KİTB'L-MUHRİBN
124-KİTB'D-DİYYT
125-R'Y TA'BRİ BAHSİ
126-KİTB'L-FİTEN
127-KİTB'L-AHKM
128-KİTB'D-DA'AVT
129-KİTB'R-RİKAK
130-KİTB'T-TEMENN
R'Y TA'BRİ BAHSİ
         Bu blmde toplam 11 Hadisi Şerif var.
Konu: Ry (10)
Başlık: Gzel R'y Nbvvetin Kırk Altı Cz'nden Bir Parasıdır, Melindeki Enes Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Rivyete gre, Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem: Slih bir kişi (vey sliha bir kadın) tarafından grlen gzel r'y, nbvvetin kırk altı cz'nden bir cz'dr buyurmuştur.

Hadis No: 2101

Konu: Ry (10)
Başlık: (sevdiğiniz Bir R'y Grrseniz O, Allah Tarafından Bir Telkindir, Allh'a Hamd Ediniz...) Melindeki Eb Sa'd-i Hudr Hadsi
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Rivyete gre, Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğunu işittim, demiştir: Sizden biriniz sevdiği bir r'yyı grrse bilsin ki, o, Allah tarafından (telkin) dir. R'y shibi bu r'ysı zerine Allah'a hamdetsin ve başkasına da sylesin. Buna aykırı hoşlanmadığı bir r'y grdğnde de muhakkak ki, bu r'y da Şeytandandır. Bu halde de r'y shibi r'ysının şerrinden Allah'a sığınsın ve r'ysını kimseye sylemesin. Bu srette o r'y shibine, zarar vermez.

Hadis No: 2102

Konu: Ry (10)
Başlık: Mbeşşirt R'y-yı Slihadır, Melindeki Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğunu işittim, dediği rivyet olunmuştur: - Mbeşşirttan başka nbvvetten (ilhm alacak) bir şey kalmadı, buyurdu. Ashb: - Mbeşşirt nedir? Diye sorduklarında Resl-i Ekrem: - R'y-yı slihadır, buyurdu.

Hadis No: 2103

Konu: Hz. Peygamber'i Ryda Grmek (2)
Başlık: Her Kim Beni R'ysında Grrse, Uyanık Halde De Grr. nk Şeytan Bana Benzer Bir Srete Giremez, Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Her kim beni r'ysında grrse muhakkak o, uyanık bir halde de beni grecektir. nk şeytan bana benzer bir srete giremez buyurduğunu işittim, dediği rivyet olunmuştur.

Hadis No: 2104

Konu: Hz. Peygamber'i Ryda Grmek (2)
Başlık: Bu Hususta Eb Sa'd-i Hudr Radiya'llhu Anh'in Bir Rivyeti
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Her kim r'ysında beni grrse, muhakkak o, hak ve gerek olarak beni grmştr. nk şeytan benim şekil ve hilkatime giremez buyurduğu rivyet olunmuştur.

Hadis No: 2105

Konu: Kıbrıs Gzileri;ry
Başlık: İlk Deniz Seferi Hakkında Hazret-i Peygamber'in R'ysı İstanbul'un Fethine İşret Olunması
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem (st teyzesi olan) Milhan kızı mm-i Harm'ın ziyretine gelirdi. mm-i Harm, Ubde İbn-i Smit radiya'llahu anh'in nikhında idi. Bir gn Resl-i Ekrem yine ziyretine geldi. (St teyzesi) Resl-i Ekrem'e yemek yedirdi, ve başını taradı. Sonra Reslu'llah bir mddet uyudu. Sonra glmseyerek uyandı. mm-i Harm dedi ki: - Y Resla'llah! Seni ne gldryor, diye sordum. - R'ymda bana mmetimden bir kısım mchidlerin şu (gk) deniz ortasında -pdişahların tahtlarına kuruldukları gibi- gemilere (keml-i ihtişamla) binerek Allah yolunda deniz harbine gittikleri gsterildi de ona glyorum, buyurdu. mm-i Harm der ki: - Y Resla'llah! Beni de o (deniz) gazlerinden kılması iin Allah'a du' buyursanız, diye ric ettim. Reslu'llah da du' buyurdu. Sonra Reslu'llah başını yastığa koy(ub bir mddet daha uyu)du. Sonra yine glmseyerek uyandı. Bunun zerine yine ben: - Y Resla'llah! Seni ne gldryor? Diye sordum. Reslu'llah: - (Bu def'a da) nce dediği gibi (mmetimden bir kısım mchidlerin, pdişahların tahtlarına kuruldukları gibi kara nakliyelerine kurulup debdebeli bir kuvve-i klliye) Allah uğrunda (Kayser'in şehri Kostantiniyye'ye) gazya gittikleri gsterildi, buyurdu. mm-i Harm der ki: - Y Resla'llah! Bebi o (Kostantiniyye) gazlerinden kılması iin Allah'a du' buyursanız, diye ric ettim. Reslu'llah: - Hayır, sen nceki (deniz gazlerinden) sin, buyurdu. (Enes İbn-i Mlik der ki): mm-i Harm, Mu'viye İbn-i Eb Sfyn (ın Şam vliliği) zamnında deniz (gazsında gemiy)e binmişti (ve Mu'viye'nin kumandasındaki gazya iştirk etmişti). Fakat (Kıbrıs adasına) denizden ıkıldığı sırada mm-i Haram, bindirildiği katırdan dşerek gaz yolunda şehd olmuştur.

Hadis No: 2106

Konu: Aları Doyurmak;ry
Başlık: Tekrb-i Zaman Hadsi Ve M'minlerin Doğru R'yları Ve Bu Vak'a Hakkında'ki Hadis
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Rivyete gre, Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem şyle buyurmuştur: Zaman yaklaşınca (ve kinat son gnlerini yaşamağa başlayınca) m'minin r'ysı yalan ıkmaz; nk m'minin r'ysı nbvvetin kırk altı cz'nden bir cz'dr. Nbvvetten cz' olan şey ise yalan olamaz.

Hadis No: 2107

Konu: Ry (10)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Grdğ Bir R'ysını Medne Vebsının Chfe'ye Naklolunması İle Te'vl Buyurulması Ve Ayniyle Vuku Bulması
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Rivyete gre, Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem şyle buyurmuştur: R'ymda grdm ki, gy (Sdan'lı) siyah ve başı (nın saı) dağınık bir kadın Medne'den ıkarak t Mehyea'ya -ki, Cuhfe'dir- varıb karar kıldı. Ben bu r'ymı (Mstevl olan) Medne vebsının Mehyea'ya naklolunmasiyle ta'br ettim.

Hadis No: 2108

Konu: Duyulması Hoş Olmayan Haberleri Dinlemek (kulak Hırsızlığı);kulak Hırsızlığı;resim Yapmak;ry
Başlık: Uydurma R'y Ve Uhrev Cezsı Hakkında'ki Rivayet
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Rivyete gre, Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem şyle buyurmuştur: Her kim grmediği bir r'yyı grdm diye iddi ve isrr ederse (kıymet gnnde) ona iki şar (arpa) dnesinin biri birine dğmle(nip bağla)nması teklf ve hi bir zaman yapamıyacağı bu işle azb olunur. Her kim de bir cemiyetin duyulmasını hoşlanmadıkları bir haberini işitmeye alışırsa, onun iki kulağına kıymet gnnde kurşun dklr. Her kim de (z-hayt) bir sret resmederse, ona da: Haydi buna ruh fle (can ver) diye teklf olunarak azb olunur. Hlbuki o, hayat vermek kudretini hiz değildir.

Hadis No: 2109

Konu: Ry (10)
Başlık: Grmediği R'yyı Grdm İddia Etmek En Byk Yalan Olduğu
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Yalanlardan en byk yalan r'ysında grmediği şeyi iki gziyle grmek iddi'sıdır buyurduğu rivyet olunmuştur.

Hadis No: 2110

Konu: Ry (10)
Başlık: Bir Sahb'nin Uzun Bir R'ysı Ve Eb Bekir Sıddk'ın Huzru Sadette Ta'bri
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle bir r'y kıssası hikye ettiği rivyet olunmuştur: Bir kişi Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'e gelerek şyle dedi: - Y Resla'llah! Bir gece r'ymda (yerle gk arasında) bir bulut grdm ki (ondan yere) yağ, bal yağıyordu. Halkın da bu yağdan, baldan avu avu aldıklarını grdm. Kimi ok, kimi az topladı. Bu sırada yerden gğe bir ip uzandığını grdm. Ardısıra da grdm ki, y Resla'llah! Sen o ipi tutub yukarı (gğe doğru) ykseldin. Sonra o ipi başka bir kimse tuttu, o da ykseldi. Sonra başka bir kimse daha tutub bu (nc kimse) de ykseldi. Sonra (drdnc) birisi tuttu. Fakat bu def'a ip koptu. Sonra ip bağlanıp bitişti. Bunun zerine, Eb Bekir: Y Resla'llah! Babam, anam sana kurban olsun, vallahi beni bırakıp her halde msade ediniz de bu r'yyı ben ta'br edeyim, dedi. Resl-i Ekrem de: Haydi ta'br et! Diye izin vermekle Eb Bekir şyle yordu. - Bu ztın grdğ bulut İslm'dır. Ondan yağan yağ, bal Kur'n'dır. Onun halvetinden ok vey az (derece-i isti'datlarına gre mslmanlar) mstefd olacaklardır. Gkten yere erişen ip de zerinde bulunduğun hak ve adlet ipidir. Sen de onun tutuyorsun. Allah da Seni ykseltiyor. Sen'den sonra o hak ve adlet ipini başka birisi tutacak ve o iple ykselecek. Sonra başka birisi daha tutacak, o da ykselecek. Sonra bir kimse daha tutacak. Fakat ip kopacak, sonra onun iin bağlanıp o da ykselecek. Bu ta'brinin sonunda Eb Bekir: - Y Resla'llah! Babam, anam sana kurban olsun. Bana haber versen, bu ta'brimde isbet mi ettim, yoksa hat mı? Diye sordu. Resl-i Ekrem de: - Bzısında isbet, bzısında hat ettin, buyurdu. Eb Bekir: - Y Resla'llah! Hat ettiğim ciheti Allah rızsı iin bana haber versen, dedi. Resl-i Ekrem: - Allah adına and vererek isrr etme, buyurdu.

Hadis No: 2111

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı