Sahih-i Buhari
1-TECRD'İN METNİ
2-KİTB'L-MN
3-KİTB'L-İLİM
4-KİTB'L-VUD'
5-KİTB'L-GUSL
6-KİTB'L-HAYZ
7-KİTB'T-TEYEMMM
8-KİTBU'S-SALT
9-KİTBU MEVKTİ'S-SALT
10-BBU BED'İ'L-EZN
11-CUM'A BAHSİ
12-SALT-İ HAVF BAHSİ
13-İYDEYN BAHSİ
14-VİTİR BAHSİ
15-İSTİSK BAHSİ
16-KSF BAHSİ
17-SCD-I KUR'N BAHSİ
18-TAKSR-İ SALT BAHSİ
19-TEHECCD BAHSİ
20-TERVİH NAMAZI
21-İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22-MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23-SEYYİD'L-MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24-NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25-NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26-CENZE BAHSİ
27-KİTB'Z-ZEKT
28-SADAKA-İ FITIR BAHSİ
29-KİTB'L-HAC
30-EBVB'L-MRE
31-EBVB'L-MUHSAR
32-CEZ-İ SAYD BBI
33-FAZİL-İ MEDNE
34-KİTB'S-SAVM
35-TERVH NAMAZI
36-KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37-MESCİDLERDE İ'TİKF
38-KİTB'L-BY'
39-İHTİKRIN ZEMMİ
40-HİBE BAHSİ
41-MENHA FASLI
42-ŞAHDET BAHSİ
43-SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44-ŞARTLAR BAHSİ
45-VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46-CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47-HR'L-YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48-BED'L-HALK BAHSİ
49-AHDS-İ ENBİY ALEYHİM'S-SALT VE'S-SELM BAHSİ
50-İBRET-MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51-KİTB'L-MENKIB
52-KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53-HUZA KISSASI
54-EB ZERR-İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55-PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56-PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L-ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57-İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58-AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59-EB BEKR ES-SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60-MER İBN-İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61-OSMN İBN-İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62-AL İBN-İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63-ZBEYR İBN-İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64-TALHA RADİYA'LLHU ANH
65-SA'D İBN-İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66-PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L-S
67-ZEYD İBN-İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68-ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69-AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70-EB UBEYDE İBN-İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71-HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72-ABDULLH İBN-İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73-HLİD İBN-İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74-SLİM İBN-İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75-İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76-MENKIB-I ENSR BAHSİ
77-RESL-İ EKREM'İN HAZRET-İ HADCE İLE İZDİVCI
78-MEB'AS'N-NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79-İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80-RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81-MEGZ BAHSİ
82-BYK BEDİR GAZSI
83-BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84-UHUD GAZSI
85-AHZB VE HENDEK HARBİ
86-BEN KURAYZA SEFERİ
87-HAYBER GAZSI
88-MRET'L-KAZ'
89-MTE GAZSI
90-MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91-HUNEYN SEFERİ
92-Z'L-HALASA GAZSI
93-SEYF'L-BAHR GAZSI
94-RESL-İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95-HACCET'L-VED'
96-TEBK GAZSI
97-PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98-NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99-KUR'N-I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100-EN'M SRESİ YETLERİ
101-KUR'N-I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102-NİKH BAHSİ
103-TEADDD ZEVCE BAHSİ
104-KİTB'TALK
105-NAFAKA BAHSİ
106-TAM BAHSİ
107-AKİKA BAHSİ
108-ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109-SAYD'L-BAHR=DENİZ AVI
110-KİTB'L-ADH
111-KİTAB'L-EŞRİBE
112-KİTAB'L-MERZ
113-KİTB'T-TIB
114-KİTB'L-LİBS
115-KİTB'L-EDEB
116-KİTB'L-LİBS;KİTB'L-EDEB
117-KİTB'L-İSTİ'ZN
118-KİTB'L-KADER
119-KİTB'L-EYMN
120-KİTB'L-KEFFRT
121-KİTB'L-FARİZ
122-KİTB'L-HUDD
123-KİTB'L-MUHRİBN
124-KİTB'D-DİYYT
125-R'Y TA'BRİ BAHSİ
126-KİTB'L-FİTEN
127-KİTB'L-AHKM
128-KİTB'D-DA'AVT
129-KİTB'R-RİKAK
130-KİTB'T-TEMENN
KİTB'L-MN
         Bu blmde toplam 46 Hadisi Şerif var.
Konu: İslm Esasları;oru;zekt
Başlık: islm Beş Şey zerine Bin Olunmuştur Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: İslm beş şey zerine bin olunmuştur: Allh'dan başka ill olmadığına ve Muhammed'in (salla'llhu aleyhi ve sellem) Allh'ın Resl olduğuna Şahdet etmek, Namaz kılmak, Zekt vermek, Haccetmek, Ramazan orucunu tutmak.

Hadis No: 8

Konu: Hay (3)
Başlık: mnın Şu'beleri
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: mn altmış bu kadar şu'bedir. Hay da mnın bir şu'besidir.

Hadis No: 9

Konu: Gerek Mslman;muhcir
Başlık: Peygamber (s.a. Ve S.) İn Mslman Ve Muhcir'i Trifleri
Ravi: Abdullh B. Amr B. s (28)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Mslman, dilinden, elinden mslmanlar selmette kalan kimsedir. Muhcir de Allh'ın nehyettiğini terkedendir.

Hadis No: 10

Konu: Gerek Mslman
Başlık: Mslmanların Hangisi Efdaldir
Ravi: Eb Ms El-eş'ar (55)
Hadis:

Şyle demiştir: Y Resl'llh, mslmanların hangisi efdaldir? diye sul ettiler. Mslmanlar; dilinden elinden selmette kalandır. cevbını verdiler.

Hadis No: 11

Konu: Gerek Mslman;selmlaşmak;yoksulları Doyurmak
Başlık: İslm'ın Emrettiği Hasletlerin En Hayırlısının Hangisi Olduğu
Ravi: Abdullh B. Amr B. s (28)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'e biri: İslm'ın en hayırlısı hangisidir? diye sordu. İt'm-ı tam etmen ve tanıdığına, tanımadığına selm vermendir. cevbını verdiler.

Hadis No: 12

Konu: İlk Vahyin Gelişi;kendi İstediğini Başkaları İin De İstemek
Başlık: İslm'ın Emrettiği Hasletlerin En Hayırlısının Hangisi Olduğu;(kmil) mnın Şartları
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki: Hi biriniz, kendiniz iin arzu ettiğiniz kardeşiniz iin de arzu etmedikce mn etmiş olmaz.

Hadis No: 13

Konu: Hz. Peygamber'i Sevmek (3)
Başlık: Peygamber (s.a. Ve S.) E Sevgi (2)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Nefsim yed-i kudretinde olan Allhu Z'l-Cell'e kasem ederim ki hi biriniz ben ona pederinden de, evldından da daha sevgili olmadıkca mn etmiş olmaz.

Hadis No: 14

Konu: Hz. Peygamber'i Sevmek (3)
Başlık: Peygamber (s.a. Ve S.) E Sevgi (2)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Enes radiya'llhu anh'den de bldaki hads-i şerf rivyet edilmiş olup şu kadar ki sonunda Pederinden, evldından ve btn halkdan daha sevgili ziydesi vardır.

Hadis No: 15

Konu: Allah İin Sevmek;allah Sevgisi;hz. Peygamber'i Sevmek;kfre Dnmemek
Başlık: Halvet-i mnı Tatmanın Yolları
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Mkerrem salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kimde şey bulunursa halvet-i mnı tatmış olur. Allh ile Reslu'llh kendisine madlarından daha sevgili olmak; bir kimseyi sevmek, fakat yalnız Allh iin sevmek; (Allh, onu kfrden kurtardıktan sonra) yine kfre dnmekten ateşe atılacakmışcasına hoşlanmamak.

Hadis No: 16

Konu: Ensrı Sevmek
Başlık: (kmil) mn İle Nifkın Almetleri
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Mkerrem salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: (Kmil) mnın almeti Ensr'a mehabbet, nifkın almeti de Ensr'a buğzetmektir.

Hadis No: 17

Konu: Allh'a Şirk Koşmamak;b'at;ocukları Diri Diri Gmmek;hırsızlık;iftira Etmek;isyan;zin
Başlık: Akabe-i l (birinci Akabe) Batı;reslullh (s.a. Ve S.), Ashbına, Yapabilecekleri Amelleri Emrederdi
Ravi: Ubde B. Es-smit (8)
Hadis:

(Akabe-i l gecesinde bat eden ve on iki nakbin biri bulunan) Ubde b. es-Smit (el-Ensr el-Bedr) radiya'llhu anh'den: Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem, etrfında Ashbından bir cemat mevcd olduğu halde buyurdu ki: Allh'a (ibdette) hibir şeyi şerk etmemek, sirkat etmemek, zin eylememek, evldınızı ldrmemek, kendiliğinizden uyduracağınız hibir yalanla (kimseyi) bthn etmemek, hibir (emr-i) ma'rfda isyn etmemek zere bana bat ediniz (yni benimle ahdediniz.) İinizden sznde duran olursa ecri (ve mkftı) Allh'ın zimmet-i fazl u keremindedir. Bu dediklerimden birini yapıp da ondan dolayı dnyda dr-ı ıkb olursa bu ıkb ona keffrettir. Bunlardan birini yapıp da yaptığı fi'li Allhu Tel setrederse işi Allh'a kalır: İsterse onu afv, dilerse onu ıkb eder. Biz de bu şart zere ona (yni Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'e) bat ettik.

Hadis No: 18

Konu: Fitneden Kamak (2)
Başlık: Reslullh (s.a. Ve S.), Ashbına, Yapabilecekleri Amelleri Emrederdi (2)
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: ok srmez (yle fenlıklar tahadds edecek ki) bir Mslmanın en hayırlı malı -kendi dnini fitnelerden selmete ıkarmak iin- dağ başlarında gezdirip (birikmiş) yağmur suyu başlarında gttğ davarlar (dan ibret) olacaktır.

Hadis No: 19

Konu: -
Başlık: Reslullh (s.a. Ve S.), Ashbına, Yapabilecekleri Amelleri Emrederdi (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem Ashbına emrettiği zaman (dim) ellerinden gelebilecek amelleri emrederdi. (O zaman Ashb-ı Kirm'ı): Y Resl'llh, biz Senin gibi değiliz. Allhu Tel Senin olmuş ve olacak gnahlarına meydan vermemiştir. derlerdi de (sr-ı) gazab vech-i mbrekinde belirecek kadar kızar ve ondan sonra da: En ziyde shib-i takvnız, Allh'ı en ok bileniniz şphesiz ki benim. buyururlardı.

Hadis No: 20

Konu: -
Başlık: M'minin Ebediyyen Cehennem'de Kalmıyacağına Dir Eb Sad Hadsi
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Mkerrem salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ehl-i Cennet Cennet'e, ehl-i Dzah Dzah'a girdikten sonra Allhu Tel Azze ve Celle: Kimin kalbinde bir hardal tnesi ağırlığınca mn varsa (ateşden) ıkarınız. diye ferman buyuracaktır. Bunun zerine (bu gibiler) simsiyah kesilmiş oldukları halde ıkarılıp Nehr-i hayt (yhud Nehr-i hay, yhud da Nehr-i hay') iine atılacaklar ve (orada) sel uğrağında kalan yabn reyhan tohumları nasıl (sr'atle) biterse ylece biteceklerdir. Grmezmisin, bunlar (ne gzel) sapsarı olarak (ve iki tarafına) salınarak srer?

Hadis No: 21

Konu: Ry (10)
Başlık: Peygamber (s.a. Ve S.) İn ...hay mandandır. Hadsi (2)
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Uyuduğum esnda grdm ki halk bana arzolunuyordu. stlerinde gmlekler vardı. Bu gmleklerin kimi memelere varıyor, kimi daha kısa idi. mer b. el-Hattb da bana arzolundu. stnde (eteklerini yerde) srdğ bir gmlek vardı. Y Resl'llh, bunu ne ile te'vl (yni ta'br) ettin? diye sordular. Dn ile. cevbını verdi.

Hadis No: 22

Konu: Hay (3)
Başlık: Peygamber (s.a. Ve S.) İn ...hay mandandır. Hadsi (2)
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem (bir gn) Ensr'dan bir kimsenin yanından geiyordu. Ensr, kardeşini haydan menediyordu. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem: Ona ilişme. Hay mndandır. buyurdu.

Hadis No: 23

Konu: Zekt (2)
Başlık: Ehl-i Kfr İle, Kfrlerinden Dnnceye Kadar, Muhrebe Etmenin Farziyetine Dir Abdullh İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allh'dan başka hak İlh olmadığına ve Muhammed'in Reslu'llh olduğuna (zhirde) şahdet, saltı ikme, zektı ed edinceye kadar ns ile muhrebe etmek bana emrolundu. Onlar, bunları yapınca -mslmanlık hakkının muktezsı (olan hudd) mstesn- hakk-ı İslm olmak zere canlarını ve mallarını benim elimden kurtarırlar. (btınlarından dolayı olan) hesaplarına gelince o (hesbı grmek) Allh'a kalmıştır.

Hadis No: 24

Konu: Allah Yolunda Savaş;allh'a man;amellerin Efdli;cihat;hacc-ı Mebrr
Başlık: Amellerin En Fazletlisini Beyna Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh sall'llhu aleyhi ve sellem'e: Amelin hangisi efdldir? diye sordular. Allha ve Reslne mn. buyurdu. Ondan sonra hangisi? dediler. Allah yolunda cihd. buyurdu. Ondan sonra da hangisi? diye sordular. Makbl (olmuş, iine gnah ve riy karışmamış) Hac. cevbını verdi.

Hadis No: 25

Konu: Dşndğn Aıka Sylemek;iman-islm
Başlık: Maslahata Binen İyilik Yapmanın Meşriyetine Dir Sa'd İbn-i Eb Vakks Hadsi
Ravi: Sa'd B. Eb Vakks (17)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem (Mellefet'l-Kulb'dan) bir takım kimselere (dnylık) veriyordu. Bu, Sa'd da (orada) oturuyordu. Derken Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem ilerinden en ziyde beğendiğim birini bıraktı. (Bir şey vermedi.) Bunun zerine: Y Resl'llh, filnı ne iin bıraktın? Vallhi onu ben m'min biliyorum. dedim. yle deme, Mslim (de.) buyurdu. Bir mddet sustum. Nihyet o adam hakkındaki ilmim bana galebe etti de (dayanamadım,) yine szm tekrr ederek: Filnı niin mahrum bıraktın? Vallhi onu ben, m'min biliyorum. dedim. Yine yle deme, mslim (de.) buyurdu. Ben yine sustum. Lkin o adam hakkındaki ilmim bana galabe etti. (Dayanamadım,) szm tekrr ettim. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem yine o sz tekrr ettikden sonra buyurdu ki: Ey Sa'd, bir adama, Allah onu yz koyu ateşe atmasın diye başkasını daha ziyde sevdiğim halde at (ve ihsn) 'da bulunduğum olur.

Hadis No: 26

Konu: Kadınların Kocasına Karşı Vazifeleri;nankrlk
Başlık: Kadında Kfran Duygusunun Glip Olduğuna Dir İbn-i Abbs Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bana Cehennem gsterildi. Bir de grdm ki ehl-i Cehennem'in ekseri kadınlardır. Onlar kfrederler. (bunun zerine): (Y Resl'llh,) Allh'a mı kfrederler? diye soruldu. (Cevben) buyurdu ki: Onlar kocalarına (karşı) kfrn ederler. İhsna (karşı) kfrn ederler. Birisine dny, dny olduka ihsn etsen de sonra senden (hoşuna gitmiyen) bir şey grse Ben senden hi bir hayır grmedim. der.

Hadis No: 27

Konu: Din Kardeşliği
Başlık: Her Hangi Bir Kimseye Kt Sz Sylemenin Nehyine Dir Eb Zer Hadsi
Ravi: Eb Zerr-i Gıfr (11)
Hadis:

Şyle demiştir: (Bir kere) bir adamla svştk de onu anasından dolayı ayıpladımdı. Nebiyy-i Mkerrem salla'llhu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki: Ey Eb Zer, onu sen anasından dolayı mı ayıplıyorsun? (Demekki) sen, iinde (henz) Chiliyyet (ahlkı) kalmış bir kimse imişsin. (Ondan sonra buyurdu ki:) Zr-i destnınız, sizin yle kardeşlerinizdir ki Allhu Tel onları sizin yed (mlk ve kudret) inize tevd' etmiştir. Her kimin eli altında kardeşi bulunursa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara gleri yetmiyecek (zahmetli) bir iş yklemeyiniz. Şyed yklerseniz onlara yardım ediniz.

Hadis No: 28

Konu: Adam ldrmek
Başlık: Katlin Ve Katle Teşebbsn Nehyine Dir Eb Bekre Hadsi
Ravi: Eb Bekre Nufey' B. Hris (18)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'den işittim, İki mslman kılılariyle karşılaştıkları zaman ktil de maktl de Cehennem'dedir. buyuruyordu. Y Resl'llh, ktil byle, ya maktle ne oluyor? diye sordum. (Maktl) arkadaşını ldrmeğe hars idi de ondan. buyurdu.

Hadis No: 29

Konu: Şirk (2)
Başlık: Lokman Suresinin 31 Nolu yet-i Kermesinin Sebeb-i Nzl
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

Şyle demiştir: ... yet-i Kerme'si nzil olduğu zaman Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in Ashb'ı Hangimiz nefsine zulmetmemiştir? dediler. Bunun zerine ... yet-i Kerme'is nzil oldu.

Hadis No: 30

Konu: Ahdi Bozmak (ahde Vefsızlık);emnete Hıynet;mnfığın Almetleri;verdiği Sz Tutmamak;yalancılar
Başlık: Mnfık'ın Almetlerine Dir Eb Hreyre Ve Abdullh İbn-i Amr Hadsleri (2)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Mnfık'ın almetleri tr. Sz sylerken yalan syler. Va'd ettiği vakit sznde durmaz. Kendisine bir şey emniyet edildiği zaman hıynet eder.

Hadis No: 31

Konu: Ahdi Bozmak (ahde Vefsızlık);emnete Hıynet;husumet;mnfığın Almetleri;verdiği Sz Tutmamak;yalancılar
Başlık: Mnfık'ın Almetlerine Dir Eb Hreyre Ve Abdullh İbn-i Amr Hadsleri (2)
Ravi: Abdullh B. Amr B. s (28)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Mkerrem salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Drt şey, her kimde bulunursa hlis mnfık olur. Her kimde bunların bir parası bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde mnfıklıkdan bir haslet kalmış olur. (Bunlar da) kendisine bir şey emniyet edildiği zaman hıynet etmek, sz sylerken yalan sylemek, ahdettiğinde ahdini tutmamak, husmet (iddi ve mrfaa) zamnında da hakdan ayrılmaktır.

Hadis No: 32

Konu: Kadir Gecesi (3)
Başlık: Kadir Gecesi'nin Fazletine Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: mnından dolayı ve (yalnız Allh'dan ecrini umarak) li-vechi'llh her kim Kadir Gecesi'ni tatla geirirse gemiş gnahları mağfr olur.

Hadis No: 33

Konu: -
Başlık: Cihd'ın Fazletine Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allhu Tel ve Tekaddes Hazretleri kendi yolunda (cihda) ıkan kimseye: Onu (evinden) ıkaran şey yalnız bana mn ve Peygamberlerimi tasdk ise nil olduğu ecir veya ganmetle (slimen yurduna) geri getireyim, yhud da Cennet'e ithl edeyim. diye tekeffl etmiştir. mmetime meşakkate bis olacağını bilmesem hi bir seriyye (yni cihad mfrezesine refkat etmek) den geri kalmazdım. Allah bilir ki Allah yolunda katlolunup dirilmeyi, ondan sonra katlolunup dirilmeyi, ondan sonra katlolunmayı ne kadar isterdim!

Hadis No: 34

Konu: Ramazan İbdeti
Başlık: Ramazan'ın Fazletine Dir Eb Hreyre Hadsleri (2)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her kim Ramazan'da mnı sebebiyle ve (ecrini yalnız Allah'dan umarak) li-vechi'llh (Tervih ve sire gibi) namaz kılarsa gemiş gnahları mağfr olur.

Hadis No: 35

Konu: Oru
Başlık: Ramazan'ın Fazletine Dir Eb Hreyre Hadsleri (2)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her kim Ramazan orucunu mnı sebebiyle ve (yalnız Fazl-ı İlh'yi umarak) li-vechi'llh tutarsa gemiş gnahları mağfr olur.

Hadis No: 36

Konu: tidlli Hareket;kolaylık Gstermek
Başlık: İslm Kolaylık Dnidir
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bu din (ayni) ysrdr. Hibir kimse yoktur ki (bu) din hususunda (amellerim eksiksiz olsun diye) kendini zorlasın da din, ona galebe etmesin (ve ezilip bsbtn amelden kesilmesin). yle olunca ortalama gidin. (Matlbunuz olan ameli tamam f edemediğiniz vakit de O'na şkretmekle kanat ediniz. Byle yaparsanız) size mjde olsun (amelin azına da pek ok ecir verilir.) (Yola ıkarken) sabah, akşam seferinden, biraz da gece yryşnden istine ed(iniz de kendinizi yokmay)iniz.

Hadis No: 37

Konu: Ehl-i Kitap;kıble
Başlık: Kıblenin Tahvli Hakkında Ber' Hadsi
Ravi: Ber' B. zib (31)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Mkerrem salla'llhu aleyhi ve sellem Medne'ye ilk teşrfinde Ensr'dan olan ecdd (ı, yhud diğer lfza gre dayıları yurd) ına misfir oldu ve on altı, on yedi ay Beyt'l-Makdi'se doğru namaz kıldı. Halbuki kıblesinin Beyt'l-Harm'a doğru olmasını arzu ederdi. (K'be'ye mteveccihen) ilk kıldığı namaz İkindi namazı olmuştu. Bir cemat de onunla birlikte kıldılar. Ondan sonra birlikde namaz kılanlardan biri (namazdan) ıktı. Mescidin birinde bulunan bir cemate namazdalar iken yolu uğradı. (onlara): Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem ile birlikte Mekke'ye doğru namaz kıldığıma Allah iin şahdet ederim. deyince (namazlarını bozmadan) oldukları gibi Beyt-i Şerf'e dndler. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem Beyt-i Makdis'e doğru namaz kıldıkları sırada Yahdlerle (diğer) Ehl-i Kitb ondan hoşlanırlardı. Beyt-i Şerfe doğru yzn dndrnce bu fi'lini beğenmediler. -Ber' b. zib radiya'llhu anh bu hadsinde diyor ki: Kıble tahvl edilmeden evvel (ilk) kıbleye doğru (namaz kılarak) veft etmiş, katlolunmuş kimseler de vardı. Bunlar hakkında nasıl bir hkm vereceğimizi bilemedik.

Hadis No: 38

Konu: Gzel Ahlk;iyiliğin Mkftı
Başlık: Mslman Olmanın, Kfr Hlinde İşlenen Gnahları Gidereceğine Dir Eb Sad Hadsi
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'den işittim, buyurdu ki: Bir kul Mslman olursa, İslm'ı sağlama olursa Allhu Tel (Hazretleri) evvelce kendisinden sdır olmuş her seyyiesini tekfr eder (yni rter). Ondan sonra sıra kıssa (yni mkft ve mczta) gelir: Bir hasene ondan yedi yz kat byk hasene ile, bir seyyie ise (yalnız kendi) misli (derecesinde mczt) ile karşılanır. Meğer ki o seyyieyi Allah affede.

Hadis No: 39

Konu: Tatte Devam
Başlık: Amelin -az Da Olsa- Devamlı Olanının Fazletine Dir Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Yanımda bir kadın varken Nebiyy-i Mkerrem salla'llhu aleyhi ve sellem hcreme girdi. Bu kadın kimdir? diye sordu. Filncadır. dedim. Ve kıldığı namaz(lar)ı anlatmağa başladım. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem ise (Bu sz) bırak. (Dim) elinizden gelecek şeyleri yapınız. Yoksa Allh hakkı iin siz usanmadıkca Allah usanmaz. buyurdu. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in en ziyde sevdiği din (yni tat), shibi tarafından devm zere yapılanlar idi.

Hadis No: 40

Konu: İman-islm
Başlık: mnın Ziyde Ve Noksan Kabl Ettiğine Ve M'mininin Cehennemde Ebediyyen Kalmıyacağına Dir Enes Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: L İlhe İll'llh deyib de kalbinde bir arpa ağırlığınca hayır (yni mn) bulunan kimse Cehennem'den ıkacaktır. L İlhe İll'llh deyib de kalbinde bir buğday ağırlığınca hayır (yni mn) bulunan kimse Cehennem'den ıkacaktır. L İlhe İll'llh deyip de kalbinde bir zerre ağırlığınca hayır (yni mn) bulunan kimse Cehennem'den ıkacaktır.

Hadis No: 41

Konu: -
Başlık: Maide Nolu yet-i Cellesinin Sebeb-i Nzl Hakkında Hazret-i mer Hadsi
Ravi: mer B. El-hattb (32)
Hadis:

Şyle demiştir: Tife-i Yehddan bir kimse ona: Y Emre'l-M'minn, sizin Kitbınızda okumakda olduğunuz bir yet var ki biz Yahdlere nzil olmuş olaydı yevm-i nzln bayram ederdik. demiş. (mer radiya'llhu anh.): Hangi yettir o? diye sormuş. (Yahd) ... cevbını vermiş. (Bunun zerine) mer (radiyallahu anh) demiş ki biz, bu yet-i Kerme'nin nzil olduğu gn de yeri de (hakkıyle) biliyor (,kıymetini takdr ediyor)uz. (Bu yet-i Kerme) Nebiyy-i Mkerrem salla'llhu aleyhi ve sellem'e bir cum'a gn Arefe'de (vakfede) kim iken nzil olmuştur.

Hadis No: 42

Konu: Farzları Ed;islm Esasları;nfile İbdet;namaz Kılmak;oru;zekt
Başlık: İslm'ın Temellerini Bildiren Talha Hadsi
Ravi: Talha B. Ubeydi'llh (3)
Hadis:

Şyle demiştir: Necid ahlsinden saı, darmadağın (fakr) bir kimse (huzr-ı) Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'e geldi. Uzaktan sesini karmakarışık duyuyor, fakat ne sylediğini anlamıyorduk. Nihyet yaklaştı. Meğer İslm'ın ne olduğunu soruyormuş. (Bu suline karşı) Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem: Bir gn, bir gece iinde beş namaz. buyurdu. (Adamcağız): zerimde bu namazlardan başkası da olacak mı? diye sordu. Hayır, meğer ki tatavvu' edersin (yni kendiliğinden kılasın.) cevbını verdi. Ondan sonra Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem: Bir de Ramazan orucu. buyurdu. (Adamcağız yine): zerimde bundan başkası da olacak mı? diye sordu. O da : Hayır. Meğer ki tatavvu' edesin. cevbını verdi. -Talha radiya'llhu anh der ki: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem, zektı da ona syledi. (Adamcağız, yine): zerimde bundan başkası da olacak mı? diye sordu. yine Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem: Hayır, meğer ki tatavvu' edesin. cevbını verdi. Bunun zerine (Necid'li fakr): Vallhi bundan ne artık, ne eksik bir şey yapacak değilim. diyerek ve arkasını dnerek gitti. (Bunu duyunca) Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem: Eğer doğru sylyorsa felh buldu gitti. buyurdu.

Hadis No: 43

Konu: Cenze Namazı;cenzeye Gitmek
Başlık: Cenze Trenine Katılmanın Ve Namazını Kılmanın Fazletine Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her kim mnı sebebiyle ve (ecrini yalnız Allah'dan umarak) li-vechi'llh bir mslmn cenzesi arkasından gider ve zerine namaz kılıp defninden fergat edilinceye kadar berber bulunursa iki krt ecir ile dner ki krtların her biri Uhud (dağı) gibidir, her kim o cenze zerine namaz kılar da defnolunmadan evvel dnerse (yalnız) bir krt ecir ile dnmş olur.

Hadis No: 44

Konu: Adam ldrmek;mslmana Sğmek
Başlık: Mslmana Svmenin Ve Onunla Dğşmenin Nehyine Dir Abdullh İbn-i Mes'd Hadsi
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem: Mslmana svmek fısk, onunla kıtl etmek kfrdr. buyurdu.

Hadis No: 45

Konu: Kadir Gecesi;niz (anlaşmazlık)
Başlık: Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın Yirmisinden Sonraki Gecelerde Aramak
Ravi: Ubde B. Es-smit (8)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem, Kadir Gecesi'ni haber vermek zere (Hne-i Sadetinden) ıktı. Derken Mslmanlardan iki kişi kavga ettiler. Buyurdular ki: Ben, size Kadir Gecesi'ni haber vermek zere ıkmıştım. Filn ile filn kavga ettiler de (ona dir olan bilgi) ref' olundu. İhtimlki de hakkınzda bu daha hayırlıdır. Artık siz, Kadir Gecesi'ni (yirmiden sonraki) yedinci veya dokuzuncu veya beşinci gecelerde arayınız.

Hadis No: 46

Konu: Allh'a Şirk Koşmamak;ihsan;iman-islm;kıymet Almetleri;r'yetullah;zekt
Başlık: Halka Dinlerini ğretmek İin Gelen Cibrl İle Peygamber Aleyhi's-selm'ın Konuşması (ihsn Hadsi)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Bir gn Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem aıkta oturuyordu. (yanına) biri gelip: mn nedir? diye sordu. mn; Allha, Meleklerine, Allh'a mlk olmağa (yni R'yetu'llh'a), Peygamberlerine inanmak, kezlik (ldkten sonra) dirilmeğe inanmaktır. cevbını verdi. Ya İslm nedir? dedi. İslm; Allh'a ibdet edip (hibir şeyi) O'na şerk ittihz etmemek, namazı ikme ve farz edilmiş zektı ed etmek, Ramazanda da oru tutmaktır. buyurdu. (Ondan sonra) Ya ihsn nedir? diye sordu. Allh'a sanki gryormuş gibi ibdet etmendir. Eğer sen, Allh'ı grmyorsan şphesiz O, seni grr. buyurdu. Kıymet ne zaman? dedi. (Bunun zerine) buyurdu ki: Bu mes'elede sorulan, sorandan daha lim değildir. (Şu kadar var ki Kıymet'den evvel zuhr edecek) almetlerini sana haber vereyim: Ne zaman (satılmış) criye, shibini (yni efendisini) doğurur, kim idikleri belirsiz deve obanları (yksek) bin kurmakta birbiriyle yarışa ıkarlarsa (Kıymet'den evvelki almetler grnmş olur. Kıymet'in vakti) Allh'dan başka kimsenin bilmediği beş şeyden biridir. Ondan sonra Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem ... yet-i Kerme'sini tilvet buyurdu. Sonra (gelen adam) arkasını dnd (gitti). Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem Onu evirin. diye emrettiyse de izini bulamadılar. Bunun zerine buyurdu ki işte bu, Cibrl (aleyhi's-selm)dir. Halka dinlerini ğretmek iin geldi.

Hadis No: 47

Konu: Şpheli Şeylerden Kaınmak (2)
Başlık: Şpheli Şeylerden Kaınmağı Tergb Eden Nu'mn İbn-i Beşr Hadsi
Ravi: Nu'mn B. Beşr (7)
Hadis:

Şyle demiştir: (kulağımla) işittim, Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Hell belli, harm da bellidir. İkisi arasında da (hell mi, harm mı belli olmayan bir takım) şpheli şeyler vardır ki ok kimseler onları bilmezler. Şpheli şeylerden her kim sakınırsa ırzını (yni haysiyetini) da, dnini de kurtarmış olur. Her kim şpheli şeylere dalarsa (iine girmek yasak olan beylik) koru etrfında (davarlarını) otlatan bir oban gibi ok srmez ieriye dalabilir. Haberiniz olsun, her Pdişhın (kendine mahss) bir korusu olur. Gznz aın, Allh'ın yeryzndeki korusu da harm ettiği şeylerdir. gh olunuz, cismin iinde bir lokmacık et (parası) vardır ki iyi olursa btn cesed iyi olur, bozuk olursa btn cesed bozulur. İşte o (et parası) kalbdir.

Hadis No: 48

Konu: Allh'a man;elilik;hz. Peygamber'e Gelen Eliler;iki;zekt
Başlık: Niyyet Hadsi (2)
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle demiştir: Abd'l-Kays Vefd'i (Bahreyn taralarından) Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem'in huzruna geldikleri zaman: Siz kimlerdensizin? yhud Nerenin vefdisiniz? diye sordu. Biz Reba (kabilin) danız. dediler. Hoş geldiniz. (Allh sizi) utandırmasın, pişmn etmesin. buyurdu. Bunun zerine Y Resl'llh, biz sana yalnız şehr-i Harm'da gelebiliriz. (Bilirsin ki) aramızda kfir olan (kabil-i) Mudar'dan şu cemat vardır. O halde bize kesdirme bir şey emret de geride kalanlarımıza haber verelim, o sebeple de Cennet'e girelim. dediler. (Neb aleyhi's-salt ve's-selm'a) ikileri (yhud iki kaplarını) de sordular. (Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem) onlara drt şey emretti, drt şeyden de nehyetti. Onlara yalnız Allh'a mn ile emrettikten sonra Bilirmisiniz yalnız Allh'a mn etmek ne demektir? diye sordu. Allh ve Resl a'lemdir. dediler. Allh'dan başka ilh olmadığına ve Muhammed'in Reslu'llh olduğuna şahdet, Namaz'ı ikme, Zekt'ı ed etmek, Ramazan orucunu tutmak, ganmetin humsunu vermektir. buyurdu. Kezlik onları (drt şeyden, yni) hantem, dubb', nakr, mzeffet (denilen kaplara hurma, yhud zm şırası koymak)den nehyetti. (İbn-i Abbs radiya'llhu anhm'nın) mzeffet yerine mukayyer dediği de mervdir.

Hadis No: 49

Konu: ile Nafakası;hicret;niyet
Başlık: Niyyet Hadsi (2)
Ravi: mer B. El-hattb (32)
Hadis:

... hads-i şerfi rivyet olunuyor ki kitabın evvelinde zikrolundu. Ancak burada ... dan sonra ... ziydesi vardır. Hads'in bakiyyesi bu ziydeden sonra serdedilmiştir ki ziydenin ma'n-yı şerfi: Her kimin hicreti Allh'a ve Reslne mteveccih ise hicreti, Allh'a ve Reslne mntehdir. olmuş olur.

Hadis No: 50

Konu: -
Başlık: oluk ocuğunun Geimini Sağlamak İin alışmanın Fazleti Hakkında Eb Mes'd Hadsi
Ravi: Eb Mes'd Ukbe İbn-i Amr (7)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Mkerrem salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bir kimse, ıyline li-vechi'llh (yni ecrini yalnız Allah'dan umarak) infk etse bu nafakası kendisi iin (sevbca) sadaka (gibi) olur.

Hadis No: 51

Konu: Namaz Kılmak;nashat;zekt
Başlık: Dnin Nashattan İbret Bulunduğuna Dir Cerr Hadsleri (2)
Ravi: Cerr B. Abdullh El-becel (7)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'e namazı ikme etmek, zekt vermek, her mslmana hayırhh (ve gıl ve ğışden zde) olmak zere bat ettim.

Hadis No: 52

Konu: B'at;nashat
Başlık: Dnin Nashattan İbret Bulunduğuna Dir Cerr Hadsleri (2)
Ravi: Cerr B. Abdullh El-becel (7)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'e gelip: (Y Resl'llh), Sana Mslmn olmak zere bat edeceğim. dedim. Şart ettiği şeyler meynında her Mslmn'a hayırhh (ve gıll ğışdan zde) olmağı da şart etti. Ben de bu şart zerine bat ettim.

Hadis No: 53

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı